Dit fonds is opgeheven

ASN Duurzaam Mixfonds

Beleggen in toekomstgerichte bedrijven en duurzame overheden.

Fondsdocumenten

ASN Duurzaam Mixfonds opgeheven

Op 14 september 2021 is het ASN Duurzaam Mixfonds opgeheven. Op 15 september zijn de participaties automatisch en kosteloos omgewisseld naar het ASN Duurzaam Mixfonds Neutraal. Periodieke aankooporders in het ASN Duurzaam Mixfonds zijn verwijderd. U kunt een nieuwe periodieke aankooporder plaatsen in bijvoorbeeld het ASN Duurzaam Mixfonds Neutraal.

Verhuizing naar mixfonds met meer spreiding

Beleggen in een leefbare wereld

Sommige landen werken aan een goede leefomgeving, zorgen goed voor hun natuur en stimuleren de overgang naar duurzame energie. In zulke landen belegt het ASN Duurzaam Mixfonds. En in ondernemingen die – net als wij – vooruit kijken. Vanuit een goed doordachte strategie nemen ze verantwoordelijkheid voor hun activiteiten en zorgen ze goed voor werknemers en klanten, de natuur en het klimaat.

Duurzame Beleggingsdoelstellingen

Naast de doelstelling om financieel rendement te behalen heeft het fonds ook duurzame beleggingsdoelstellingen. Deze meetbare doelen gaan continu gevolgd worden. We gaan je daar regelmatig over informeren. Je krijgt hiermee straks zicht op hoe je geïnvesteerde geld bijdraagt aan het bereiken van de duurzame beleggingsdoelstellingen. Door de duurzame beleggingsdoelstellingen is het fonds donkergroen (artikel 9 SFDR).

Risico's

De koers van het ASN Duurzaam Mixfonds is afhankelijk van beursontwikkelingen. Daardoor kan je belegging meer, maar ook minder waard worden. Een beschrijving van de risico’s kun je nalezen in de Essentiële Beleggersinformatie (pdf).

Kosten

De kosten van je belegging in het fonds bestaan uit de kosten van het fonds en de servicekosten van ASN Bank.

ASN Duurzaam Mixfonds

Alle kosten verrekent de fondsbeheerder in de koers. Je betaalt deze kosten dus niet apart. Fondskosten:

0,65% (per jaar)

Transactiekosten in het fonds:

0,17% (per jaar)


Fondskosten: kosten die de fondsbeheerder in rekening brengt voor het beheer en onderhoud van het beleggingsfonds.

Transactiekosten in het fonds: kosten die de fondsbeheerder maakt voor het aan- en verkopen van beleggingen binnen het fonds.

ASN Bank

Deze kosten betaal je over het belegde vermogen. Servicekosten (per jaar):

Tot en met € 100.000 0,30%
Over het meerdere tot en met € 500.000 0,15%
Over het meerdere boven € 500.000 0,07%

Aan- en verkoopkosten:

n.v.t.


Deze kosten betaal je voor je beleggingsrekening en zijn een percentage van het belegd vermogen.

Maatschappelijk verantwoorde ondernemingen

De grote ondernemingen waarin dit fonds wereldwijd belegt, nemen hun verantwoordelijkheid voor werknemers en klanten, de natuur en het klimaat. Ze innoveren en verminderen de schadelijke effecten van hun productie. Volgens ons hebben ze daardoor een grotere kans om te overleven, en een betere financiële gezondheid. Want hun duurzame strategie vermindert het risico dat ze mens, dier en milieu schade toebrengen. En dat draagt positief bij aan hun – en dus ook jouw – financiële resultaten.

Landen die duurzame keuzes maken

Voor dit fonds selecteren we landen die voldoen aan minimumeisen voor mensenrechten, klimaat en biodiversiteit. Zo moeten ze de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens respecteren. En bepaalde verdragen hebben ondertekend, zoals het verdrag tegen het gebruik van clustermunitie. Landen die aan deze basiscriteria voldoen, toetsen wij jaarlijks op hun duurzame prestaties, zoals natuurbescherming, CO2-uitstoot per bewoner en inkomensgelijkheid.

Fondsmanagement

Dit fonds is een subfonds van ASN Beleggingsfondsen AIF N.V. Dit fonds wordt beheerd door ASN Impact Investors. Lees hier meer over het beheer van het fonds.

Beleggen in toekomstgerichte bedrijven en duurzame overheden

, waarmee kunnen we je helpen?