ASN Bank - Voor de wereld van morgen
Beleggen met respect voor mens, dier en natuur


Goedgekeurd voor beleggingen

De ASN Beleggingsfondsen beleggen in aandelen van ondernemingen en obligaties van overheden. Wat dat betreft verschillen onze fondsen niet van andere beleggingsfondsen. Het onderscheid zit in de strenge selectieprocedure die wij hanteren. Zijn de werkwijze of de geleverde diensten of producten van een overheid, bedrijf of instelling in strijd met ons duurzaamheidsbeleid, dan komen ze niet in aanmerking voor belegging door onze fondsen. Pas als een onderneming of overheid aan al onze duurzaamheidscriteria voldoet, wordt het toegelaten tot het ASN Beleggingsuniversum.

Regels van het universum

Na toelating van een onderneming tot het universum onderzoeken we minstens een maal per vier jaar of zij nog steeds aan onze criteria voldoet. Overheden beoordelen we jaarlijks. Geeft de actualiteit daartoe aanleiding, dan doen we eerder onderzoek. Als een onderneming of overheid niet meer voldoet aan de beleggingscriteria, verwijderen wij deze uit het universum.

Solide en veelbelovend

Voordat de fondsbeheerder tot een belegging overgaat, houdt hij eerst de financiƫle soliditeit en economische vooruitzichten van de betreffende onderneming of overheid tegen het licht. Pas als is vastgesteld dat de onderneming of overheid financieel solide is en over veelbelovende economische vooruitzichten beschikt, kan de fondsbeheerder erin gaan beleggen.

Universum

Je kunt per fonds bekijken welke ondernemingen en overheden zich in het beleggingsuniversum bevinden.

Goedgekeurd in april 2017:

Wil je weten waar de fondsen precies in beleggen? In het recente jaarverslag of halfjaarbericht staat de lijst met beleggingen.


© 2017 ASN Bank    |    Disclaimer    |    Privacy    |    Voorwaarden    |    Informatiewijzer    |    Sitemap