15 april 2021

Vandaag is het eerste Kinderklimaatakkoord van Nederland gesloten. Kinderen uit de groepen 7 en 8 van 23 basisscholen verspreid over Nederland hebben hierin samen vastgelegd welke afspraken zij het belangrijkste vinden om verdere klimaatverandering te voorkomen. ASN Bank is een van de partners van het akkoord en gaat de kinderen helpen bij het waarmaken van de ambities.

Elk jaar maken wereldleiders nieuwe afspraken om verdere klimaatverandering te voorkomen. En hoewel het om hun toekomst gaat, krijgen kinderen weinig ruimte om te zeggen wat zij ervan vinden. Vandaag werden de rollen omgedraaid. Basisschoolkinderen uit heel Nederland gingen tijdens de Kinderklimaattop met elkaar in gesprek over welke afspraken nodig zijn om klimaatverandering te stoppen. Hoe moeten we ons hierop aanpassen en hoe kunnen we de gevolgen zo eerlijk mogelijk aanpakken met elkaar. Deze afspraken zijn vastgelegd in een heus Kinderklimaatakkoord.

De kinderen konden ook stemmen op de afspraak die zij het belangrijkst vinden. Daaruit kwam de volgende top 3:

  1. Duinen ophogen, dijken versterken
  2. Minder vlees eten
  3. Eén boom eruit, twee erin

ASN Bank steunt het Kinderklimaatakkoord

ASN Bank is een van de maatschappelijk partners die het Kinderklimaatakkoord steunt. Het komend jaar gaan wij ons best doen om de kinderen te ondersteunen, bijvoorbeeld door ons in te zetten voor nog meer groene energie en mooie natuur.

De directie van ASN Bank, Arie Koornneef en Joyce van der Est, vinden het belangrijk om het Kinderklimaatakkoord te steunen. “ASN Bank wil kinderen graag een stem geven, het gaat tenslotte om hun toekomst. Daarom staan wij achter het Kinderklimaatakkoord. We willen heel graag van kinderen horen wat zij belangrijk vinden en welke afspraken zij willen maken om verdere klimaatverandering te voorkomen.”

Binnenkort wordt het Kinderklimaatakkoord aangeboden aan de Tweede Kamer.

Delen op: