Den Haag • 20 december 2017

Dinsdagavond 19 december heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel Zorgplicht Kinderarbeid besproken. Dit was een initiatiefvoorstel van Tweede Kamerlid Attje Kuiken (PvdA). Zij stelt voor om een zorgplicht bij bedrijven in Nederland in te voeren om te voorkomen dat deze goederen en diensten leveren die met behulp van kinderarbeid tot stand zijn gekomen. De Kamer heeft nog geen besluit genomen, het voorstel is aangehouden tot na het reces.

Brief van bedrijven

Nederlandse bedrijven steunen het voorstel. Dat hebben 22 bedrijven, waaronder ASN Bank, laten weten in een brief aan de Eerste en Tweede Kamer. Zij schrijven dat zij vóór een wettelijk kader over kinderarbeid zijn, om drie redenen:
•Kinderarbeid is een serieus probleem, dat serieus aangepakt moet worden.
•Het kost bedrijven geld en moeite om dat te doen. Als het wettelijk verplicht is, leidt dat tot een gelijker speelveld voor bedrijven. En de voorlopers – die hebben laten zien dat het kan – worden beloond voor hun inspanningen.
•Nederland blijft in de internationale kopgroep bij het aanpakken van schendingen van mensenrechten.

Serieus behandelen

‘Kinderarbeid berooft kinderen van hun toekomst’, schrijven de bedrijven. ‘Het wordt tijd dat we het onderwerp serieus gaan behandelen. De Nederlandse overheid heeft de autoriteit door middel van wetgeving een zorgplicht voor alle bedrijven in te voeren ter voorkoming van de levering van producten en diensten die met behulp van kinderarbeid tot stand zijn gekomen. De norm voor alle producten en diensten op de Nederlandse markt zou moeten zijn 100% kinderarbeidvrij.’

ASN Bank in advertentie met Rabobank

Tony Chocolonely, de initiatiefnemer van de brief, vroeg begin december aandacht voor dit standpunt via advertenties. Daarin werden verschillende bedrijven die de brief hadden ondertekend, in beeld gebracht. Zo stonden ASN Bank en mede-ondertekenaar Rabobank in een advertentie.

Beeld: Tony's Chocolonely

Standpunt ASN Bank

Wij vinden dat kinderen niet moeten werken, maar het recht hebben om kind te zijn en scholing te krijgen. Daarom investeert ASN Bank niet in bedrijven die geen of onvoldoende beleid hebben om kinderarbeid uit te sluiten. En ook niet in bedrijven die kinderarbeid gebruiken.

Om kinderarbeid uit te bannen is actie nodig van bedrijven, investeerders, overheden en maatschappelijke organisaties, vinden wij. Daarom zijn wij voorstander van een zorgplicht in Nederland op het gebied van kinderarbeid en steunen wij het wetsvoorstel Zorgplicht Kinderarbeid. Dat hebben we onderstreept door de brief te ondertekenen en mee te doen aan de advertentie. Bovendien hebben we de fractie van D66 in een brief geïnformeerd waarom wij als financiële instelling het voorstel steunen.

Delen op: