Sponsoring

Wij stimuleren duurzame vooruitgang. Daarom sponsoren we graag initiatieven van ondernemende optimisten die een bijdrage willen leveren aan een duurzame wereld.
'Ik werk voor verschillende projecten graag met jullie samen. Ik ben er trots op om te kunnen zeggen dat mijn boeken mogelijk zijn gemaakt door "mijn" bank. Ons partnerschap is me veel waard!'
Marieke Eyskoot - sustainable fashion- en lifestyle-expert en auteur

Met onze sponsoring richten we ons op de drie pijlers van ons duurzaamheidsbeleid:

 • Mens
  Wij geloven in een sociale samenleving waarin mensen eerlijke kansen krijgen en met elkaar samenwerken. We staan vierkant voor mensenrechten en ondersteunen sociale initiatieven die zich kenmerken door ondernemerschap en originaliteit.
 • Natuur
  We bouwen graag mee aan een groene, duurzame economie. Wij ondernemen met respect voor natuur en stimuleren anderen hetzelfde te doen. Daarom ondersteunen we inspirerende ondernemingen die werken aan een betere wereld voor mens, dier en milieu.
 • Klimaat
  We willen er maximaal aan bijdragen dat de uitstoot van broeikasgassen vermindert. Daarom ondersteunen we concrete toepassingen die bijdragen aan een leefbare wereld voor ons en volgende generaties.

Hoe ziet onze sponsoring eruit?

We sponsoren in de vorm van geld en publiciteit bij onze achterban. Ook stellen we onze kennis en expertise beschikbaar. We hechten er grote waarde aan om een actieve sponsorrol op ons te nemen en horen graag hoe we kunnen bijdragen.
'ASN Bank steunt Plastic Whale al vanaf de start. Mede dankzij hun steun hebben wij ons kunnen ontwikkelen van een eenmansinitiatief naar een groeiende social enterprise.'
Marius Smit - oprichter en CEO Plastic Whale

Aan welke eisen moet je aanvraag voldoen?

Iedereen met een groen of sociaal initiatief dat aansluit op de onderstaande sponsorcriteria, kan een aanvraag indienen voor sponsoring. Dit zijn de criteria:

 • Je project sluit aan bij onze missie en de drie pijlers.
 • Je project vindt plaats in Nederland en heeft een landelijke uitstraling.
 • Je richt je op een duidelijk omschreven doelgroep.
 • Je beschikt over een helder communicatieplan.
 • Je project is origineel en ondernemend.
 • Je vraagt een sponsorbedrag tussen 1.000 en 20.000 euro.
 • Het is een pre als wij inhoudelijk aan het project kunnen bijdragen.

Wat we niet sponsoren:

 • school- of studieprojecten en reizen
 • individuele sponsoracties
 • projecten in het buitenland (kijk dan bij de ASN Foundation)
 • sportevenementen en -organisaties

Sponsoring aanvragen

Je vult het aanvraagformulier in, scant het en mailt het naar sponsoring@asnbank.nl. Wij beoordelen dan je aanvraag. Natuurlijk kun ook bij ons terecht met vragen. Of bel ons op 070 - 35 69 372.

We zijn benieuwd naar je plan!

Onze ambities

Klimaatpositief en een positief effect op de biodiversiteit in 2030.

Lees meer

Community

Sluit je aan bij onze community Voor de Wereld van Morgen.

Lees meer

ASN Foundation

Wil je subsidie voor een duurzaam (inter)nationaal project aanvragen?

Lees meer