ASN Bank - Voor de wereld van morgen

ASN Duurzaam Mixfonds

ASN Duurzaam Mixfonds

Beleggen in toekomstgerichte bedrijven en duurzame overheden

  • Gespreid beleggen in aandelen en obligaties
  • Wereldwijd in bedrijven die vooruitkijken
  • In euro-overheden die zorgen voor mens en natuurBeleggen in een leefbare wereld

Sommige landen werken aan een goede leefomgeving, zorgen goed voor hun natuur en stimuleren de overgang naar duurzame energie. In zulke landen belegt het ASN Duurzaam Mixfonds. En in ondernemingen die – net als wij – vooruit kijken. Vanuit een goed doordachte strategie nemen ze verantwoordelijkheid voor hun activiteiten en zorgen ze goed voor werknemers en klanten, de natuur en het klimaat.

Rendement

Rendementsontwikkeling (groei per €100)

Koersverloop

Bron: vwd group

Rendement na aftrek van de fondskosten t/m 30 april 2017

1 mnd. 3 mnd. 1 jaar 3 jaar* 5 jaar*
Fonds 1,38% 4,94% 5,51% 8,63% 9,32%
Benchmark** 0,58% 3,55% 8,04% 7,41% 8,66%

* Gemiddeld per jaar
**Benchmark: 55% iBoxx € Sovereign; 29,25% MSCI Europe, 11,25% MSCI US en 4,5% MSCI Japan

Risico’s

De koers van het ASN Duurzaam Mixfonds is afhankelijk van beursontwikkelingen. Daardoor kan je belegging meer waard worden. Maar zij kan ook minder waard worden of haar waarde geheel verliezen. Een beschrijving van de risico’s kun je nalezen in de Essentiële Beleggersinformatie (pdf).

Maatschappelijk verantwoorde ondernemingen

De grote ondernemingen waarin het ASN Duurzaam Mixfonds belegt, nemen hun verantwoordelijkheid voor werknemers en klanten, de natuur en het klimaat. Ze innoveren en verminderen de schadelijke effecten van hun productie. Volgens ons hebben ze daardoor een grotere kans om te overleven, en een betere financiële gezondheid. Want hun duurzame strategie vermindert het risico dat ze mens, dier en milieu schade toebrengen. En dat draagt positief bij aan hun – en dus ook jouw – financiële resultaten.

Landen die duurzame keuzes maken

Voor het ASN Duurzaam Mixfonds selecteren we landen die voldoen aan minimumeisen voor mensenrechten, klimaat en biodiversiteit. Zo moeten ze de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens respecteren. En bepaalde verdragen hebben ondertekend, zoals het verdrag tegen het gebruik van clustermunitie. Landen die aan deze basiscriteria voldoen, toetsen wij jaarlijks op hun duurzame prestaties, zoals natuurbescherming, CO2-uitstoot per bewoner en inkomensgelijkheid.

Financiële selectie

De ondernemingen die voldoen aan onze duurzaamheidscriteria, komen in het ASN Beleggingsuniversum. Daaruit selecteert de fondsbeheerder die ondernemingen die naar zijn verwachting de beste financiële vooruitzichten hebben. Van de landen die voldoen aan onze criteria, analyseren we de financiële gezondheid. Hoe beter een land scoort op de combinatie van duurzame prestaties en gezonde financiën, des te meer mag het ASN Duurzaam Mixfonds in het land beleggen.

Fondskosten

Fondskosten zijn kosten die de fondsbeheerder in rekening brengt voor het beheer en onderhoud van het beleggingsfonds. De fondskosten worden in de koers van het fonds verrekend. Je betaalt deze kosten dus niet apart. De fondskosten voor dit fonds over 2016 zijn 0,71%.

Servicekosten

Jaarlijks betaal je kosten aan ASN Bank voor je beleggingsrekening. Deze servicekosten zijn 0,3% per jaar over het belegde vermogen, met een maximum van € 300 per jaar.

Bekijk de actuele koers. Hieronder lees je de actuele ontwikkelingen van dit fonds.


April 2017 – De beurswaarde van het fonds steeg met 1,38%, terwijl de benchmark op 0,58% uitkwam. De winst kwam vrijwel volledig op het conto van de aandelenportefeuille. Het fonds had baat bij het koersherstel van Britse vastgoedbedrijven als Barratt Developments en Taylor Wimpey. Verder droegen de aandelenbeleggingen in Sophos, Dürr en Electrocomponents flink bij aan het rendement. Zij profiteren alle drie optimaal van de gunstige marktomstandigheden. In het obligatiegedeelte droeg de daling van de landenspreads positief bij aan het fondsrendement. In vergelijking met de benchmark kostte de onderwogen positie in Frankrijk licht aan rendement. Aan de andere kant leverde de overwogen positie in Portugal extra rendement op.

Het gewicht van de verschillende landen in de obligatieportefeuille wordt bepaald door hun duurzaamheidsscore en terugbetaalcapaciteit. Op basis hiervan verdeelde het fonds de instroom van nieuwe beleggingsgelden en de ontvangen rente over staatsobligaties van de diverse landen. We breidden de aandelenbelangen in onder meer Saleforce.com, Tableau Software en Pattern Energy uit.

Fondsmanagement

Het ASN Duurzaam Mixfonds is een fonds van ASN Beleggingsfondsen N.V. ASN Beleggingsinstellingen Beheer B.V. is de statutaire directie van de ASN Beleggingsfondsen N.V. De AIF-beheerder van ASN Beleggingsfondsen N.V. is ACTIAM N.V. ACTIAM is als beheerder geregistreerd bij de AFM. Lees hier meer over het fondsmanagement.© 2017 ASN Bank    |    Disclaimer    |    Privacy    |    Voorwaarden    |    Dienstenwijzer    |    Sitemap