ASN Bank wil duurzaamheid voor iedereen bereikbaar maken

18 maart 2022

ASN Bank heeft in 2021 opnieuw veel nieuwe klanten mogen verwelkomen. We zijn daar blij mee, want het laat zien dat een steeds grotere groep mensen ervoor kiest om duurzamer te leven. We willen ons de komende jaren inzetten om duurzaamheid voor nog meer mensen bereikbaar te maken.

Wat heeft ASN Bank in 2021 met jouw geld gedaan, welke duurzame criteria gelden daarbij en wat bereikten we op het gebied van klimaat, mensenrechten en biodiversiteit? Een antwoord op deze vragen vind je in het Jaaroverzicht 2021, onze terugblik op het afgelopen jaar.

Directeur Arie Koornneef: ‘Steeds meer mensen hebben in de gaten wat de impact van hun geld kan zijn, en kiezen er bijvoorbeeld voor om duurzaam te beleggen. We merken ook dat ASN Bank vaker als gids gezien wordt bij het maken van duurzame keuzes. Die gidsrol willen we komende jaren nog nadrukkelijker invullen. Door inzicht te geven hoe je de duurzaamheid van je dagelijkse producten kunt beoordelen. Maar ook door het energiezuiniger maken van je woning makkelijk en goedkoper te maken.’

Klantgroei belangrijk voor verduurzaming

Nieuwe klanten zijn belangrijk voor ASN Bank omdat een grotere achterban zorgt voor meer invloed op het verduurzamen van de maatschappij. Het aantal nieuwe klanten groeide de afgelopen jaren flink, met in 2021 opnieuw de grootste toename (+6%) sinds 2012.

Steeds meer mensen kiezen voor duurzaam beleggen

Beleggingsrekeningen waren naar verhouding het meest populair (+19%), net als voorgaande jaren.

Duurzaamheid voor iedereen bereikbaar maken

Een van de vier klantbeloften van ASN Bank is om duurzaamheid voor iedereen bereikbaar te maken. Om de missie van de bank invulling te geven is dat noodzakelijk: een duurzame samenleving kan alleen bestaan als iedereen de mogelijkheid heeft om duurzaam te leven. Arie Koornneef: ‘Mensen die minder verdienen zijn ook minder bij machte om duurzaam te leven. Veel duurzame keuzes zijn voor hen simpelweg niet te betalen. Dat moet veranderen. Bijvoorbeeld door vervuilers meer te laten betalen en kansen eerlijker te verdelen. Bijvoorbeeld in productieketens. Meer gelijkheid en duurzaamheid in productieprocessen leidt tot eerlijke producten voor iedereen.’

Inhoud Jaaroverzicht 2021

In 2021 hebben we ons opnieuw ingezet om duurzame impact te maken. In ons Jaaroverzicht krijg je concrete voorbeelden.  We staan onder meer stil bij:

  • Het mede door ons geïnitieerde Europees Burgerinitiatief dat kledingbedrijven verantwoordelijk maakt voor het betalen van een leefbaar loon aan textielwerkers.
  • De rekenmethode die we samen met Climate Cleanup en partners uit de bouwsector hebben ontwikkeld. Met deze methode kan klimaatimpact worden berekend van een bouwproject met natuurlijke materialen.
  • De lancering van het ASN Biodiversiteitsfonds: een beleggingsfonds voor herstel en bescherming van biodiversiteit. Klanten van ASN Bank waren enthousiast over het fonds en legden maar liefst 17,3 miljoen euro in.

Lees het jaaroverzicht 2021 (pdf)

Delen op: