Den Haag • 10 februari 2013

Waarom investeren jullie ook in hypotheken?

Bij de keuze van investeringen baseren we ons op de vraag: wat is er nodig om de duurzame wereld van de toekomst te realiseren? Dat zijn bijvoorbeeld zorginstellingen, verantwoord waterbeheer, onderwijs, duurzame energie én goede, betaalbare woningen. Aan die woningen dragen we bij door te investeren in hypotheken van onder andere SNS Bank.

Dit zijn hypotheken met karakteristieken van NHG-hypotheken, die mensen met een modaal inkomen de kans geven op een prettige manier te wonen. Het recht om te wonen is immers een van de mensenrechten volgens de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van de Verenigde Naties. Anders gezegd: duurzaamheid is voor de ASN Bank niet alleen groen, maar ook sociaal.

Andere belangrijke investeringscategorieën zijn waterschappen, energiebedrijven, zorginstellingen, woningcorporaties, onderwijs, cultuur en recreatie, en duurzame energie.

Waarom gaat er niet meer spaargeld naar duurzame energie?

De ASN Bank werkt met man en macht om duurzame kredieten, bijvoorbeeld voor zon- en windenergie, uit te zetten. Het vraagt een grote inspanning om daar jaarlijks 100 tot 200 miljoen euro in te investeren. Wij zijn daar succesvol in.

De afgelopen jaren vertrouwden klanten ons jaarlijks ongeveer 1 miljard euro aan nieuw spaargeld toe. Dat investeren wij niet in vervuilende bedrijven, wapenindustrie, kinderarbeid of overheden die de mensenrechten schenden. Maar wel in de zorg, overheden die mens en milieu respecteren, en particuliere hypotheken. Onze moeder, SNS Bank, is gespecialiseerd in particuliere hypotheken. Dat biedt ons de mogelijkheid op een verantwoorde wijze ook hierin geld uit te zetten, op basis van onze duurzaamheidscriteria.

Delen op: