ASN Bank - Voor de wereld van morgen
Steun de thema’s van uw keuze

Lees voor

Eerlijke handel

De wereldwijde handel is niet op een eerlijke manier ingericht. Daardoor leeft een groot deel van de wereldbevolking in armoede. ‘Eerlijke handel’ betekent dat boeren voor hun producten een prijs ontvangen die in verhouding staat tot de productiekosten. En dat arbeiders een loon ontvangen dat voldoende is om van te leven. ‘Eerlijk’ betekent ook dat de productie plaatsvindt onder goede arbeidsomstandigheden en met respect voor het milieu. Zo bevordert eerlijke handel de duurzame ontwikkeling.

Wat doet de ASN Bank?

De ASN Bank wil eerlijke handel helpen bevorderen. Wij stimuleren mens- en milieuvriendelijke productie van grondstoffen, en een eerlijke beloning voor boeren en arbeiders. Dat doen we door te investeren in bedrijven die goed beleid hebben voor de hele keten van hun product, van grondstof tot eindproduct. Lees meer over ons beleid.

Namens klanten met een rekening ASN Ideaalsparen of een ASN Creditcard steunen wij twee projecten die eerlijke handel bevorderen.


Solidaridad in China

Project: Textielindustrie in Azië
Organisatie: Solidaridad

De arbeidsomstandigheden in de textielketen zijn al heel lang erbarmelijk. Boeren verbouwen katoen met behulp van levensgevaarlijke pesticiden. Ververijen dumpen chemisch afval in de omgeving. De werkomstandigheden in textielfabrieken zijn heel slecht.

Solidaridad geeft textielarbeiders in Zuidoost-Azië kans op een beter leven. Met steun van de ASN Bank en haar klanten pakt Solidaridad de werkomstandigheden in Aziatische textielfabrieken aan. Jaarlijks is het actief in zo’n zeventien textielfabrieken in Bangladesh, India, Vietnam en China. Dat betekent een beter leven voor ongeveer tienduizend arbeiders. Solidaridad leert fabrieksarbeiders voor hun rechten op te komen. Het informeert de fabrieksmanagers over arbeidsomstandigheden en gaat samen met hen na hoe de fabrieken deze kunnen veranderen.

Dat resulteert in concrete verbeteringen, zoals afschaffing van kinderarbeid, eerlijke betaling, redelijke werkuren, goede huisvesting voor werknemers die elders wonen, veiligheid op de werkvloer en het recht op vereniging in vakbonden.


Cacao

Project: Duurzame cacao uit Nigeria
Organisatie: Oxfam Novib

De natuurlijke omstandigheden maken Nigeria een ideaal land om goede cacao te verbouwen. De kwaliteit van de Nigeriaanse cacao laat in de praktijk echter te wensen over. Ook is de productie per hectare laag. Als die zou verbeteren en verduurzamen, kunnen boeren een hogere prijs voor hun product krijgen.


Daar werkt Oxfam Novib aan, samen met onder meer de lokale boerenorganisatie Fadu, de Nederlandse cacaohandelaar Continaf, het Initiatief Duurzame Handel (IDH), Solidaridad, het cacaoverwerkende bedrijf Petra Foods en de Italiaanse chocolademaker Ferrero. Samen willen zij de cacaoproductie in de Nigeriaanse deelstaat Osun efficiënter en duurzamer maken. Zo kunnen de boeren en boerinnen een certificaat voor duurzame cacao behalen. En tegelijkertijd hun eigen sociale en economische omstandigheden verbeteren, en een positieve bijdrage leveren aan het milieu in Osun.

In 2013 deden 3800 boeren mee aan dit programma, tegen 1660 boeren eind 2012. Zij volgden een lesprogramma dat toegang biedt tot certificering door internationale cacaostandaarden zoals Utz, Rainforest en Fair Trade. In 2014 starten 2000 nieuwe boeren met het programma. De boeren die de eerste twee jaar al meededen, blijven intensieve ondersteuning ontvangen. Ook gaat er veel aandacht naar deelname door vrouwen en jongeren.


Steun deze projecten:

 


© 2015 ASN Bank    |    Disclaimer    |    Privacy    |    Voorwaarden    |    Dienstenwijzer    |    Sitemap