ASN Bank - Voor de wereld van morgen

AVA 2017

Met plezier nodigen wij u uit voor de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van ASN Beleggingsfondsen N.V. en de vergaderingen van participanten in het ASN Groenprojectenfonds en in het ASN-Novib Microkredietfonds. Deze vergaderingen vinden plaats op donderdag 20 april in Amsterdam. Wij sturen een uitnodiging aan alle aandeelhouders en participanten die bij ASN Bank bekend zijn.

Tijdens de aandeelhouders- en participantenvergaderingen gaan wij in op de resultaten die
onze beleggingsfondsen in 2016 hebben behaald. Tevens bespreken wij het beleid en de toekomstverwachtingen met u. Er is dit jaar geen themalezing.

Als u de AVA wilt bijwonen, dan kunt u zich tot 12 april a.s. aanmelden via onderstaande link.


 

Programma AVA 2017

Programma AVA 2017
Vanaf 11.30 uur Ontvangst met lunch en registratie
12.30 uur Vergadering van participanten in het ASN-Novib Microkredietfonds
13.15 uur Pauze
13.30 uur Vergadering van participanten in het ASN Groenprojectenfonds
14.15 uur Pauze
14.30 uur Algemene vergadering van aandeelhouders ASN Beleggingsfondsen N.V.: ASN Duurzaam Aandelenfonds, ASN Duurzaam Obligatiefonds, ASN Milieu & Waterfonds, ASN Duurzaam Small & Midcapfonds en ASN Duurzame Mixfondsen
16.00 uur In gesprek met de directie van ASN Bank
16.30 uur Afsluiting met een hapje en een drankje

Na uw aanmelding ontvangt u tijdig:

  • Uw toegangsbewijs; is tevens het (depot)bewijs waarmee u uw stemrecht kunt uitoefenen;
  • Het adres en de routebeschrijving van de locatie;
  • Eventuele overige (vergader)stukken.

Vergaderstukken downloaden

Enkele vergaderstukken zijn reeds via de onderstaande links in te zien. Vanaf 5 april 2017 zullen alle benodigde stukken op deze pagina beschikbaar zijn. U kunt de stukken online lezen of uitprinten. U ontvangt geen jaarverslagen meer per post. Voorafgaand aan de vergadering kunt u, als u dat wilt, een versie op papier meenemen bij de inschrijftafel.


Vergaderstukken participantenvergadering ASN-Novib Microkredietfonds


Vergaderstukken participantenvergadering ASN Groenprojectenfonds


Vergaderstukken algemene vergadering van aandeelhouders ASN Beleggingsfondsen N.V.


Wij wijzen u erop dat u zonder toegangsbewijs de vergadering(en) niet kunt bijwonen. U bent gerechtigd de algemene vergadering van aandeelhouders en de vergaderingen van participanten bij te wonen en daar uw stemrecht uit te oefenen. U kunt een stem uitbrengen voor ieder geheel aandeel of iedere gehele participatie die u in een van onze beleggingsfondsen bezit op de registratiedatum. Daarbij tellen de aandelen en participaties in de ASN Beleggingsfondsen die op 23 maart 2017 om 17.00 uur, na verwerking van alle bij- en afschrijvingen (de registratiedatum) voor u worden gehouden volgens de administratie van Stichting SNS Beleggersgiro.


© 2017 ASN Bank    |    Disclaimer    |    Privacy    |    Voorwaarden    |    Dienstenwijzer    |    Sitemap