ASN Bank - Voor de wereld van morgen

Openen ASN Jeugdsparen

Time-out
HulpTime-out
Zorg ervoor dat u alle gevraagde informatie (uit stap 1) bij de hand heeft als u een rekening gaat openen. Vanuit veiligheidsredenen is in het openingsproces een time-out ingebouwd. Hierdoor wordt de verbinding verbroken als u tijdens het openen, tien minuten of langer, niets invult of aanklikt.

  • 1. Uitleg
  • 2. Persoonsgegevens
  • 3. Voorwaarden
  • 4. Controleren
  • 5. Bedankt

Hier opent u in vijf stappen een rekening ASN Jeugdsparen.
Wilt u lezen hoe dat verloopt? Download dan hier (pdf-bestand) de beschrijving.

De rekening komt op naam van uw minderjarige kind en is tot de leeftijd van 18 jaar voor opnamen geblokkeerd. Alleen een wettelijk vertegenwoordiger (ouder of voogd) kan daarom de rekening openen. Wilt u de rekeningafschriften naar de grootouders (laten) sturen? Geef dan hun adres op als postadres.

U heeft als wettelijke vertegenwoordiger van uw kind de volgende gegevens nodig:

  • Burgerservicenummer van uw kind.
  • Uw geldige identiteitsbewijs: paspoort, Europese identiteitskaart of Nederlands rijbewijs met daarop uw burgerservicenummer.
  • IBAN van een Nederlandse betaalrekening op naam van de wettelijk vertegenwoordiger.

Let op: wijziging juridische structuur
Vanaf 1 januari 2017 werken de merken ASN Bank, RegioBank, SNS, BLG Wonen en ZwitserlevenBank onder één bankvergunning, namelijk die van de Volksbank N.V. Dit betekent dat de klanten van al deze merken vanaf dat moment gezamenlijk onder het depositogarantiestelsel van De Nederlandsche Bank vallen. Kijk voor meer informatie op asnbank.nl/toekomst

Leeftijd rekeninghouder
Hulp Hier vult u de geboortedatum als volgt in: dd - mm - jjjj. Gebruik alleen cijfers en schrijf de dag en de maand met twee cijfers en het jaartal helemaal uit.

* Deze velden zijn noodzakelijk om de rekening te openen.


© 2017 ASN Bank    |    Disclaimer    |    Privacy    |    Voorwaarden    |    Dienstenwijzer    |    Sitemap