Den Haag • 10 oktober 2018

Begin oktober hebben we een krediet van € 29,5 miljoen verstrekt aan Stichting Eigen Bouw in Deventer. Een deel van de lening gebruikt de stichting om haar bestaande woningen te verduurzamen tot gemiddeld energielabel B in 2025.

Stichting Eigen Bouw heeft ruim een eeuw ervaring in de verhuur van woningen aan senioren. De stichting heeft geen winstoogmerk. Zij verhuurt woningen in het segment net boven sociale huurwoningen aan kleine huishoudens van senioren met een middeninkomen. Deze mensen kunnen elders in de woningmarkt van Deventer moeilijk terecht. Het maatschappelijke doel van de stichting is: huurders kwalitatief goede woningen bieden in een prettige woonomgeving met een zo hoog mogelijk serviceniveau.

ASN Bank stimuleert goede, betaalbare huisvesting

Wij verstrekken financieringen en onderhandse leningen aan woningcorporaties en andere organisaties die zorgen voor goede, betaalbare huisvesting, juist voor mensen met een lager inkomen. Deze organisaties vullen hun sociale doelstelling steeds meer aan met milieudoelstellingen. Daarom komen zij in aanmerking voor een financiering van ASN Bank. Wij toetsen elke organisatie aan onze duurzaamheidscriteria.

Delen op: