In het nieuwe project Kennis Natuurlijk! van Naturalis Biodiversity Center beantwoorden jonge onderzoekers kennisvragen over natuurinclusief of klimaatbestendig leven, wonen en werken voor opdrachtgevers uit de maatschappij. Het programma wordt financieel ondersteund door ASN Bank, dat hiervoor 2% van de verzekeringspremie beschikbaar stelt.

Sinds dit voorjaar kunnen klanten van ASN Bank een duurzame woonhuis-, inboedel en aansprakelijkheidsverzekering afsluiten.

“Deze verzekeringen zijn het resultaat van een mooie samenwerking met a.s.r. schadeverzekeringen” vertelt Patrick van den Bos, marketeer duurzaam verzekeren bij ASN Bank. “In geval van schade kunnen klanten ervoor kiezen om de verzekerde spullen te laten herstellen of vervangen met refurbished materialen. De premie die klanten inleggen wordt duurzaam belegd. Daarnaast doneren we 2% van de premie aan innovatieve duurzame projecten. Driedubbel duurzaam dus. Die propositie wordt gewaardeerd: honderden klanten maken hier inmiddels gebruik van.”


Groene kennis bruikbaar gemaakt

Kennis Natuurlijk! van Naturalis Biodiversity Center is het eerst duurzame project dat met steun van ASN Verzekeringen tot stand kwam. Binnen dit project beantwoorden jonge onderzoekers vragen van opdrachtgevers uit de maatschappij over een natuurinclusieve en klimaatbestendige leefomgeving. Die variëren van waterschappen, provincies, woningbouw tot commerciële bedrijven. De onderzoekers gaan aan de slag met experts van Naturalis en (waar nodig) andere kennisinstellingen. Binnen circa drie maanden wordt er een praktijkgericht antwoord geformuleerd. Dit antwoord is voor iedereen toegankelijk. Zo wordt wetenschappelijke kennis toepasbaar voor de praktijk.

Kennisvraag KPN: meetbaar natuurinclusief bouwen

Een expertteam van Naturalis en KPN werkt momenteel aan de eerste kennisvraag. ‘Wat is natuurinclusief en wanneer voldoet een bouwobject hieraan?’ Het doel voor KPN is om beleid te formuleren voor meetbaar natuurinclusief bouwen en inzichtelijk te krijgen hoe de telecomaanbieder zijn infrastructuur zo goed mogelijk kan inrichten.

Over de samenwerking met a.s.r. en Naturalis

De samenwerking tussen ASN Bank, a.s.r. en Naturalis Biodiversity Center ging in 2022 van start. We hebben elkaar gevonden in de gezamenlijke ambitie om onze woon- en leefomgeving gezond, natuurinclusief en klimaatbestendig te maken. Kennis is daar een belangrijk onderdeel in. We richten ons op de thema's biodiversiteit, hitte en water, maar ook op de sociale en economische kennis die nodig is om te zorgen dat de ‘groene’ kennis echt gebruikt kan worden.

Wil je meer weten of zelf een vraag indienen? Lees dan verder via deze link: naturalis.nl/kennisnatuurlijk

Lees meer

Lees verder over:

Duurzaam verzekeren bij ASN Bank
De samenwerking met a.s.r. schadeverzekeringen

Delen op: