Is mijn spaargeld bij de ASN Bank veilig?  

Den Haag • 01 februari 2013

Ja. De ASN Bank heeft een vergunning van de Nederlandse Bank en de Autoriteit Financiële markten en valt onder de Wet op het financieel toezicht (Wft). Alle banken met een Nederlandse bankvergunning vallen onder het depositogarantiestelsel, zo ook de ASN Bank.

Kleine ondernemingen komen onder bepaalde omstandigheden ook in aanmerking voor het depositogarantiestelsel. Meer informatie vindt u op de site van De Nederlandsche Bank.

Zijn mijn beleggingen veilig bij de ASN Bank?

Ja. Bij wet is geregeld dat banken de beleggingen van hun klanten in een apart bewaarbedrijf moeten onderbrengen. Uw beleggingen zijn daarom afgescheiden van de ASN Bank. Hierdoor zijn uw beleggingen veilig op het moment dat er iets zou gebeuren bij de bank.

Delen op: