Den Haag • 17 april 2018

Het vermogen onder beheer van de ASN Beleggingsfondsen nam in 2017 toe met bijna 47% naar ruim € 3,7 miljard. Naast gunstige koersontwikkelingen werd de groei veroorzaakt door de conversie van alle beleggingsportefeuilles van SNS Bank, BLG en RegioBank naar de ASN Duurzame Mixfondsen. De in 2017 gelanceerde mixfondsen waren ultimo 2017 goed voor een groei van € 1,1 miljard vermogen onder beheer. De vraag naar eenvoudige beleggingsoplossingen nam toe, zo blijkt uit het jaarverslag van ASN Beleggingsfondsen N.V. over 2017.

“Beleggen in duurzame bedrijven is geen idealisme, maar economische noodzaak.”, aldus Bas-Jan Blom, directeur van ASN Beleggingsfondsen. “Wij kiezen voor bedrijven die vooruitkijken en op innovatieve wijze bouwen aan de toekomst. Bijvoorbeeld geen industrieën als olie en gas. Maar wel bedrijven met goed beleid op gebruik van grondstoffen. En dat rendeert, alle ASN aandelenfondsen presteerden in 2017 beter dan de benchmark.”

Rendement per fonds

Netto rendement 2017 Netto Rendement MSCI Benchmark 2017 Netto rendement 2016
ASN Duurzaam Aandelenfonds 11,81% 9,22% -2,45%
ASN Duurzaam Obligatiefonds -0,48% -0,29% 3,36%
ASN Duurzaam Mixfonds 5,06% 3,93% 0,95%
ASN Milieu & Waterfonds 10,01% 8,06% 9,09%
ASN Duurzaam Small & Midcapfonds 22,89% 19,61% -4,72%
ASN Groenprojectenfonds 0,64% nvt 1,15%
ASN-Novib Microkredietfonds 2,25% nvt 1,15%
ASN Duurzaam Mixfonds Zeer Defensief 2,20% 1,31% nvt
ASN Duurzaam Mixfonds Defensief 4,10% 2,37% nvt
ASN Duurzaam Mixfonds Neutraal 6,02% 3,83% nvt
ASN Duurzaam Mixfonds Offensief 9,66% 6,18% nvt
ASN Duurzaam Mixfonds Zeer Offensief 11,50% 7,66% nvt

*Rendement op basis van (beurs)koers in euro’s, incl. herbelegd dividend.

Stem tegen beloning zonder duurzaam doel

ASN Beleggingsfondsen belegt alleen in bedrijven, organisaties en landen die goedgekeurd zijn op basis van het duurzaamheidsbeleid. Zij hanteert dit beleid ook bij het stemmen op aandeelhoudersvergaderingen van bedrijven. In 2017 stemde ze op 191 aandeelhoudersvergaderingen over 2.605 voorstellen. Bij ruim driehonderd voorstellen werd tegen gestemd. Dat ging met name om benoemingen waarin diversiteit en onafhankelijkheid van het bestuur niet gewaarborgd waren. Ook speelde beloningsbeleid een grote rol. ASN Beleggingsfondsen wil dat bedrijven hun bestuurders niet alleen op financiële criteria beoordelen, maar ook op duurzaamheidscriteria. Door tegen beloningsvoorstellen zonder duurzaamheidscriteria te stemmen, oefent het druk uit op bedrijven om hun beloningspakketten te herzien.

Klimaatimpact

ASN Beleggingsfondsen meet de CO2 uitstoot van de beleggingen. De grote groei van het fondsvermogen zorgde voor een absoluut hogere uitstoot. De totale uitstoot in 2017 was 170.123 ton CO2. De CO2 intensiteit - de uitstoot gedeeld door het fondsvermogen -  kwam uit op 49,8% (2016: 42,2%). Dit werd met name veroorzaakt door de keuze om meer te beleggen in cyclische bedrijven en door lichte krimp van het ASN Groenprojectenfonds (-3,3%), dat CO2 uitstoot compenseert.

Microkredietfonds bereikt vrouwelijke leningnemers

Het ASN Novib Microdietfonds bereikte in 2017 naar schatting 17,9 miljoen leningnemers, bijna anderhalf miljoen meer dan een jaar eerder. Deze toename werd vooral veroorzaakt door groei van de microfinancieringsinstellingen (MFI’s) en toetreding van enkele nieuwe MFI’s tot het fonds. Van de leningnemers  is 82% vrouw. Dat hoge percentage is belangrijk, omdat bij leningen aan vrouwen de voordelen vaker ten goede komen aan het hele gezin. Van de leningnemers woont 63% op het platteland, waar de toegang tot financiële diensten beperkt is. De gemiddelde som die de MFI’s lenen aan individuele klanten is € 701.

Over ASN Beleggingsfondsen

ASN Beleggingsfondsen N.V. is onderdeel van de Volksbank. ASN Bank richtte ASN Beleggingsfondsen op in 1993 om via duurzame beleggingen invulling te geven aan haar visie, missie en strategie. ASN Beleggingsinstellingen Beheer B.V. is de beheerder van ASN Beleggingsfondsen en heeft circa € 3,7 miljard vermogen van beleggers onder beheer.

Contactpersoon

Contactpersoon pers Britt

Delen op: