Den Haag • 21 augustus 2013

De ASN Bank belegt 50 miljoen euro in de nieuwe, groene obligaties van de Europese Investeringsbank (EIB). Daarmee financiert de EIB projecten op het gebied van wind- en zonne-energie en energie-efficiency, die bijdragen aan vermindering van de CO2-uitstoot in Europa.

Begin juli 2013 plaatste de EIB voor 650 miljoen euro zogeheten ‘Climate Awareness Bonds’. Met deze obligaties financiert de investeringsbank projecten die het klimaat ten goede komen. De voorwaarden die de EIB aan de projecten stelt, voldoen aan de strikte duurzaamheidscriteria van de ASN Bank. De belegging van de ASN Bank in de EIB-obligaties draagt daarom bij aan de missie van de bank: het bevorderen van duurzaamheid in de samenleving.

SNS Asset Management heeft in zijn functie van duurzame vermogensbeheerder voor de ASN Bank de obligaties gekocht. Dat gebeurde in nauwe samenwerking met de ASN Bank en na een zorgvuldig traject om de juiste investering te selecteren.

De EIB is blij met de deelname van de ASN Bank. “De betrokkenheid van de ASN Bank betekent dat de projecten die we financieren, voldoen aan de strengste criteria. Goedkeuring door de ASN Bank is een veelzeggend signaal,” aldus Aldo M. Romani, bij de EIB verantwoordelijk voor het aantrekken van financiering.

De investering is ook het startsein voor engagement van de ASN Bank met de EIB. “Vroeger moesten we beleggingen in obligaties van de EIB per definitie afkeuren. We wisten immers niet of de EIB het geld wel volgens onze criteria zou investeren,” aldus Piet Sprengers, hoofd Duurzaamheidsbeleid & -Onderzoek van de ASN Bank. “De EIB investeert actief in duurzame energie en energiebesparing. Wij delen onze kennis en kunde daarover graag met de EIB.”

Contactpersoon

Contactpersoon pers Britt voorheen Suzy

Delen op: