Den Haag • 09 november 2016

Op 9 november kreeg ASN Bank de Good Practice Award uitgereikt. Dat is een prijs voor bedrijven die met behulp van innovatieve oplossingen de uitstoot van broeikasgassen in hun waardeketen verminderen. Het Duitse Carbon Disclosure Project, Wereld Natuur Fonds en Ecofys kennen de prijs jaarlijks toe. We ontvingen de prijs in de categorie ‘Investeringen’ voor onze methodiek om de impact van onze beleggingen en financieringen op het klimaat te meten en terug te dringen.

Het goede voorbeeld

Centraal bij de Good Practice Award staat de uitstoot die samenhangt met de waardeketen van bedrijven. De waardeketen bestaat uit alle activiteiten die waarde toevoegen aan het product of de dienst van het bedrijf. Het is lastig inzicht te krijgen in de omvang van de uitstoot in de waardeketen, en om deze uitstoot terug te dringen.

Door een wedstrijd uit te schrijven hopen de initiatiefnemers relevante, effectieve en innovatieve oplossingen voor dit probleem te verzamelen. Deelname aan de wedstrijd stond open voor ondernemingen van elke omvang, in alle sectoren. Vijftien van de inzendingen komen in een publicatie over bedrijven die een leidende rol nemen om hun impact op het klimaat te verkleinen.

Scope 3-emissies

De uitstoot van broeikasgassen in de waardeketen wordt ook wel scope 3-emissie genoemd. Het volume van de scope 3-emissie van een bedrijf is vaak zo’n duizend keer groter dan zijn directe emissies (scope 1) en indirecte emissies (scope 2). Daarom is het veel effectiever om de scope 3-uitstoot aan te pakken. Tegelijkertijd is dat ook veel lastiger.

De scope 3-emissies van ASN Bank bestaan uit de uitstoot van bedrijven en landen, voor zover wij daarin beleggen of voor zover we ze financieren. We willen in 2030 netto klimaatneutraal zijn met al onze financieringen en beleggingen. Dat betekent dat al onze financieringen en beleggingen samen er verantwoordelijk voor zijn dat er evenveel broeikasgas wordt voorkomen als uitgestoten.

Kijk wat ASN Bank doet om in 2030 klimaatneutraal te zijn.

          Delen op: