Veelgestelde vragen over beleggen en aflossen studieschuld

Heb je het webinar bekeken en wil je meer weten over beleggen en het aflossen van je studieschuld? De veelgestelde vragen, met het antwoord, vind je op deze pagina.

De belangrijkste vragen

Is het beter mijn studieschuld af te lossen of om dit bedrag te sparen?

In algemene zin is deze vraag niet te beantwoorden. Inzicht in je persoonlijke financiële situatie en je verwachtingen voor je financiële toekomst vormen de basis voor het maken van keuzes.

Kijk je naar je financiële toekomst dan is het bijzondere aan de studielening dat er zeer weinig rente over betaalt hoeft te worden en dat er een lange afbetalingstermijn voor kan gelden. Het NIBUD besteed hier ook aandacht aan.

Zoals in het webinar wordt benoemd is het verstandig een spaarbuffer aan te houden voor onvoorziene uitgaven. Stel je gebruikt al je spaargeld om je studieschuld mee af te lossen en op dat moment heb je ineens geld nodig voor de reparatie van bijvoorbeeld je CV, dan kan dat niet.

Meer informatie
Een studieschuld terugbetalen
NIBUD – BufferBerekenaar
NIBUD – Geldplan

Is het beter mijn studieschuld af te lossen of om dit bedrag te beleggen?

In algemene zin is deze vraag niet te beantwoorden. Inzicht in je persoonlijke financiële situatie en je verwachtingen voor je financiële toekomst vormen de basis voor het maken van keuzes.

Lees ook het antwoord bij de vraag of het beter is de studieschuld af te lossen of om dit bedrag te sparen.

De afweging tussen studieschuld aflossen of beleggen vraagt een blik in de verre financiële toekomst. Hierbij gaat het uiteindelijk om de vraag of het nettorendement van beleggen opweegt tegen de toekomstige rentelasten van je studieschuld wanneer je dat geld gebruikt voor (extra) aflossing. Je financiële toekomst kun je niet vooraf bepalen, wel kun je met scenario’s werken. Handig hulpmiddel hierbij is de doelplanner. De doelplanner geeft inzicht in het rendement van beleggen bij een gemiddeld scenario maar ook bij een slecht scenario. Inzicht in het effect op je financiële toekomst van een gemiddeld en een slecht beleggingsscenario kan je ondersteunen bij de te maken keuze.

Als je een huis wilt gaan kopen dan telt de studieschuld mee als schuld waardoor je maximale hypotheek bedrag lager zal zijn dan zonder studieschuld.

Meer informatie
Een studieschuld terugbetalen
NIBUD – BufferBerekenaar
NIBUD – Geldplan
Dienst Uitvoering Onderwijs – Studieschuld


Ik heb een (groot) bedrag ineens, is het beter de studieschuld af te lossen of om dit te beleggen?

In algemene zin is deze vraag niet te beantwoorden. Inzicht in je persoonlijke financiële situatie en je verwachtingen voor je financiële toekomst vormen de basis voor het maken van keuzes.

Het aflossen van een studieschuld en de hoogte hiervan zijn afhankelijk van uw (gezamenlijke) inkomen. Momenteel is de rente over een studielening zeer laag. Of het rendabel is om een groot bedrag te beleggen en mogelijk rendement hierop te maken versus aflossen van de studieschuld hangt af van uw persoonlijke situatie. Bij een groot bedrag is de kans groter dat u voldoende spaarbuffer kunt overhouden.

Op korte termijn kunnen beleggingen minder waard worden! Door langer te beleggen is er meer kans om de optimale rendementen te behalen. Het aflossen van een studieschuld mag over een periode van 15 of 35 jaar. Afhankelijk onder welke regeling je valt.

Met de doelplanner kunt u mogelijke rendement berekenen in een slecht scenario voor een korte termijn en deze vergelijken met de rendementen over een periode van 35 jaar. De doelplanner houd rekening met 90% van de scenario’s. Er is dus 10% kans dat het slechte scenario nog slechter uitpakt.

Het antwoord op de vraag is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Zorg allereerst voor voldoende spaarbuffer. Met de doelplanner kunt u hier inzicht in risico’s en mogelijke rendementen van beleggen.

Meer informatie
Een studieschuld terugbetalen
NIBUD – BufferBerekenaar
NIBUD – Geldplan
Dienst Uitvoering Onderwijs – Studieschuld

Meer lezen over beleggen?

Heb je nog niet eerder belegd? Of wil je meer weten over verschillende beleggingsvormen? Lees dan meer over:

Webinar: Meer doen met je spaargeld?
Starten met Beleggen
Beleggingsvormen
Kosten van beleggen