ASN Bank - Voor de wereld van morgen

ASN Duurzame Mixfondsen

ASN Duurzaam Vermogensbeheer

Beleggen met een risico dat comfortabel voelt.

 • Beleggen met balans tussen risico en rendement
 • Beleggen zonder omkijken
 • Streven naar optimaal rendementDuurzaam beleggen

Als je belegt in de ASN Duurzame Mixfondsen bepaal je zelf hoeveel risico je aanvaardbaar vindt om kans te maken op een hoger rendement. Op basis van dat risico kies je één van de vijf varianten: Zeer Defensief, Defensief, Neutraal, Offensief of Zeer Offensief. Je bepaalt zelf hoeveel je inlegt in de variant die je hebt gekozen, en wanneer.

Dan gaan onze experts voor je aan het werk. Zij selecteren financieel solide beleggingen in de verschillende beleggingscategorieën. Zodat je - gegeven het risico dat je kiest - een zo hoog mogelijk rendement behaalt.

Balans tussen rendement en risico

Elke variant van de ASN Duurzaam Mixfondsen heeft een kenmerkende verdeling over de verschillende beleggingscategorieën, zoals aandelen en obligaties. Deze verdeling bepaalt de verhouding tussen rendement en risico. Door koersschommelingen kan de verdeling over de beleggingscategorieën – en daarmee je risico – veranderen. Daarom beoordelen we minstens eens per maand of aanpassing nodig is om de gekozen risico-rendementsverhouding te herstellen. Dat geeft rust.

Duurzaam

Ook weet je zeker dat de beleggingen duurzaam zijn. Zo heb je invloed op de wereld en dat geeft een goed gevoel.

Zo werkt het

 • Kies het risico dat je aanvaardbaar vindt.
 • Kies de bijpassende variant van de ASN Duurzame Mixfondsen.
 • Open een beleggingsrekening ASN Optimaalbeleggen.
 • Stort geld op deze rekening.
 • Geef een (periodieke) aankooporder voor het ASN Duurzame Mixfonds van je keuze door.

Rendementen

De ASN Duurzame Mixfondsen hebben nog geen historische rendementen opgebouwd. Wel kunnen we laten zien wat de verwachte jaarrendementen zijn. Ook zie je welke positieve rendementen we verwachten in een goed beleggingsjaar en welke negatieve rendementen in een slecht beleggingsjaar.

Klik hier voor uitleg bij de grafiek

Verwacht rendement mixfondsen

*Gemiddeld verwacht jaarrendement na aftrek van fondskosten. Dit is gebaseerd op een periode van tien jaar. Bron: Ortec en Actiam.

Klik hier voor uitleg bij de grafiek

Positieve en negatieve rendementen mixfondsen

**Gemiddeld verwacht jaarrendement na aftrek van fondskosten. Dit is gebaseerd op een periode van één jaar. Bron: Ortec en Actiam.

Elke variant van de ASN Duurzame Mixfondsen heeft zijn eigen verwachte rendement en eigen grenzen aan het maximale positieve en negatieve rendement per jaar. Het werkelijke rendement kan afwijken van deze verwachting. Rendementen kunnen niet met zekerheid worden voorspeld. Je kunt hieraan geen rechten ontlenen.

In een willekeurig jaar is er een grote kans (80%) dat het rendement uitkomt tussen deze grenzen. Deze kans hebben we berekend op basis van voorspellingsmodellen en historische data. We verwachten dat er een kans van 20% is dat het rendement in een willekeurig jaar buiten deze grenzen valt. En een kans van 10% dat het rendement lager is dan aangegeven bij het slechte jaar.
De ondergrens is dus geen gegarandeerd rendement of minimumrendement. De gegevens op basis waarvan deze berekeningen zijn gemaakt, kunnen veranderen. Als je belegt over een langere periode, heb je langer de mogelijkheid om de effecten van een slecht jaar te compenseren. Zo kom je dichter bij het verwachte rendement per jaar uit.

De waarde van je beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Risico's

Een belegging in de ASN Duurzame Mixfondsen brengt ook risico’s met zich mee. De waardeontwikkeling van deze fondsen is afhankelijk van beursontwikkelingen. Daardoor kan je belegging meer waard worden. Maar zij kan ook minder waard worden of haar waarde geheel verliezen. Een beschrijving van de risico’s kun je nalezen in de Essentiële Beleggersinformatie.

ASN Duurzaam Mixfonds Zeer Defensief
Bekijk hier de essentiële beleggersinformatie


ASN Duurzaam Mixfonds Defensief
Bekijk hier de essentiële beleggersinformatie


ASN Duurzaam Mixfonds Neutraal
Bekijk hier de essentiële beleggersinformatie


ASN Duurzaam Mixfonds Offensief
Bekijk hier de essentiële beleggersinformatie


ASN Duurzaam Mixfonds Zeer Offensief
Bekijk hier de essentiële beleggersinformatie


Fondskosten

Fondskosten zijn kosten die de fondsbeheerder in rekening brengt voor het beheer en onderhoud van het beleggingsfonds. De fondskosten worden in de koers van het fonds verrekend. Je betaalt deze kosten dus niet apart.

ASN Duurzaam Mixfonds Zeer Defensief ASN Duurzaam Mixfonds Defensief ASN Duurzaam Mixfonds Neutraal ASN Duurzaam Mixfonds Offensief ASN Duurzaam Mixfonds Zeer Offensief
0,60% 0,65% 0,70% 0,85% 0,90%

Tijdelijk lagere fondskosten

De fondsenkosten van alle varianten van de ASN Duurzame Mixfondsen zijn tijdelijk lager, behalve die van het ASN Duurzaam Mixfonds Zeer Offensief. Binnenkort worden er andere beleggingscategorieën toegevoegd aan de mixfondsen om de balans tussen risico en rendement te verbeteren. Dan worden de fondskosten van alle varianten 0,90%.

Servicekosten

Jaarlijks betaal je kosten aan ASN Bank voor je beleggingsrekening. Deze servicekosten zijn 0,3% per jaar over het belegde vermogen, met een maximum van € 300 per jaar.

ASN Duurzaam Mixfonds Zeer Defensief

Voor wie is dit fonds?

 • Je wilt vermogensgroei realiseren op de langere termijn.
 • Je kiest voor een beperkt risico en accepteert een beperkt rendement.
 • Je begrijpt dat je grotendeels in obligaties belegt en slechts in beperkte mate in aandelen.
 • Je bent bereid om fondskosten te betalen voor het gemak en de deskundigheid van een fondsbeheerder.

Voor wie is dit fonds niet geschikt?

 • Je accepteert geen daling van je beleggingen met 6%* in een slecht jaar.
 • Je wilt garanties over de inleg of het rendement van je beleggingen.

ASN Duurzaam Mixfonds Defensief

Voor wie is dit fonds?

 • Je wilt vermogensgroei realiseren op de langere termijn
 • Je kiest voor een gematigd risico en accepteert een gematigd rendement.
 • Je begrijpt dat je gedeeltelijk in aandelen belegt.
 • Je bent bereid om fondskosten te betalen voor het gemak en de deskundigheid van een fondsbeheerder.

Voor wie is dit fonds niet geschikt?

 • Je accepteert geen daling van je beleggingen met 7%* in een slecht jaar
 • Je wilt garanties over de inleg of het rendement van je beleggingen.

ASN Duurzaam Mixfonds Neutraal

Voor wie is dit fonds?

 • Je wilt vermogensgroei realiseren op de langere termijn.
 • Je streeft naar een gemiddeld rendement en accepteert dat je hiervoor een gemiddeld risico loopt.
 • Je begrijpt dat je ongeveer evenveel in aandelen als in obligaties belegt.
 • Je bent bereid om fondskosten te betalen voor het gemak en de deskundigheid van een fondsbeheerder.

Voor wie is dit fonds niet geschikt?

 • Je accepteert geen daling van je beleggingen met 9%* in een slecht jaar
 • Je wilt garanties over de inleg of het rendement van je beleggingen.

ASN Duurzaam Mixfonds Offensief

Voor wie is dit fonds?

 • Je wilt vermogensgroei realiseren op de langere termijn.
 • Je streeft naar een bovengemiddeld rendement en accepteert dat je hiervoor meer risico loopt.
 • Je begrijpt dat je een heel groot deel in aandelen belegt.
 • Je bent bereid om fondskosten te betalen voor het gemak en de deskundigheid van een fondsbeheerder.

Voor wie is dit fonds niet geschikt?

 • Je accepteert geen daling van je beleggingen met 12%* in een slecht jaar.
 • Je wilt garanties over de inleg of het rendement van je beleggingen.

ASN Duurzaam Mixfonds Zeer Offensief

Voor wie is dit fonds?

 • Je wilt vermogensgroei realiseren op de langere termijn.
 • Je streeft naar een hoog rendement en accepteert dat je hiervoor een hoog risico loopt.
 • Je begrijpt dat je een heel groot deel in aandelen belegt.
 • Je bent bereid om fondskosten te betalen voor het gemak en de deskundigheid van een fondsbeheerder.

Voor wie is dit fonds niet geschikt?

 • Je accepteert geen daling van je beleggingen met 15%* in een slecht jaar.
 • Je wilt garanties over de inleg of het rendement van je beleggingen.

*Het werkelijke rendement kan afwijken van deze verwachting. Op basis van voorspellingsmodellen en de historische data is er een kans van 90% dat het rendement op jaarbasis meer is dan het cijfer in het slechte jaar. Maar dus ook 10% kans dat het rendement slechter is in een bepaald jaar.
De waardeontwikkeling van je belegging is afhankelijk van beursontwikkelingen. Daardoor kan je belegging meer waard worden. Maar zij kan ook minder waard worden of haar waarde geheel verliezen. Een beschrijving van de risico’s kun je nalezen in de Essentiële Beleggersinformatie.

Fondsmanagement

Alle varianten van de ASN Duurzame Mixfondsen (Zeer Defensief, Defensief, Neutraal, Offensief en Zeer Offensief) zijn subfondsen van ASN Beleggingsfondsen N.V. ASN Beleggingsinstellingen Beheer B.V. is de statutaire directie van ASN Beleggingsfondsen N.V. De AIF-beheerder van ASN Beleggingsfondsen N.V. is ACTIAM N.V. ACTIAM N.V. en de subfondsen van ASN Beleggingsfondsen N.V. zijn geregistreerd bij de AFM.
Lees hier meer over het fondsmanagement.


© 2017 ASN Bank    |    Disclaimer    |    Privacy    |    Voorwaarden    |    Informatiewijzer    |    Sitemap