ASN Bank - Voor de wereld van morgen
Bankieren met oog op een duurzame toekomst


Waarom verandert de rente op mijn spaar- of betaalrekening?

De rente op spaarrekeningen daalt al enige tijd bij banken in Nederland. We kunnen ons voorstellen dat je dat vervelend vindt. Daarom vinden we het belangrijk om je zo goed mogelijk toe te lichten waarom de rente verandert. Bij deze hele uitleg over de rente staat voorop dat wij alleen verantwoorde, duurzame zaken doen met je spaargeld. Zo wordt je spaarrente eerlijk verdiende rente.

Waarom daalt de spaarrente?

De spaarrente daalt in grote lijnen om twee redenen:

  • De rentes op de geld- en kapitaalmarkt dalen al langere tijd sterk.
    Zowel de geldmarktrente (korte termijn) als de kapitaalmarktrente (lange termijn) zijn bijna tot nul gedaald en soms zelfs al negatief. De inkomsten van banken zijn van deze rentes afhankelijk. Daarom daalt ook de rente die banken over je spaargeld kunnen vergoeden.
  • Het aanbod van geld is groter dan de vraag.
    De hoogte van de spaarrente wordt bepaald door vraag naar geld (om te lenen) en aanbod van geld. Als er veel leningen verstrekt worden, dan hebben banken meer behoefte aan geld en dan stijgt de rente. Op dit moment is er voldoende aanbod van geld terwijl er minder wordt geleend. Daardoor daalt de rente.

Hoe komt de spaarrente tot stand? En hoe beïnvloeden de marktrente en de verhouding tussen vraag en aanbod de rente? Dat lees je hierna.

Daarom kunnen wij je spaarrente vergoeden

Rente is een vergoeding die je ontvangt voor het geld dat op je spaar- of betaalrekening staat. Banken kunnen rente vergoeden doordat zij spaargeld gebruiken om leningen te verstrekken, aan bedrijven (bijvoorbeeld voor investeringen) of aan particulieren (bijvoorbeeld voor een woninghypotheek). Wie geld leent, betaalt daarvoor rente aan de bank. Een deel van die rente is nodig voor de risico’s die de bank loopt door geld uit te lenen. Een ander deel kan de bank gebruiken om rente over het spaargeld te vergoeden aan klanten. De hoogte van de rente die voor een lening wordt betaald heeft dus invloed op de hoogte van de spaarrente.

De volgende factoren hebben invloed op de hoogte van de spaarrente:

De marktrente

Het evenwicht tussen spaargeld en leningen

Ook kosten tellen mee

De spaarrentes van andere aanbieders in de markt


Variabele en vaste rente

De rente die je ontvangt hangt ook af van de soort spaarrekening die je hebt. Die bepaalt of je een variabele of een vaste rente ontvangt. De zakelijke rekeningen die je bij ASN Bank kunt openen, kennen allemaal een variabele rente. Variabele rente kan veranderen: hij kan stijgen of dalen. Daar staat tegenover dat je je geld altijd kunt opnemen.


© 2017 ASN Bank    |    Disclaimer    |    Privacy    |    Voorwaarden    |    Informatiewijzer    |    Sitemap