ASN Creditcard aanvragen zonder inkomen

Wil je een ASN Creditcard aanvragen maar heb je geen vast inkomen of ben je student? Dan kan het zijn dat je onvoldoende inkomen hebt voor een creditcard. Het aanvragen van een creditcard zonder inkomen is meestal niet mogelijk. Gelukkig is er een uitzondering, zodat ook zonder inkomen een ASN Creditcard aangevraagd kan worden. Dit kan door middel van borgstelling.

ASN Creditcard met borgstelling

Als je 18 jaar of ouder bent en in Nederland woont, is het mogelijk om een aanvraag met Borgstellingsverklaring te doen. Hiermee kun je toch in aanmerking komen voor een creditcard zonder inkomen. Met een Borgstellingsverklaring kan iemand (bijvoorbeeld een ouder) borg staan voor de limiet op jouw ASN Creditcard.

Om een aanvraag met borgstelling te doen, vul je het online aanvraagformulier in. Daarnaast laat je een Borgstellingsverklaring invullen door degene die borg voor je staat. Deze verklaring stuur je per e-mail (of post) naar ICS op.

Download de Borgstellingverklaring

Wat zijn de consequenties voor de persoon die borg staat?

De persoon die borg staat is hoofdelijk aansprakelijk voor de kosten die een kaarthouder (de hoofdschuldenaar) met zijn of haar ASN Creditcard maakt. Dit is voor een maximum bedrag van € 1.000,-. Blijft een betaling uit? Houd dan ook rekening met de bijkomende kosten (rente en incassokosten). Wanneer een kaarthouder niet in staat is om een rekening te betalen, dan kan ICS het openstaande bedrag en de bijkomende kosten innen bij de persoon die borg staat.

Aan welke voorwaarden moet de persoon die borg staat voldoen?

  • De persoon die borg staat heeft geen negatieve BKR registratie. Dit wordt getoetst bij het BKR.
  • De persoon die borg staat moet een relatie hebben met de kaarthouder als: echtgenoot/geregistreerd partner, vader/moeder, zoon/dochter of wettelijk voogd van de hoofdschuldenaar.

ASN Creditcard aanvragen

, waarmee kunnen we je helpen?