ASN Bank - Voor de wereld van morgen
De toekomst is duurzaam, duurzaam is de toekomst


(Sociale) woningbouw

Ook in de duurzame samenleving zijn goede, energiezuinige, betaalbare woningen nodig. Door te investeren in woningbouwcorporaties maakt de ASN Bank (mede) mogelijk dat deze maatschappelijke organisaties zorgen voor goede, betaalbare huisvesting, juist voor mensen met een lager inkomen. Bovendien hebben veel woningcorporaties sociale doelen, zoals het bevorderen van een goed leef- en woonklimaat, ook in buurten.

Nieuwbouw

Als we de financiering van een nieuwbouwproject beoordelen, letten we in het bijzonder op de energiezuinigheid van de woningen. Maar ook op de leefbaarheid van de wijk en andere sociale aspecten.

Duurzame renovatie

We financieren eveneens renovatieprojecten als de renovatie leidt tot een aanzienlijke verbetering van het energielabel van de woningen. Wij vinden het positief als de woningcorporatie de renovatie uitvoert in goed overleg met de bewoners. En als het woongenot van de bewoners verbetert, zonder dat de woonkosten fors toenemen.

Bent u financieel deskundige bij een woningcorporatie met renovatie- of nieuwbouwplannen? Wij overleggen graag met u over de financieringsmogelijkheden.

Contactpersonen

Sonja van der Eijk - Duurzame financieringen ASN Bank

Sonja van der Eijk
Accountmanager (Sociale) woningbouw

Ronald Zeeman - Duurzame financieringen ASN Bank

Ronald Zeeman
Senior Accountmanager (Sociale) woningbouw

Meer informatie


© 2017 ASN Bank    |    Disclaimer    |    Privacy    |    Voorwaarden    |    Informatiewijzer    |    Sitemap