Den Haag • 20 april 2018

Vanaf 22 mei zal ASN Beleggingsinstellingen Beheer B.V. (ABB) het AIF-beheer van ASN Beleggingsfondsen N.V. overnemen van ACTIAM. Eind 2017 ontving ABB een eigen AIFM-vergunning van de AFM (Autoriteit Financiële Markten). Deze vergunning is nodig om eindverantwoordelijk te blijven voor het duurzame beleggingsbeleid van de fondsen.

Regelgeving in fondsbeheer

ASN Beleggingsinstellingen Beheer B.V. (ABB) voert al jaren de directie van ASN-Beleggingsfondsen
N.V.. Per 22 juli 2014 trad de AIFMD volledig in werking: een wet met scherpe eisen voor het beheer van fondsen. Om daaraan te kunnen voldoen heeft ABB ACTIAM aangesteld als AIF-beheerder van de ASN-fondsen, terwijl het zelf verantwoordelijk bleef voor de directievoering en het duurzaamheidsbeleid. Als gevolg van verdere aanscherping van de interpretatie van de AIFMD-regels zou ook de verantwoordelijkheid voor het duurzaamheidsbeleid van de ASN-fondsen bij ACTIAM terechtkomen.

ABB wil deze verantwoordelijkheid nadrukkelijk zelf blijven dragen, omdat dit de kern van de
ASN-fondsen is. Daarom heeft ABB zelf een AIFM-vergunning aangevraagd en gekregen. ABB blijft naar tevredenheid samenwerken met ACTIAM voor het portefeuillebeheer van de ASN-fondsen.

Fondsdocumenten

Op 22 mei 2018 publiceert ABB een geactualiseerd prospectus waarin de wijzigingen zijn opgenomen als gevolg van de overgang van het AIF-beheer. Vanaf dat moment is alle fondsdocumentatie van ASN Beleggingsfondsen, zoals het prospectus, de EBi, factsheets en koersinformatie, te vinden op www.asnbeleggingsfondsen.nl.

Over ASN Beleggingsfondsen

ASN Beleggingsfondsen is in 1993 opgericht door ASN Bank om via duurzame beleggingen invulling te geven aan haar visie, missie en strategie. ASN Beleggingsinstellingen Beheer B.V. is de beheerder van ASN Beleggingsfondsen. Het heeft circa € 3,7 miljard vermogen van beleggers onder beheer. ASN Beleggingsfondsen is – net als ASN Bank – onderdeel van de Volksbank.

Delen op: