15 juni 2020

TV-presentator, programmamaker en journalist Aad van den Heuvel is afgelopen week op 84-jarige leeftijd overleden. Bij het grote publiek was hij vooral bekend als presentator van het KRO-actualiteitenprogramma Brandpunt en het satirische consumentenprogramma Ook dat nog. In feite was zijn loopbaan een aaneenschakeling van journalistieke hoogtepunten, met altijd de mens als middelpunt van zijn beschouwingen.

Het was ook vooral het menselijke aspect dat Aad van den Heuvel aan ASN Bank verbond. Vanaf het moment dat hij in 2000 met pensioen ging, heeft Aad zich jarenlang als ambassadeur van de bank ingezet. Onder meer als juryvoorzitter van de ASN Bank Mediaprijs. Een door ASN Bank gesponsorde prijs die werd georganiseerd door het Landelijk Bureau ter bestrijding van Rassendiscriminatie.

Deze prijs was bestemd voor mediaproducties die kritisch en genuanceerd verslag deden van de Nederlandse multiculturele samenleving. In 2006 vond Aad de prijs ‘meer nodig dan ooit’ met het oog op de ‘bedenkelijke kreten en opvattingen in de politiek, opvattingen die vooral goed zijn voor de peilingen’. Een observatie die helaas nog steeds actueel is.

Bij Aad van den Heuvel stond de mens centraal

In 2003 brak Aad van den Heuvel in ons klantenmagazine Spaarmotief een lans voor internationale solidariteit. En in 2016 deed hij nog mee aan een campagne van de bank. Ook hierbij stond de mens centraal, zij het dit keer dichterbij huis. In de wetenschap dat ASN Bank zich samen met het Nationaal Ouderenfonds inzet om eenzaamheid onder ouderen in Nederland te bestrijden, liet hij met zijn bankpas in de hand zien dat hij ook dáárvoor stond.

Met het overlijden van Aad van den Heuvel verliezen wij een bevlogen en gepassioneerd ambassadeur voor mensenrechten. Wij danken hem voor alles wat hij voor vele mensen en voor ons betekend heeft en wensen zijn nabestaanden sterkte met het grote verlies.

Delen op: