19 oktober 2020

Wat hebben een belofte van 26 financiële instellingen en de nieuwe documentaire van David Attenborough met elkaar gemeen? Beide willen een einde maken aan een stille natuurramp: het verlies van biodiversiteit.

In een Engelstalige verklaring (Finance for Biodiversity Pledge) beloofden 26 financiële instellingen onlangs een bijdrage te leveren aan het herstel en de bescherming van ecosystemen. De belofte werd gedaan op 25 september 2020, tijdens een door de VN georganiseerd 4-daags online congres over biodiversiteit. Met Arie Koornneef (directeur van ASN Bank) als woordvoerder.

Nederlandse voorlopers

Onder de 26 bevonden zich 5 van de 6 Nederlandse financiële instellingen die vorig jaar het Partnership for Biodiversity Accounting Financials (afgekort PBAF) hebben opgericht:

 • ASN Bank
 • ACTIAM (vermogensbeheer)
 • Robeco (beleggingsbank)
 • Triple Jump (investeringsmaatschappij)
 • Triodos Bank

  Tijdens het biodiversiteitscongres presenteerde PBAF zijn eerste rapport (Engelstalige pdf, 53 pag) over het meten van impact op biodiversiteit. In dit rapport staan de uitgangspunten en richtlijnen voor het meten van de biodiversiteitsvoetafdruk van financiële instellingen. Een eerste stap op weg naar een gezamenlijke aanpak voor de sector.

  In het rapport staan verder nog casussen waarin specifieke beleggingen in bijvoorbeeld bosaanplant, bosbouw en landschapsherstel worden doorgerekend. Het doel is dat financiële instellingen in de toekomst hun negatieve impact op biodiversiteit gaan verminderen en hun positieve impact gaan vergroten. Jaarlijks wordt er een meting gedaan en de resultaten van die meting gepubliceerd. Op deze manier kan de voortgang worden gevolgd.

  Luister hoe Arie bij BNR uitlegt hoe een bank zijn impact op biodiversiteit kan meten

  Kernvraag van Attenborough

  Terug naar David Attenborough, Arie Koornneef zag A life on our planet van de 94-jarige bioloog/filmmaker daags na het online congres. ‘Ik wilde de getuigenis van Attenborough niet op Netflix maar per se in de bioscoop zien. Het verhaal komt dan harder binnen. Aan het einde van een prachtige film stelt Attenborough een essentiële vraag: do we want to be apart from nature of a part from nature? In goed Nederlands: willen we los staan van of verbonden zijn met de natuur. Die vraag moeten bedrijven zich ook stellen.’

  Volgens Koornneef is het tij aan het keren in de financiële sector: ‘Steeds meer banken, verzekeraars en pensioenfondsen beseffen dat het vernietigen van biodiversiteit een groot risico vormt, ook voor investeringen. Het is niet toevallig dat De Nederlandsche Bank deze zomer een rapport over dit onderwerp publiceerde.’

  Noodklok voor biodiversiteit

  Dat het tij keert is belangrijk. Het gaat immers niet goed met de biodiversiteit: in Nederland niet en wereldwijd niet. Dat bleek in 2019 uit een belangrijk VN-rapport over biodiversiteit. Daarin maakte het Ipbes, het platform voor biodiversiteit en ecosysteemdiensten waarvan 130 landen lid zijn, de balans op van natuur en soortenrijkdom. De uitkomsten waren schokkend en alarmerend. Toch zijn er sinds de publicatie van het rapport nog weinig concrete stappen gezet. Regeringsleiders hebben op dit moment meer oog voor het indammen van het coronavirus.

  Wat opvalt is dat er sinds de herfst in de media meer aandacht is voor het onderwerp biodiversiteit. Dat zou best wel eens door de film van David Attenborough kunnen komen. Om structurele aandacht te krijgen is de stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel Nederlanders gestart met de campagne 'Maak grijs groener'. Als bank met een duurzame missie blijven we doorgaan om dit onderwerp op agenda's te krijgen. Want als wij goed voor de natuur zorgen, zorgt de natuur goed voor ons.

  Delen op: