Waarom verandert de rente op mijn spaar- of betaalrekening?

De rente op spaarrekeningen daalt al enige tijd bij banken in Nederland. We kunnen ons voorstellen dat je dat vervelend vindt. Daarom vinden we het belangrijk om zo goed mogelijk toe te lichten waarom de rente verandert. Bij deze uitleg staat voorop dat wij alleen verantwoorde, duurzame zaken doen met je spaargeld. Zo wordt je spaarrente een eerlijk verdiende rente.

Waarom daalt de spaarrente?

De spaarrente daalt in grote lijnen om twee redenen:

  • De rentes op de geld- en kapitaalmarkt zijn langere tijd gedaald.
    De inkomsten van banken zijn afhankelijk van deze rentes. Momenteel stijgt de lang lopende rente op de kapitaalmarkt licht. Op deze rente wordt de hypotheekrente gebaseerd, want ook een hypotheek heeft een lange looptijd. Sommige hypotheekaanbieders hebben de hypotheekrente daarom voor de langere looptijden wat verhoogd.
    De spaarrente die banken vergoeden, is vooral gebaseerd op de kort lopende geldmarktrente. Een spaarder kan zijn geld immers ieder moment opnemen. De korte rente is nog steeds extreem laag. Dat betekent dat de spaarrente nog steeds kan dalen, zelfs al stijgt de rente op hypotheken weer. De verwachting is dat de spaarrente niet op korte termijn stijgt.
  • Het aanbod van geld is groter dan de vraag.
    De hoogte van de spaarrente wordt bepaald door de vraag naar geld (om te lenen) en het aanbod van geld. Als er veel leningen verstrekt worden, hebben banken meer behoefte aan geld. Dan stijgt de rente. Op dit moment is er voldoende aanbod van geld, terwijl er minder wordt geleend. Daardoor daalt de rente.

Hoe komt de spaarrente tot stand? En hoe beïnvloeden de marktrente en de verhouding tussen vraag en aanbod de rente? Dat lees je hierna.

Daarom kunnen wij je spaarrente vergoeden

Rente is een vergoeding die je ontvangt voor het geld dat op je spaar- of betaalrekening staat. Banken kunnen rente vergoeden doordat zij spaargeld gebruiken om leningen te verstrekken aan bedrijven (bijvoorbeeld voor investeringen) of aan particulieren (bijvoorbeeld voor een woninghypotheek).

Wie geld leent, betaalt daarvoor rente aan de bank. Een deel van die rente is nodig voor de risico’s die de bank loopt door geld uit te lenen. Een ander deel kan de bank gebruiken om aan klanten rente over het spaargeld te vergoeden. De hoogte van de rente die voor een lening wordt betaald, heeft dus invloed op de hoogte van de spaarrente.

De volgende factoren hebben invloed op de hoogte van de spaarrente:

De marktrente

Open
De rente die banken ontvangen voor leningen, hangt af van de rente op de kapitaalmarkt en van de geldmarktrente. Een voorbeeld van kapitaalmarktrente is de rente op staatsobligaties met een looptijd van tien jaar. De geldmarktrente is van toepassing bij kortere looptijden en is afhankelijk van de Europese Centrale Bank (ECB). Inflatie is van grote invloed op de hoogte van de marktrente. Als de inflatie laag is, zoals op dit moment, is ook de marktrente laag.

Het evenwicht tussen spaargeld en leningen

Open
Het is belangrijk dat er evenwicht is tussen het spaargeld dat de bank ontvangt, en het geld dat zij uitleent. Als er lange tijd (veel) meer spaargeld binnenkomt dan banken kunnen uitlenen, dan levert het teveel aan spaargeld geen inkomsten op. Dat kan aanleiding zijn om de spaarrente te verlagen.

Ook kosten tellen mee

Open
Banken maken kosten voor spaarrekeningen en voor diensten als internetbankieren, mobiel bankieren en klantenservice. Deze kosten hebben invloed op de spaarrente. Wij streven ernaar je een zo hoog mogelijke rente te bieden. Dat doen we onder andere door de kosten zo laag mogelijk te houden.

De spaarrentes van andere aanbieders in de markt

Open
Spaargeld is belangrijk voor ASN Bank omdat we er duurzame projecten, instellingen en activiteiten mee kunnen financieren. Als onze spaarrente veel lager is dan die van andere banken, neemt een deel van onze klanten het spaargeld op. Daarom houden we ook rekening met de spaarrentes van andere banken.

Vaste of variabele rente

Over verschillende soorten spaarrekeningen kun je verschillende soorten rente ontvangen: variabele of vaste rente.

Variabele spaarrente

Op al onze betaalrekeningen en spaarrekeningen, behalve ASN Depositosparen, ontvang je een variabele rente. Variabele rente kan stijgen of dalen. Daar staat tegenover dat je je geld altijd kunt opnemen.

Vaste rente

Je rente staat vast voor een afgesproken periode, bijvoorbeeld één, vijf of tien jaar. Gedurende deze looptijd kun je je spaargeld alleen tegen bepaalde voorwaarden opnemen. Dit heet een deposito met vaste looptijd. ASN Depositosparen is daar een voorbeeld van. Tijdens de hele looptijd geldt een vast rentepercentage. De rente keren wij jaarlijks of maandelijks aan je uit.

, waarmee kunnen we je helpen?