Mens

Bij duurzaamheid wordt vaak alleen gedacht aan het klimaat. Maar onder duurzaamheid valt ook sociale duurzaamheid. Dit betekent dat bedrijven en landen alles moeten doen om mensen te beschermen. Zodat mensen bijvoorbeeld veiliger werken en in vrijheid leven.

Mensenrechten in de wereld

Op 10 december 1948 is de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens aangenomen. In deze verklaring zijn alle basisrechten en grondrechten voor mensen opgenomen. De verklaring bestaat uit 30 artikelen en is bedoeld om mensen te beschermen. Denk bijvoorbeeld aan:

 • De mensenrechten gelden voor wie je ook bent, waar je ook bent.
 • Slavernij (= een mens is eigendom van iemand anders) is verboden.
 • Je bent onschuldig tot het tegendeel is bewezen.
 • Je mag trouwen met wie je wilt.
 • Je hebt recht op onderwijs.

Alle 30 artikelen staan op de site van Amnesty International.

Amnesty International is een organisatie die strijdt voor de mensenrechten van iedereen, overal. Zij beschermt bijvoorbeeld de rechten van vluchtelingen. Ze voeren actie tegen kinderarbeid en dwangarbeid. Amnesty zet zich ook in om mensen te beschermen tegen discriminatie. In sommige landen kun je bijvoorbeeld door een ander ras, godsdienst of seksuele voorkeuren, gevangen worden genomen of zelfs de doodstraf krijgen.

Bron afbeelding: Amnesty

Mensenrechten in Nederland

Er zijn veel mensen, regeringen en landen die zich niet houden aan de regels rondom de mensenrechten. Ook in Nederland. In ons land komen bijvoorbeeld discriminatie en armoede nog steeds voor.

Discriminatie

Het college van de rechten van de mens omschrijft discriminatie als volgt: Discriminatie is mensen anders behandelen, achterstellen of uitsluiten op basis van (persoonlijke) kenmerken.

Discriminatie komt overal voor. Op school, bij een sportvereniging of gewoon op straat. Het moeilijke is dat iedereen discriminatie anders ervaart. Misschien zegt iemand iets als grap, maar voelt het voor de ander als een kwetsende opmerking.

Discrimineren gaat vaak over bijvoorbeeld huidskleur, land van herkomst, godsdienst of homoseksualiteit. Bijvoorbeeld: iemand mag niet mee voetballen omdat hij homo is of rood haar heeft. Mensen die gediscrimineerd of gepest worden voelen zich vaak eenzaam, bang en verdrietig.

Armoede

Armoede betekent dat je niet voldoende geld hebt om eten te kopen of bijvoorbeeld de huur van een huis te kunnen betalen. Per schoolklas zijn er gemiddeld 3 kinderen die in armoede opgroeien.

Als je in armoede opgroeit is er kans dat je niet altijd mee kan doen. Dat er geen geld is voor een schoolreisje, sportabonnement of een verjaardagsfeestje. Het is heel belangrijk dat je hierover praat met elkaar want er zijn ook kinderen die zich hiervoor schamen.

Mensen die in armoede leven kunnen bij de gemeente om hulp vragen. Dan mogen ze bijvoorbeeld naar de Voedselbank. De Voedselbank is een organisatie die levensmiddelen inzamelt en uitdeelt aan personen die (tijdelijk) niet genoeg geld hebben om boodschappen te kopen. Ruim 150.000 mensen maken in Nederland jaarlijks gebruik van de Voedselbank.

Bron afbeelding: Voedselbanken Nederland

Welke (wereldwijde) veranderingen zijn al doorgevoerd?

Er zijn veel organisaties die opkomen voor de rechten van de mens. Zij onderzoeken of er sprake is van schending van de mensenrechten. Als dat zo is voeren ze actie om zoveel mogelijk aandacht te krijgen. Met alle acties hebben ze deze resultaten al behaald:

 • 141 landen hebben de doodstraf afgeschaft.
 • In 24 landen mogen mensen van hetzelfde geslacht met elkaar trouwen.
 • Discriminerende wetten zijn aangepast.

Wat kun jij doen?

Ook jij kunt er op letten dat de mensenrechten in jouw omgeving worden nageleefd. En je kunt aandacht geven aan andere kinderen en volwassenen.

 • Zie je dat iemand wordt gepest of gediscrimineerd? Vertel het aan je ouders of leerkracht. En pest nooit zelf mee.
 • Geloof niet alles wat er over iemand anders wordt gezegd. Stel zelf vragen.
 • Geef ongebruikt speelgoed aan een goed doel.
 • Geef kleding die je niet meer past aan de kledingbank.
 • Kijk of je in jouw buurt vrijwilligerswerk kan doen.
 • Zet je gelezen boeken in een Kinderzwerfboek station. Of begin zelf een kinderzwerfboekstation.
 • Stuur een kaartje naar iemand die onterecht gevangen zit.
 • Organiseer een veilig en doneer de opbrengst aan het Nationaal Fonds Kinderhulp.
 • Start je eigen actie voor WarChild, ga bijvoorbeeld met je vrienden auto’s wassen:

Jij kunt een positieve bijdrage leveren aan de mensenrechten als je aandacht hebt voor de mensen op je heen.