ASN Bank - Voor de wereld van morgen

Beleggingsuniversum ASN Duurzaam Obligatiefonds

Het ASN Duurzaam Obligatiefonds belegt in staatsobligaties. Omdat wij geen valutarisico willen lopen op onze beleggingen, komen alleen staatsobligaties in euro’s in aanmerking voor ons beleggingsuniversum.

De landen die euro-obligaties uitgeven, beoordelen wij eerst op basis van onze absolute criteria voor mensenrechten, klimaat en biodiversiteit. Bepaalde landen vallen dan direct af. We beleggen bijvoorbeeld niet in staatsobligaties van landen die de mensenrechten schenden doordat zij de doodstraf toepassen, zoals China en de Verenigde Staten.

De landen die wel voldoen aan onze absolute criteria, beoordelen we op twee aspecten:

 • De duurzaamheidscriteria van ASN Bank en de ASN Beleggingsfondsen. Het fonds belegt uitsluitend in landen die een voldoende scoren op het gebied van mensenrechten, klimaat en biodiversiteit. Dit meten we aan de hand van vijftien indicatoren (zie onder). Daarbij waarderen we een land hoger naarmate de uitkomsten hoger zijn en de verschillende indicatoren dichter bij elkaar liggen. Een land met een onevenwichtige verdeling over de indicatoren krijgt een lagere waardering.
 • De terugbetaalcapaciteit van de landen. Dit is de verhouding tussen de belastinginkomsten en de renteverplichtingen (de rente die het land moet betalen op de staatsobligaties die het heeft uitgegeven). Hoe hogere belastinginkomsten een land heeft in verhouding tot zijn renteverplichtingen, des te beter is de terugbetaalcapaciteit.

Het ASN Duurzaam Obligatiefonds belegt meer in landen naarmate zij beter scoren op duurzaamheidscriteria én op terugbetaalcapaciteit.

De vijftien duurzaamheidsindicatoren

De vijftien duurzaamheidsindicatoren
Onderwerp Indicator
Mensenrechten
Defensie-uitgaven
Corruptie
Kinderarbeid
Vakbondsvrijheid
Dwangarbeid
Discriminatie
Vrijheid van Mening
Inkomensongelijkheid
Ontwikkelingshulp

Aandeel defensie in de begroting van een land
Risico op corruptie
Risico dat er kinderarbeid voorkomt
Risico dat vakbondsvrijheid laag is
Risico dat er gedwongen arbeid voorkomt
Risico dat er wordt gediscrimineerd
Risico op beperking van de vrijheid van mening
Verschil tussen het hoogste en laagste inkomensgroepen
Aandeel ontwikkelingsgeld van de overheidsbestedingen
Klimaat
CO2-uitstoot
Duurzame elektra

Uitstoot broeikasgassen per inwoner
Duurzame elektriciteit in verhouding tot de totaal opgewekte elektriciteit
Biodiversiteit
Kernenergie
SO2-uitstoot
Beschermd natuurgebied
Gestort afval

Hoeveelheid geproduceerde kernenergie per inwoner
Uitstoot zwaveldioxide per inwoner
Aandeel beschermd natuurgebied van het totaal
Op land gestort afval per inwoner

Het beleggingsuniversum per oktober 2015

Het beleggingsuniversum van het ASN Duurzaam Obligatiefonds bestaat uit de volgende landen:

 • Oostenrijk
 • Duitsland
 • Nederland
 • Ierland
 • Portugal
 • België
 • Spanje
 • Frankrijk
 • Italië

 

Fondsrendementen*

ASN Duurzaam Aandelenfonds 16,39%
ASN Duurzaam Obligatiefonds 5,03%
ASN Duurzaam Mixfonds 10,45%
ASN Milieu & Waterfonds 15,51%
ASN Duurzaam Small &
Midcapfonds
14,27%
ASN-Novib Microcredietfonds 3,64%
ASN Groenprojectenfonds 2,75%

*Gemiddeld nettorendement per jaar over de afgelopen vijf jaar per 30 september 2016.

De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Voor een overzicht van kosten en risico's klikt u op de fondsnaam.


© 2017 ASN Bank    |    Disclaimer    |    Privacy    |    Voorwaarden    |    Dienstenwijzer    |    Sitemap