Kwetsbaarheid melden

ASN Bank vindt het belangrijk dat je veilig kunt bankieren. Daarom vragen we ontwikkelaars en cyberdeskundigen ons te helpen om de veiligheid van onze online dienstverlening continu te verbeteren. Wij stellen ons daarom open voor deskundigen om ons hierbij te ondersteunen, door gevonden mogelijke zwakke plekken in onze online dienstverlening aan ons te melden.

Waarom werken aan systeemveiligheid?

Elke dag werken specialisten bij ASN Bank aan het verbeteren van onze systemen en processen, zodat klantgegevens beschermd worden tegen misbruik en de beschikbaarheid van onze dienstverlening gewaarborgd is. Dat neemt niet weg dat ook in onze systemen zich kwetsbaarheden kunnen voordoen. Daarbij maken we graag gebruik van je hulp.

Overige voorwaarden

Wij kunnen alleen meldingen aannemen die in het Nederlands of Engels opgesteld zijn. Voor de uitkering van beloningen hebben wij je persoonsgegevens nodig. Mochten meerdere melders tegelijk dezelfde bevinding melden, dan is de vergoeding voor de eerste melder.

Nationaal Cyber Security Center

Deze responsible disclosure regeling is tot stand gekomen in overleg met het Nationaal Cyber Security Centrum (www.ncsc.nl) en op basis van de leidraad van het NCSC.

, waarmee kunnen we je helpen?