Den Haag • 21 juni 2013

Samenvatting

De ASN Bank zag in 2012 een brede waardering van haar klanten:

  • Het aantal klanten groeide met 51 duizend. Door afschaffing van de spaarloonregeling hief een groot aantal klanten de spaarloonrekening op. Dat resulteerde in een nettogroei van 12 duizend klanten tot meer dan 587 duizend (+2,1%).
  • MarketResponse riep de ASN Bank in 2012, net als in 2010 en 2011, uit tot klantvriendelijkste bank van Nederland.
  • Klanten van de ASN Bank waren volgens de Consumenten Geldgids over de dienstverlening van banken het meest tevreden. Zij beoordeelden ASN Online Bankieren met 8,5, de kosten met 8,2 en de medewerkers met 8,3.
  • Het totale vermogen onder beheer nam toe met 920 miljoen euro tot bijna 11,2 miljard euro (+ 9,0%).
  • Het aantal betaalrekeningen passeerde in 2012 de grens van 100 duizend.
  • Het ASN Duurzaam Mixfonds won in november de Groene Stier voor het beste duurzame beleggingsfonds.
  • De ASN Bank scoorde in 2012 positief op alle thema’s en sectoren waarop de Eerlijke Bankwijzer banken beoordeelt.

De ontwikkelingen in 2012 wijzen volgens algemeen directeur Ewoud Goudswaard op brede waardering voor het werk van de ASN Bank. “De groeiende belangstelling voor de manier waarop wij bankieren en beleggen met respect voor mensenrechten, klimaat en milieu, zorgde ook in 2012 voor een verantwoorde groei. Klantvriendelijkheid en toegankelijkheid zijn daarbij voor de ASN Bank essentiële voorwaarden. De waardering in 2012 van onze klanten is het mooiste compliment dat je kunt krijgen.”

“Wij zijn er erg trots op dat de provincie Overijssel het beleggingsbedrijf van de ASN Bank koos als beheerder voor haar energiefonds”, aldus Goudswaard. Ondernemers en woningbouwcorporaties kunnen bij dit fonds terecht voor financiering of investeringen (het fonds is 250 miljoen euro groot) in nieuwe-energiebronnen zoals biomassa, zon en aardwarmte. “Het fonds draagt bij aan de invulling van onze missie.”


Begin 2013 kreeg de ASN Bank te maken onrust rondom de nationalisatie van haar moederbedrijf, SNS Reaal. Goudswaard: “We kregen veel vragen van klanten en we hebben er alles aan gedaan daarop een antwoord te geven. Onze goede resultaten bereik je alleen als je transparant bent over hoe je functioneert. Al die kritische vragen hebben ons duidelijk gemaakt dat het belangrijk is om continu het brede verhaal uit te leggen over de keuzes die we maken op het gebied van duurzaamheid. Over het algemeen hebben we ook gezien dat het allergrootste deel van onze klanten tevreden is en blijft met wie we zijn en wat we doen.”

Maatschappelijke partners

De ASN Bank heeft als missie om bij te dragen aan de verduurzaming van de samenleving. Daarvoor werkt de ASN Bank onder meer samen met maatschappelijke partners. In 2012 verstrekte de bank ruim 2,5 miljoen euro aan deze partners. Namens haar klanten steunde de ASN Bank projecten van acht maatschappelijke organisaties die zijn gekoppeld aan de duurzame thema’s van de ASN Bank (eerlijke handel, tegen kinderarbeid, tegen wapenindustrie en duurzame energie).

In Azië ondersteunt de bank bijvoorbeeld een project van Solidaridad. Dat zorgde ervoor dat in zeventien fabrieken kinderarbeid is afgeschaft, de veiligheid op de werkvloer toenam en arbeiders een eerlijkere betaling kregen. Hierdoor kregen ongeveer tienduizend arbeiders een beter bestaan. Samen met Natuur & Milieu voerden we de actie Zon Zoekt Dak. Dankzij deze actie zijn 2.200 daken voorzien van bijna achttienduizend zonnepanelen in totaal. Dat was ruim 4,3% van de toename van de zonne-energie in Nederland.

Duurzame beleggingsfondsen

De drie aandelenfondsen onder beheer van ASN Beleggingsinstellingen Beheer B.V. behaalden goede rendementen: het ASN Duurzaam Aandelenfonds 13,90%, het ASN Milieu & Waterfonds 10,60% en het ASN Duurzaam Small & Midcapfonds 18,18%. Het rendement van het ASN Duurzaam Obligatiefonds was 6,96%. Het ASN Duurzaam Mixfonds kwam uit op een rendement van 10,58%. Het ASN-Novib Microkredietfonds realiseerde een rendement van 5,51%, het ASN Groenprojectenfonds van 5,69%.

Ook in 2012 werd de CO2-uitstoot van de aandelenfondsen berekend. De uitstoot waarvoor het ASN Duurzaam Aandelenfonds verantwoordelijk is, daalde van 142 ton per miljoen euro omzet ultimo 2011 tot 122 ton ultimo 2012. Het ASN Duurzaam Small & Midcapfonds daalde van 247 naar 237 ton per miljoen omzet. Het ASN Milieu & Waterfonds van 318 naar 279 ton per miljoen omzet. De fondsen presteerden daarmee beter dan de vergelijkingsmaatstaf, de MSCI All World Index.

De ASN Bank benadert regelmatig ondernemingen en instellingen waarin zij investeert of waarin de duurzame ASN Beleggingsfondsen beleggen, met een vraag of verzoek. Daarmee wordt beoogd hen bewuster te maken van hun prestaties op het gebied van mensenrechten, klimaat en biodiversiteit, en deze te verbeteren. In 2012 voerde de ASN Bank deze vorm van ‘engagement’ uit bij 116 bedrijven.

Toelichting op de financiële resultaten

De ASN Bank presteerde in 2012 goed, ondanks economische tegenwind. Het aantal klanten nam toe, evenals het vermogen zij de ASN Bank toevertrouwden. Vorig jaar verwelkomde de ASN Bank ruim 51 duizend nieuwe klanten. Per 1 januari 2012 schafte de overheid echter de spaarloonregeling af. Ruim 23 duizend klanten die alleen een ASN Spaarloonrekening hadden, hieven deze op. De ASN Bank stapte daarnaast over naar een ander beleggingssysteem (Binck Bank). Dat leidde tot een opschoning van beleggingsrekeningen die minimaal vijf jaar niet werden gebruikt. Daardoor bedroeg de nettogroei van het aantal klanten uiteindelijk 12 duizend (+2%).

De komst van nieuwe spaarders zorgde voor een groei van het spaar- en betaaltegoed in 2012 van 842 miljoen euro tot bijna 10 miljard euro (+9%). De baten daalden met 22 miljoen euro tot 80 miljoen euro als gevolg van een dalende rentemarge.

Kerncijfers 2012 2011 Toe- of afname
(in miljoenen euro’s) in %
Toevertrouwde middelen * 9.811 8.969 + 9,3%
Beheerd vermogen beleggingsfondsen 1.374 1.296 + 6,0
Totaal beheerd vermogen 11.185 10.265 + 9,0%
Baten 79,6 101,7 - 21,7%
Kosten 32,5 33,7 - 3,5%
Nettowinst 34,9 51,1 - 31,7%
Aantal klanten ** 587.549 575.344 + 2,1%

* De toevertrouwde middelen bestaan uit spaargelden en overige schulden aan klanten, namelijk spaargelden van niet-natuurlijke personen (verenigingen en stichtingen).
** In 2012 verwelkomde de ASN Bank ruim 51 duizend nieuwe klanten. Ruim 23 duizend klanten die alleen een ASN Spaarloonrekening hadden, hieven deze op. De ASN Bank stapte daarnaast over naar een ander beleggingssysteem (Binck Bank). Dat leidde tot een opschoning van beleggingsrekeningen die minimaal vijf jaar niet werden gebruikt.

Contactpersoon

Contactpersoon pers Britt voorheen Suzy

Delen op: