ASN Live in debat

Vlak voor de verkiezingen, op 22 februari 2017, organiseerden we een speciale avond in Den Haag: ASN Live in debat. Sociale ondernemers, politieke jongerenvertegenwoordigers en studenten van de Haagse Hogeschool gingen met elkaar in gesprek. De centrale vraag: wat vinden jongeren belangrijk als het gaat om een duurzame toekomst?

De stellingen in het debat gaan in op wie de verantwoordelijkheid heeft om de toekomst leefbaar te houden. Zijn dat de overheid, het bedrijfsleven, consumenten, duurzame ondernemers? Hoe zit dat als het gaat om het tegengaan van klimaatverandering? En wie pakt industrieën aan waar mensenrechten worden geschonden in het productieproces?

Derek Otte ving de kern van de discussie samen in een spoken word. Bekijk de video: boodschap voor de toekomst.

, waarmee kunnen we je helpen?