Den Haag • 15 maart 2013

Van 18 tot en met 28 maart a.s. vinden de eindonderhandelingen plaats van het wapenhandel-verdrag (Arms Trade Treaty) van de Verenigde Naties. De vorige ronde van de onderhandelingen was in juli 2012. Toen deden 24 beleggingsinstellingen een oproep tot een sterk, wettelijk bindend en veelomvattend verdrag in het Global Investor Statement on Arms Trade.

De VN Lidstaten kwamen toen echter niet tot een eindakkoord. Zij spraken af de onderhandelingen voort te zetten op een later tijdstip. Dat werd maart 2013. Komende week gaan de onderhandelingen van start. Twaalf investeerders en vermogensbeheerders roepen nu minister Timmermans van Buitenlandse Zaken op zich samen met zijn EU-collega’s tot het uiterste in te zetten om de onderhandelingen tot een succes te maken.

Wat ging er vooraf aan deze oproep?

De ASN Bank was in 2012 een van de 24 instellingen die in 2012 opriepen tot een sterk wapenhandelverdrag, samen met onder meer SNS Asset Management, Triodos Investment Management en Mn Services. Omdat wij die oproep nu weer doen, brengen wij het Global Investor Statement on Arms Trade (verklaring van beleggingsinstellingen wereldwijd over de wapenhandel) van de 24 beleggingsinstellingen weer onder de aandacht.

Strikte regels

In deze verklaring benadrukken de ondertekenaars de noodzaak om gemeenschappelijke, internationale standaarden te stellen voor de handel in conventionele wapens. Zij geloven dat de VN-lidstaten een historische kans hebben om strikte regels in te voeren voor nationale regulering en internationale monitoring van wapenexport en -handel. Het doel daarvan is corruptie te bestrijden en ongecontroleerde, irreguliere wapenhandel te voorkomen, evenals handel aan landen of groeperingen die mensenrechten schenden.

ASN Bank tegen wapenindustrie

"Tegen wapenindustrie" is een van de vier duurzame thema's waarvoor de ASN Bank en haar klanten zich sterk maken.

Contactpersoon

Contactpersoon pers Britt voorheen Suzy

Delen op: