22 oktober 2020

Op initiatief van ASN Bank en Natuur & Milieu onderzochten deze zomer maar liefst 2.600 vrijwilligers de kwaliteit van kleine wateren zoals slootjes, vijvers, grachten en kleine plassen in Nederland. Ruim drie keer zoveel deelnemers als bij de eerste meting in 2019. De uitkomst zendt een duidelijk signaal: 8 op de 10 kleine wateren in Nederland heeft een matige tot slechte kwaliteit.

De uitkomst van het onderzoek Vang de Watermonsters 2020 leek als twee druppels water op de conclusie van vorig jaar. En die conclusie was negatief. Slechts 1 op de 5 onderzochte wateren is van goede kwaliteit. De overige tachtig procent heeft een matige tot slechte kwaliteit. Ruim 100 wetenschappelijke controlemetingen door het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) bevestigen dit beeld. Een duidelijk signaal dat meer inspanningen nodig zijn om tot verbetering van de kwaliteit van ons oppervlaktewater te komen.

“Dit is echt een urgent signaal aan alle betrokkenen dat de kwaliteit van kleine wateren in Nederland er zo slecht uit ziet” stelt Roel Nozeman, senior adviseur biodiversiteit bij ASN Bank. “Dit is water waar kinderen in spelen en waar vissen, insecten en andere dieren afhankelijk van zijn. Schoon water is van levensbelang voor ons drinkwater, zwemwater en voor een gezond ecosysteem.”

Samen met waterschappen

In deze tweede editie van het onderzoek deden voor het eerst zeven waterschappen en de Unie van Waterschappen mee. Zij roepen nu alle waterpartners op om door te pakken op effectievere samenwerking om het doel te bereiken: overal gezond en schoon water in 2027. “Maar iedereen kan bijdragen aan schoner water” geeft Roel Nozeman aan. “Bedrijven, burgers, banken, politiek, waterschappen, bedrijven in de voedselketen, supermarkten en boeren hebben allemaal een verantwoordelijkheid.”

Uitkomsten

Wil je meer weten over de resultaten van het onderzoek? Download hier de samenvatting.

Of kijk op de Watermonsters pagina op de website van Natuur & Milieu.

Over Vang de Watermonsters

‘Vang de Watermonsters’ is een initiatief van Natuur & Milieu en ASN Bank. Dit jaar sloten ook de Unie van Waterschappen en zeven waterschappen aan. Er zijn maar liefst 15.000 meetkits aangevraagd en het aantal parameters is flink uitgebreid.

De watermonsters waar het onderzoek naar verwijst staan symbool voor de verschillende soorten vervuiling van het water, zoals mest en bestrijdingsmiddelen. Deelnemers kregen een digiverhaal cadeau over ‘Gup en de Watermonsters’, waarin kleine Gup op zoek gaat naar schoon water maar onderweg de vervuilende monsters tegenkomt. Met dit jaar een nieuw personage: het spoelbaksel. Een vervuiler met handelingsperspectief voor ons allemaal. Want als wij geen chemische troep door de gootsteen spoelen kan het spoelbaksel niet overleven.

Watermonsters kleurplaat

Speciaal voor de jongste wateronderzoekers zijn de Watermonsters ook als kleurplaat te downloaden.

Download de Watermonsters kleurplaat hier

Delen op: