Dividend

U ontvangt een afschrift met de bijschrijving van het contant dividend per fonds. Op het afschrift staat vermeld of het dividend wel of niet wordt herbelegd. Bijschrijving vindt plaats op de dag van betaalbaarstelling dividend. U ontvangt een afschrift met de aankopen ten laste van de contante dividenden. Op het afschrift vindt u dezelfde informatie als bij een ‘gewone’ aankoop. Op het afschrift is niet zichtbaar dat het gaat om herbelegging van contant dividend.

Data dividend 2019

     De dividendbedragen over 2018 zijn vastgesteld tijdens de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders en vergadering van participanten op 17 mei 2019. Met ingang van 22 mei
     gaan de fondsen ex-dividend. Het dividend wordt betaalbaar gesteld op 24 mei.

     Beleggingsfonds Dividend 2018 Dividend 2017
     ASN Duurzaam Aandelenfonds € 2,95* € 2,50*
     ASN Duurzaam Obligatiefonds € 0,60* € 0,75*
     ASN Duurzaam Mixfonds € 2,00* € 2,25*
     ASN Milieu & Waterfonds € 0,35* € 0,45*
     ASN Duurzaam Small & Midcapfonds € 0,45* € 0,55*
     ASN Groenprojectenfonds € 0,10 € 0,10
     ASN-Novib Microkredietfonds € 1,00* € 0,10*
     ASN Duurzaam Mixfonds Zeer Defensief € 0,65* € 0,00
     ASN Duurzaam Mixfonds Defensief € 0,60* € 0,00
     ASN Duurzaam Mixfonds Neutraal € 0,60* € 0,00
     ASN Duurzaam Mixfonds Offensief € 0,55* € 0,00
     ASN Duurzaam Mixfonds Zeer Offensief € 0,70* € 0,00

     * Voor deze fondsen geldt dat er 15% dividendbelasting wordt ingehouden.

     Te verrekenen ingehouden dividendbelasting

     Op uitgekeerde dividenden wordt 15% dividendbelasting ingehouden en afgedragen aan de fiscus. Meestal is deze dividendbelasting volledig te verrekenen met de aanslag van de inkomstenbelasting. Voor alle vragen over belastingaangifte kun je gratis bellen met de belastingtelefoon: 0800 - 0543. De inhoudingsplicht geldt niet voor de dividenduitkering van het ASN Groenprojectenfonds.

     Betaalbaarstelling en herbelegging

     Het uitgekeerde dividend wordt (na aftrek van de dividendbelasting) herbelegd in aandelen/ participaties van het betreffende fonds. Dit gebeurt tegen de afgiftekoers. Je kunt deze aandelen/participaties na betaalbaarstelling kosteloos verkopen. Het is ook mogelijk het dividend direct (zonder herbelegging) te laten uitbetalen. Je kunt dit doorgeven via ASN Online Bankieren. Via het menu Beleggen – Dividend instellen geef je je keuze aan. Het dividend wordt dan betaalbaar gesteld.

     Veelgestelde vragen over dividend

     , waarmee kunnen we je helpen?