ASN Bank ondertekent convenant mensenrechten

Den Haag • 28 oktober 2016

ASN Bank ondertekende op 28 oktober een convenant om het risico op mensrechtenschendingen door financieringen en beleggingen te verminderen. Dat deden we samen met de Nederlandse Vereniging van Banken, andere financiële instellingen, de overheid, vakbonden en non-gouvernementele organisaties.

Afspraken in IMVO-convenanten
Bedrijven die in het buitenland ondernemen, lopen daar het risico dat ze het milieu en mensenrechten schenden. Tegelijkertijd biedt de internationale rol van Nederland kansen om wereldwijde duurzame ontwikkelingen te versterken.

Daarom zet de overheid zich in om internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO) te bevorderen. Samen met dertien Nederlandse sectoren maakt zij in IMVO-convenanten afspraken over een gezamenlijke aanpak van internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het doel van de afspraken tussen bedrijfsleven en overheid is de risico’s op schendingen van mensenrechten en schade aan milieu in productieketens aan te pakken.

Invloed banken
De banken in Nederland hebben de Nederlandse Vereniging van Banken gevraagd om voor de bankensector een IMVO-convenant tot stand te brengen. Wij zijn daar een groot voorstander van. Juist de financiële sector oefent immers via zijn financieringen en beleggingen grote invloed uit op de verduurzaming van de samenleving, ook internationaal.

Signaal aan de sector
Het beleid van ASN Bank voldoet al aan de eisen uit het convenant. Maar wij vinden het belangrijk dat de hele financiële sector zich inzet om mensenrechten te beschermen en bevorderen. Door het convenant te ondertekenen sporen we de bankensector aan hier werk van te maken.

Delen op: