Voor ASN Bank, onderdeel van de Volksbank, was 2018 een goed jaar. We lanceerden een duurzame hypotheek. We kregen andere banken mee met onze ambities op het gebied van klimaat, mensenrechten en biodiversiteit. Het aantal klanten nam toe en onze klanten vertrouwden ons meer geld toe.

Klanten

ASN Bank streeft naar 1 miljoen tevreden klanten in 2025. Het aantal klanten groeide in 2018 harder dan in afgelopen jaren, tot meer dan 700.000. We weten dat klanten ASN Bank vooral waarderen vanwege onze duurzaamheid, omdat we een eerlijke bank zijn en geen risico's nemen met het geld van onze klanten. We zien dat duurzaamheid – en daarmee ook duurzaam bankieren – steeds meer aandacht krijgt in de maatschappij. Mensen willen een bank die verantwoord met hun geld omgaat.

Lees meer over klanten

Duurzaam wonen

De noodzaak om huizen energiezuiniger te maken, kreeg veel maatschappelijke en politieke aandacht. Duurzamer wonen is een van de belangrijkste, maar ook ingrijpendste manieren om aan klimaatoplossingen te werken.

SNS Bank wil de verduurzaming van woningen voor zoveel mogelijk mensen betaalbaar maken. In november introduceerden we daarom de ASN Hypotheek met ASN Duurzaam Wonen. Daarmee kunnen woningeigenaars hun huis energiezuiniger maken. Tegelijkertijd draagt dit bij aan de verduurzaming van de hypothekenportefeuille waarin we een belangrijk deel van het spaargeld uitzetten.

Lees meer over de ASN Hypotheek

Illustratie van een huis met zonnepanelen. Op het dak zit een vogel en naast het huis staat een boom.
Illustratie met een naaimachine, vogel en een windmolen. De drie elementen laten de langetermijndoelen in 2030 zien.

Aanjagen van de financiële sector

We hebben voor elke pijler van ons duurzaamheidsbeleid een langetermijndoel. We willen in 2030:

  • klimaatpositief zijn
  • een leefbaar loon hebben bevorderd bij de toeleveranciers van kledingbedrijven
  • een positieve impact hebben op biodiversiteit

Om onze invloed als duurzame bank te vergroten helpen we anderen duurzame keuzes te maken. We doen dat door nadrukkelijk de rol van duurzame aanjager in de financiële sector te vervullen. In 2018 bereikten we zo onder andere dat het Platform Living Wage Financials opgericht werd. Ook presenteerden we een internationaal gedragen common ground-rapport over hoe banken hun invloed op biodiversiteit kunnen meten.

Lees meer over het Platform Living Wage Financials

Beheerd vermogen

Het beheerde vermogen is het (spaar)geld van onze klanten. Wij zetten dit op zo’n manier uit dat we daarmee de duurzaamheid van de samenleving bevorderen.

Lees waar je geld naartoe gaat

Dit vind je misschien ook interessant: