Duurzaam Denkbeeld: ‘It’s the ecology, stupid!’

Sinds de verkiezingscampagne van Bill Clinton in 1992 wordt de uitspraak ‘It’s the economy, stupid!’ vaak gebruikt om het allesoverheersende belang van de economie voor onze welvaart te benadrukken. Maar wat doet de economie er eigenlijk nog toe als de natuur zo snel achteruit holt dat het menselijk bestaan in gevaar komt?

In deze nieuwe editie van Duurzaam Denkbeeld pleit Piet Sprengers voor een nieuwe focus. ‘It’s the ecology stupid!’. Biodiversiteit is alles waar het om draait.

Hoe gaan we ervoor zorgen dat we de natuur, met al haar belangrijke ecosysteemdiensten, beter beschermen en in stand houden? Een verkenning naar oplossingen.

Download Duurzaam Denkbeeld (pdf)

    Wil je meer weten over dit thema?

    Op 25 november organiseert ASN Bank een online event over ‘de prijs van de natuur’. Aanmelden kan via deze link.


    Wil je reageren?

    Stuur Piet een berichtje via LinkedIn.

    Delen op: