ASN Bank - Voor de wereld van morgen
Het vermogen om de wereld te verbeteren

Vermogensbeheer

Uw vermogen duurzaam en persoonlijk laten beheren

 • Voor een bedrag vanaf € 250.000
 • Zorg over uw vermogen overlaten aan experts
 • Hulp om uw vermogensdoelen te realiserenSamen uw doelen realiseren

U heeft het vermogen om een verschil te maken. Voor uzelf én voor anderen. Als u kiest voor ASN Vermogensbeheer, beleggen wij uw vermogen op basis van uw persoonlijke vermogensdoelen. En met een risico waar u zich prettig bij voelt. U geeft de zorg voor uw vermogen in handen van uw vaste contactpersoon, maar u houdt inzicht in uw portefeuille. Bovendien is ASN Vermogensbeheer een duurzame vermogensbeheerder. U bent er dus zeker van dat wij uw vermogen beleggen in bedrijven, landen en projecten die rekening houden met mens en milieu. Zo realiseert u uw wensen én zet u uw geld aan het werk voor een duurzamere, rechtvaardigere wereld.

Voor wie?

 • U heeft een vermogen van € 250.000 of meer.
 • U heeft dat voor langere tijd niet nodig.
 • U bent bereid risico’s met uw vermogen te nemen met het oog op een mogelijk rendement.
 • U bent op de hoogte van de risico’s en kenmerken van beleggen.
 • U bent een niet-professionele belegger.
 • U kiest voor duurzaam vermogensbeheer.
 • U wilt de zorg voor uw beleggingen uit handen geven.

ASN Duurzaam Vermogensbeheer: kenmerken

 • De effectenportefeuille die wij voor u samenstellen past bij uw levensfase, gezinssituatie, wensen, financiële mogelijkheden en persoonlijke vermogensdoelen.
 • We vinden het belangrijk dat u zich comfortabel voelt bij uw beleggingen en het risico ervan. Bescherming van uw vermogen is dan ook een belangrijk uitgangspunt van ons beheer.
 • Wij beleggen voor u alleen in overheden en ondernemingen die zijn geselecteerd op basis van onze duurzaamheidscriteria. Zo bent u er zeker van dat uw beleggingen goed zijn voor mens, dier en natuur.

Wij helpen u graag

Wilt u uw vermogen duurzaam inzetten en uw doelen realiseren? Of uw huidige portefeuille ombouwen tot een volledig duurzame portefeuille? Wij helpen u graag.

ASN Vermogensbeheer hecht aan persoonlijk contact met zijn klanten. U heeft een vaste contactpersoon.

Inventarisatie

Uw wensen en mogelijkheden zijn het uitgangspunt van het vermogensbeheer. Overweegt u om uw vermogen in beheer te geven bij ASN Vermogensbeheer? Dan inventariseren we in een persoonlijk gesprek de volgende onderwerpen:

 • uw beleggingsdoel(en) en termijn waarop u uw vermogen nodig heeft (beleggingshorizon);
 • uw bekendheid met de risico’s van beleggen;
 • uw risicobereidheid: de mate van het risico dat u wilt nemen met uw beleggingen.

Risicoprofiel

Op basis van een inventarisatie stellen wij uw risicoprofiel vast. Dit vormt de basis voor het beheer van uw portefeuille. Jaarlijks toetsen we of uw risicoprofiel nog voldoende past bij uw financiële situatie, beleggingsdoelen, beleggingshorizon en risicobereidheid.

Beleggingsplan

Nadat uw risicoprofiel is vastgesteld, ontvangt u een beleggingsplan dat aansluit bij dit profiel. Het beleggingsplan is een voorstel voor de invulling van uw portefeuille, met de strategische verdeling van uw vermogen over aandelen, obligaties en liquiditeiten. Elke beleggingscategorie heeft daarin een bepaalde bandbreedte. Deze bandbreedtes vormen een belangrijk middel om de risico’s van het beleggen te beheersen. Samen met u nemen we het beleggingsplan door. U heeft ruime gelegenheid om aan te geven of u zich erin kunt vinden. Vervolgens leggen we de afspraken met u vast.

Duurzame keuzes

ASN Vermogensbeheer selecteert de beleggingen voor uw portefeuille uit de ondernemingen, landen en projecten die ASN Bank heeft goedgekeurd. Deze selectie gebeurt op basis van de duurzame criteria van ASN Bank. Door deze focus belegt u in:

 • toekomstgerichte bedrijven. Bedrijven die een goed doordachte strategie hebben en daardoor beter zijn voorbereid op de toekomst. Ze handelen verantwoord en duurzaam en lopen voorop met duurzame innovaties. Ook voldoen ze aan regels op het gebied van milieu, mensenrechten en goed bestuur. Daardoor lopen ze minder risico op misstanden, zoals milieuschade, betrokkenheid bij wapens, slechte arbeidsomstandigheden en kinderarbeid. Dat verkleint het risico dat misstanden de koers negatief beïnvloeden.
 • staatsobligaties van landen met de beste prestaties op sociaal en milieugebied, en een goede terugbetaalcapaciteit (het verschil tussen de belastinginkomsten en de renteverplichting van een land).

Hoe bereidt u zich voor op een gesprek met ASN Vermogensbeheer?

Gaat u met een vermogensbeheerder praten over het beheer van uw vermogen? Dan is het belangrijk dat u een goed beeld krijgt van de diensten die de beheerder biedt. Dat kan door u goed voor te bereiden en de juiste vragen te stellen.

Hulpmiddelen
Om u daarbij te helpen heeft de NVB (Nederlandse Vereniging van Banken) een informatieblad (pdf-bestand) gemaakt. Daarin leest u op welke onderwerpen u zich kunt voorbereiden en waarom.
Wij adviseren u ook de vragen over het beleggingsbeleid te bestuderen die u in elk geval aan een vermogensbeheerder moet stellen.

Wat heeft u eraan?
Waarom is een goede voorbereiding op het (eerste) gesprek belangrijk?

 • Een goede voorbereiding geeft u en ASN Vermogensbeheer inzicht in uw wensen en verwachtingen. Zo kunt u samen beter bepalen welke risico’s het beste bij u passen.
 • Centraal in de dienstverlening van ASN Vermogensbeheer staat het beleggingsbeleid. We adviseren u door te vragen om hier een goed beeld van te krijgen. U kunt dan beter beoordelen of dit beleid bij u past. En u weet zeker dat ASN Vermogensbeheer uw vermogen gaat beleggen op een manier die aansluit bij uw wensen.
 • U krijgt een helder inzicht in de prijs die u voor de diensten van ASN Vermogensbeheer betaalt.

ASN Vermogensbeheer belegt voor de lange termijn, op basis van uw vermogensdoelen, financiële positie en risicobereidheid. Daarom is het beleggingsbeleid gericht op stabiele vermogensgroei tegen een voor u aanvaardbaar risico – natuurlijk met aandacht voor een duurzame, rechtvaardige wereld.

Rendement en volatiliteit

Een beleggingsportefeuille met meer risico biedt u kans op meer rendement. Dat betekent echter ook dat de waarde van de portefeuille heftiger uitslagen naar boven én naar beneden (volatiliteit) kan vertonen. Omgekeerd geldt hetzelfde: een portefeuille met minder risico is vaak minder volatiel.

Zeven risicoprofielen

ASN Vermogensbeheer hanteert zeven risicoprofielen. Een risicoprofiel geeft een indicatie van het rendement dat u met uw beleggingen kunt behalen en van het risico dat u met uw beleggingen loopt. Samen met u bepalen we welk risicoprofiel het beste bij u past.

Wat is de betekenis van uw risicoprofiel?

Het risicoprofiel geeft u inzicht hoe uw vermogen wordt verdeeld over de verschillende beleggingscategorieën (aandelen, obligaties en liquide middelen). Wij beheren uw portefeuille op basis van het risicoprofiel dat we voor u hebben vastgesteld.

Rendementen per risicoprofiel, 10 jaar

ASN Vermogensbeheer Rendementen naar risicoprofiel

Bron: Theodoor Gilissen

De getoonde rendementen hebben betrekking op de periode 2006 – 2016 voor aftrek van kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Meer over de risicoprofielen

Zeer offensief

Bandbreedte Neutrale weging
Aandelen 80 - 100% 90%
Obligaties 0% 0%
Liquiditeiten 0 - 20% 10%
 • U bent zich sterk bewust van de risico's van beleggen. U neemt deze risico’s omdat u streeft naar sterke vermogensgroei.
 • Het deel van uw vermogen waarvoor dit risicoprofiel geldt, hoeft niet bij te dragen aan uw inkomsten of andere doelstellingen.
 • U kent de dynamiek van de beurs en u aanvaardt de risico's die daarbij horen. U accepteert dat de waarde van uw belegde vermogen zeer sterk kan fluctueren doordat u overwegend in aandelen belegt.
 • U belegt uw vermogen voor een periode van ten minste zeven jaar.
 • Uw portefeuille bestaat uit aandelen en liquiditeiten.


Gemiddeld brutorendement

Q1 2017 3 jaar 5 jaar 10 jaar
Profiel Zeer Offensief 9,5% 8,6% 13,4% 6,3%
Benchmark* 4,1% 6,0% 8,4% 1,1%

De getoonde rendementen zijn de gemiddelde rendementen per jaar voor aftrek van kosten. Rendement 2017 is per 31 maart 2017.
* 45% MSCI World, 45% Eurotop 100 en 10% liquide

Grafiek risicoprofiel Zeer offensief

Bron: Theodoor Gilissen
De getoonde rendementen zijn behaald in het verleden. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Offensief

Bandbreedte Neutrale weging
Aandelen 60 - 80% 70%
Obligaties 15 - 25% 20%
Liquiditeiten 0 - 25% 10%
 • U bent zich goed bewust van de risico's van beleggen. U neemt deze risico’s omdat u streeft naar sterke vermogensgroei.
 • Het deel van uw vermogen waarvoor dit risicoprofiel geldt, hoeft niet bij te dragen aan uw inkomsten of andere doelstellingen.
 • U kent de dynamiek van de beurs en u aanvaardt de risico’s die daarbij horen. U accepteert dat de waarde van het belegde vermogen sterk kan fluctueren door het hoge percentage aandelen in uw portefeuille.
 • U belegt uw vermogen voor een periode van ten minste zeven jaar.
 • Uw portefeuille bestaat uit aandelen, obligaties en liquiditeiten.


Gemiddeld brutorendement

Q1 2017 3 jaar 5 jaar 10 jaar
Profiel Offensief 7,5% 7,3% 11,0% 6,0%
Benchmark* 3,0% 5,5% 7,3% 2,3%

De getoonde rendementen zijn de gemiddelde rendementen per jaar voor aftrek van kosten. Rendement 2017 is per 31 maart 2017.
* 35% MSCI World, 35% Eurotop 100, 20% Citi Netherlands GBI 5-7 jaar en 10% liquide

Grafiek risicoprofiel Offensief

Bron: Theodoor Gilissen
De getoonde rendementen zijn behaald in het verleden. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Neutraal offensief

Bandbreedte Neutrale weging
Aandelen 50 - 70% 60%
Obligaties 25 - 35% 30%
Liquiditeiten 0 - 25% 10%
 • U bent zich bewust van de risico's van beleggen. U neemt deze risico’s omdat u streeft naar vermogensgroei.
 • Het deel van uw vermogen waarvoor dit risicoprofiel geldt, hoeft niet bij te dragen aan uw inkomsten of andere doelstellingen.
 • U kent de dynamiek van de beurs en u aanvaardt de risico’s die daarbij horen. U accepteert dat de waarde van het belegde vermogen sterk kan fluctueren door het hoge percentage aandelen in uw portefeuille.
 • U belegt uw vermogen voor een periode van ten minste zeven jaar.
 • Uw portefeuille bestaat uit aandelen, obligaties en liquiditeiten.


Gemiddeld brutorendement

Q1 2017 3 jaar 5 jaar 10 jaar
Profiel Neutraal Offensief 6,2% 6,6% 9,8% 5,9%
Benchmark* 2,5% 5,2% 6,7% 2,8%

De getoonde rendementen zijn de gemiddelde rendementen per jaar voor aftrek van kosten. Rendement 2017 is per 31 maart 2017.
* 30% MSCI World, 30% Eurotop 100, 30% Citi Netherlands GBI 5-7 jaar en 10% liquide

Grafiek risicoprofiel Neutraal offensief

Bron: Theodoor Gilissen
De getoonde rendementen zijn behaald in het verleden. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Neutraal

Bandbreedte Neutrale weging
Aandelen 40 - 60% 50%
Obligaties 30 - 50% 40%
Liquiditeiten 0 - 30% 10%
 • U bent zich bewust van de risico's van beleggen.
 • U streeft naar een combinatie van vermogensgroei en inkomen.
 • Omdat een substantieel deel van de portefeuille in aandelen kan worden belegd, accepteert u een behoorlijk risico op waardedalingen.
 • U belegt voor een periode van ten minste zeven jaar.
 • Uw portefeuille bestaat uit aandelen, obligaties en liquiditeiten.


Gemiddeld brutorendement

Q1 2017 3 jaar 5 jaar 10 jaar
Profiel Neutraal 5,2% 5,7% 8,5% 5,7%
Benchmark* 2,0% 6,6% 5,2% 3,4%

De getoonde rendementen zijn de gemiddelde rendementen per jaar voor aftrek van kosten. Rendement 2017 is per 31 maart 2017.
* 25% MSCI World, 25% Eurotop 100, 40% Citi Netherlands GBI 5-7 jaar en 10% liquide

Grafiek risicoprofiel Neutraal

Bron: Theodoor Gilissen
De getoonde rendementen zijn behaald in het verleden. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Neutraal defensief

Bandbreedte Neutrale weging
Aandelen 30 - 40% 35%
Obligaties 40 - 65% 55%
Liquiditeiten 0 - 30% 10%
 • U streeft naar zowel een regelmatige stroom inkomsten uit uw portefeuille als vermogensgroei.
 • Omdat een deel van de portefeuille in aandelen kan worden belegd, accepteert u een behoorlijk risico op waardedalingen.
 • U belegt uw vermogen voor een periode van ten minste zeven jaar.
 • Uw portefeuille bestaat uit aandelen, obligaties en liquiditeiten.


Gemiddeld brutorendement

Q1 2017 3 jaar 5 jaar 10 jaar
Profiel Neutraal Defensief 3,2% 4,2% 6,3% 4,9%
Benchmark* 1,3% 5,4% 5,0% 3,8%

De getoonde rendementen zijn de gemiddelde rendementen per jaar voor aftrek van kosten. Rendement 2017 is per 31 maart 2017.
* 17,5% MSCI World, 17,5% Eurotop 100, 55% Citi Netherlands GBI 5-7 jaar en 10% liquide

Grafiek risicoprofiel Neutraal defensief

Bron: Theodoor Gilissen
De getoonde rendementen zijn behaald in het verleden. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Defensief

Bandbreedte Neutrale weging
Aandelen 20 - 30% 25%
Obligaties 50 - 80% 65%
Liquiditeiten 0 - 30% 10%
 • U geeft de voorkeur aan een portefeuille met een beheerst risico.
 • Het doel van uw beleggingen is om een regelmatige inkomstenstroom te genereren.
 • Omdat een beperkt deel van de portefeuille in aandelen kan worden belegd, accepteert u enig risico op waardedalingen.
 • U belegt uw vermogen voor een periode van ten minste zeven jaar.
 • Uw portefeuille bestaat uit aandelen, obligaties en liquiditeiten.


Gemiddeld brutorendement

Q1 2017 3 jaar 5 jaar 10 jaar
Profiel Defensief 2,2% 3,4% 4,9% 4,7%
Benchmark* 0,8% 4,3% 4,7% 4,0%

De getoonde rendementen zijn de gemiddelde rendementen per jaar voor aftrek van kosten. Rendement 2017 is per 31 maart 2017.
* 12,5% MSCI World, 12,5% Eurotop 100, 65% Citi Netherlands GBI 5-7 jaar en 10% liquide

Grafiek risicoprofiel Defensief

Bron: Theodoor Gilissen
De getoonde rendementen zijn behaald in het verleden. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Zeer defensief

Bandbreedte Neutrale weging
Aandelen 0% 0%
Obligaties 70 - 100% 90%
Liquiditeiten 0 - 30% 10%
 • U geeft voorkeur aan een portefeuille met een zeer beperkt risico.
 • Het doel van uw beleggingen is om een regelmatige inkomensstroom te genereren.
 • U belegt uw vermogen voor een periode van ten minste drie jaar.
 • Uw portefeuille bestaat uit obligaties en liquiditeiten.


Gemiddeld brutorendement

Q1 2017 3 jaar 5 jaar 10 jaar
Profiel Zeer Defensief -0,6% 1,0% 1,2% 2,8%
Benchmark* -0,5% 2,6% 4,2% 4,3%

De getoonde rendementen zijn de gemiddelde rendementen per jaar voor aftrek van kosten. Rendement 2017 is per 31 maart 2017.
* 90% Citi Netherlands GBI 5-7 jaar en 10% liquide

Grafiek risicoprofiel Zeer defensief

Bron: Theodoor Gilissen
De getoonde rendementen zijn behaald in het verleden. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.Extra uitleg bij de risicoprofielen

Wat is de neutrale weging?

Wat is de risicometer?

Risicometer neutraal

De risicometer geeft de mate van het risico aan van de beleggingen in een risicoprofiel. Dit risico is gebaseerd op de beweeglijkheid van het rendement en de samenhang tussen de verschillende beleggingscategorieën. De gestandaardiseerde grafische weergave geeft u meer houvast bij het vergelijken van de uiteenlopende profielnamen die in de markt worden gebruikt. De risicometer is ter indicatie van de volatiliteit van de beleggingen in een risicoprofiel in de toekomst, maar is geen garantie.

De uitgangspunten van de risicometer:

 • De risicometer gaat uit van een gespreide beleggingsportefeuille. Een minder gespreide beleggingsportefeuille kent veelal een hoger risico. Lees daarom ook de informatie over het spreidingsrisico.
 • De risicometer gaat uit van een lange beleggingshorizon. Hoe korter de beleggingshorizon en hoe beweeglijker de koersen, hoe minder tijd er is om slechte rendementen te compenseren met goede rendementen.
 • De risicometer gaat over de beleggingsmix in een profiel en niet over de werkelijke beleggingen.

Waarschuwingen

 • Hoe beweeglijker de koersen, hoe hoger het rendement kan zijn, maar ook hoe lager het rendement kan zijn.
 • Laag risico betekent nog steeds dat u geld kan verliezen.
 • Er zijn meer risico’s bij beleggen. Lees daarom ook de rest van de informatie over het risicoprofiel en de pagina risico’s van beleggen.

Transparantie als uitgangspunt

ASN Vermogensbeheer streeft naar transparantie over de vergoedingen. Daarom splitsen wij de beheervergoeding in twee onderdelen: de vergoeding voor het vermogensbeheer en de kosten voor de effectenbank. Wij helpen u graag door onze kosten overzichtelijk op een rij te zetten.

Kosten vermogensbeheer

In dit overzicht ziet u welke vergoedingen wij jaarlijks in rekening brengen:

Omvang vermogen Tarief excl. btw Tarief incl. btw
van € 250.000 tot € 1.000.000 1,30% 1,57%
van € 1.000.000 tot € 2.000.000 1,10% 1,33%
van € 2.000.000 tot € 4.000.000 0,80% 0,97%
van € 4.000.000 tot € 10.000.000 0,60% 0,73%

Wij berekenen de beheervergoeding over de waarde van het beheerde vermogen aan het einde van elke maand. Deze vergoeding wordt maandelijks in rekening gebracht. De minimale vergoeding is € 3.000 per jaar (exclusief BTW).

De vergoeding voor individueel vermogensbeheer van een vermogen van meer dan € 10 miljoen bespreken wij graag persoonlijk met u. De overeengekomen vergoeding maakt deel uit van de beheerovereenkomst. ASN Vermogensbeheer behoudt zich het recht om zijn tarieven aan te passen.

Welke diensten krijgt u hiervoor?

Voor deze vergoeding verrichten we onder andere de volgende werkzaamheden:

 • intakegesprek
 • vaststellen risicoprofiel
 • opstellen beleggingsplan
 • vermogensbeheer
 • regelmatig contact
 • rapportages over het gevoerde beleid

Kosten effectenbank

U betaalt een vast percentage van 0,175% over het belegde vermogen voor het aan- en verkopen van effecten en de effectenadministratie.

Wij maken gebruik van de diensten van effectenbank Theodoor Gilissen Bankiers, onderdeel van KBL Private Banking Group. Voor meer informatie (en uitzonderingen op het vaste percentage) verwijzen we u graag naar de tariefwijzer van Theodoor Gilissen (pdf).

Kosten voorbeeldportefeuilles

De voorbeeldportefeuilles geven u een indicatie van de kosten in euro’s en als percentage van het beheerd vermogen.

Voorbeeldportefeuille gemiddeld beheerd vermogen € 250.000

Kosten ASN Vermogensbeheer % van waarde portefeuille Kosten
Beheervergoeding (incl. btw) 1,57% € 3.925,00
Kosten effectenbank 0,175% € 437,50
Verwerkingskosten buitenland* 0,06% € 150,90
Totale kosten beleggen 1,81% € 4.513,40


Voorbeeldportefeuille gemiddeld beheerd vermogen € 1.000.000

Kosten ASN Vermogensbeheer % van waarde portefeuille Kosten
Beheervergoeding (incl. btw) 1,33% € 13.300,00
Kosten effectenbank 0,175% € 1750,00
Verwerkingskosten buitenland* 0,06% € 603,60
Totale kosten beleggen 1,565% € 15.653,60


Voorbeeldportefeuille gemiddeld beheerd vermogen € 2.000.000

Kosten ASN Vermogensbeheer % van waarde portefeuille Kosten
Beheervergoeding (incl. btw) 0,97% € 19.400,00
Kosten effectenbank 0,175% € 3500,00
Verwerkingskosten buitenland* 0,06% € 1.207,20
Totale kosten beleggen 1,205% € 24.107,20


Voorbeeldportefeuille gemiddeld beheerd vermogen € 4.000.000

Kosten ASN Vermogensbeheer % van waarde portefeuille Kosten
Beheervergoeding (incl. btw) 0,73% € 29.200,00
Kosten effectenbank 0,175% € 7.000,00
Verwerkingskosten buitenland* 0,06% € 2.414,40
Totale kosten beleggen 0,965% € 38.614,40

*Gemiddelde extra kosten voor orders in het buitenland op basis van een portefeuille belegd volgens risicoprofiel neutraal in de periode 2012 tot en met 2016.

Lees meer informatie in de pdf-bestanden:

Vergunningen en toezicht

ASN Vermogensbeheer B.V. is een volledige dochter van ASN Bank N.V. en werkt samen met effectenbank Theodoor Gilissen Bankiers N.V.

ASN Vermogensbeheer

ASN Vermogensbeheer is een Nederlandse vermogensbeheerder en richt zich op het Nederlandse marktgebied. We bieden al onze informatie dan ook aan in het Nederlands. Dat geldt voor onze folders en brochures en voor de website en (nieuws)brieven die we onze klanten sturen. Daarnaast geldt dit ook voor specifieke klantinformatie als Beleggingsplannen, Beheercontracten en Kwartaal- en Jaarrapportages.

ASN Vermogensbeheer beschikt volgens de Wet op het financieel toezicht over een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten. ASN Vermogensbeheer heeft de verwerking van persoonsgegevens gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
ASN Vermogensbeheer B.V. is statutair gevestigd te Den Haag en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 32060125.

ASN Bank

ASN Bank beschikt volgens de Wet op het financieel toezicht over een vergunning van De Nederlandsche Bank en is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.
ASN Bank N.V. is statutair gevestigd te Den Haag en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 27084150.


© 2017 ASN Bank    |    Disclaimer    |    Privacy    |    Voorwaarden    |    Informatiewijzer    |    Sitemap