Den Haag • 24 juni 2015

De ASN Bank is positief over de uitspraak die de rechtbank vandaag heeft gedaan in de zaak van Urgenda tegen de Nederlandse staat. De rechtbank onderschrijft hierin de verplichting voor de staat om de uitstoot van CO2 in 2020 met 25 procent terug te dringen. Volgens de ASN Bank geeft dit de urgentie weer van de klimaatverandering.

Het klimaat verandert, waardoor de aarde opwarmt en het weer extremer wordt. Dat veroorzaakt steeds grotere maatschappelijke problemen. De oorzaak van de klimaatverandering is vooral de uitstoot van broeikasgassen. Banken dragen bij aan de klimaatverandering doordat ze geld steken in activiteiten die gepaard gaan met uitstoot van broeikasgassen. Bijvoorbeeld in elektriciteitscentrales, industrie en transport.

Wat doet de ASN Bank

De ASN Bank wil de klimaatverandering zoveel mogelijk beperken. Daarom zetten wij een nieuwe, vergaande stap: wij willen dat al onze investeringen in 2030 netto klimaatneutraal zijn. Dat betekent dat al onze investeringen samen evenveel broeikasgassen voorkomen als uitstoten.

Samenwerking Urgenda

Samen met Urgenda werkt de ASN Bank aan een beter klimaat. De ASN Bank feliciteert daarom haar partner met het resultaat van de door haar aangespannen zaak.

Delen op: