Toelichting op de koersontwikkeling van het ASN Groenprojectenfonds

Het zal je niet ontgaan zijn: ook de koers van het ASN Groenprojectenfonds is de afgelopen tijd een stuk gedaald. Dat heeft weinig te maken met hoe de groenprojecten draaien, maar veel met de actuele marktrente. We leggen graag uit hoe dat zit.

Waarin belegt het ASN Groenprojectenfonds?

Het ASN Groenprojectenfonds belegt in door de overheid erkende groenprojecten van ondernemingen, instellingen en non-profit organisaties in Nederland en - in mindere mate - het buitenland. Het fonds verstrekt op dit moment leningen aan circa 130 projecten rond duurzaam bouwen, duurzame energie (wind en zon) en decentrale energievoorziening.

Waaruit bestaan de inkomsten van het fonds?

De renteopbrengsten van de leningen vormen een belangrijk deel van de inkomsten van het fonds. Die leningen hebben een looptijd die maakt dat bijvoorbeeld wind- of zonneparken voldoende opbrengsten halen uit de energie die ze opwekken om rente en aflossing te betalen. De rente op alle leningen wordt netjes door de projecten betaald, want met de projecten gaat het uitstekend. De vraag naar duurzame energie is ook groter dan ooit, zeker door de oorlog in Oekraïne die fossiele energie duurder maakt.

Waarom daalde de koers van het ASN Groenprojectenfonds de afgelopen periode?

Bij de bepaling van de dagelijkse afgiftekoers wordt uitgegaan van de actuele rentestand op de kapitaalmarkt. De koers stijgt als de marktrente de ene dag t.o.v. de volgende dag daalt en de koers daalt als de marktrente de ene dag t.o.v. de volgende dag stijgt. De daling van de afgiftekoers in de afgelopen periode is een gevolg van de forse stijging van de rentestand op de kapitaalmarkten. De rente voor een Nederlandse staatsobligatie met een looptijd van 5 jaar is bijvoorbeeld gestegen van -0% op 28 februari 2022 naar +2,83% op 27 februari 2023. Een stijging van bijna 3%.

Rente Nederland 5 jaar

Bron: iex.nl (28 februari 2023)

,
waarmee kunnen we je helpen?