Den Haag • 19 november 2014

De ASN Bank heeft zich aangesloten bij de Nederlandse Klimaatcoalitie. Dit samenwerkingsverband is een initiatief van MVO Nederland, Klimaatverbond Nederland en Stichting Natuur & Milieu in samenwerking met het ministerie van Infrastructuur & Milieu. De bedrijven, overheden, publieke instellingen en maatschappelijke organisaties in de coalitie nemen initiatieven om te werken aan een klimaatneutrale samenleving.

De klimaatcoalitie is gestart met het oog op de VN Klimaattop in december 2015 in Parijs. Zij heeft als ambitie om voor de top in Parijs zo veel mogelijk organisaties te laten aansluiten. In de aanloop naar Parijs bundelt de coalitie alle initiatieven zodat Nederland als voorbeeld en inspiratie dient voor andere landen op weg naar een klimaatneutrale samenleving.

Klimaatneutraal in 2030

De huidige klimaatontwikkelingen zijn niet goed voor de mens, met alle maatschappelijke gevolgen van dien. Banken dragen hieraan bij door geld te investeren in bijvoorbeeld bedrijven die broeikasgassen uitstoten. Wij beperken die uitstoot al zoveel mogelijk. De ASN Bank heeft zichzelf in 2013 tot doel gesteld om in 2030 klimaatneutraal te zijn. Dat geldt voor al onze activiteiten, dus ook alle beleggingen en financieringen.

Klimaatambities

De klimaatcoaltie staat open voor iedereen met ambities op het gebied van klimaatneutraliteit. Dit betekent onder andere dat zij:

  • uiterlijk in 2050 een klimaatneutrale bedrijfsvoering hebben;
  • de huidige CO2-uitstoot inzichtelijk maken;
  • een vijfjarenplan (2015-2020) opstellen waarin stevige vermindering van de CO2-uitstoot wordt gerealiseerd.

Op dit moment bestaat de coalitie uit 50 organisaties, waaronder Philips, DSM en de gemeenten Nijmegen en Utrecht.

Delen op: