Wat leverde duurzaam beleggen in 2019 op?

Het begin van het nieuwe jaar is een goed moment om de balans van je beleggingen bij ASN Bank op te maken. Hoe hebben je beleggingen het in 2019 gedaan? En welk duurzaam rendement heb je behaald?

Kies je fonds

ASN Duurzame Aandelenfondsen
ASN Duurzaam Obligatiefonds
ASN Duurzame Mixfondsen
ASN Groenprojectenfonds
SN-Novib Microkredietfonds

ASN Duurzame Aandelenfondsen

De aandelenfondsen behaalden in 2019 de volgende rendementen:

Fonds Nettorendement 2019 * Nettorendement laatste 3 jaar * Nettorendement laatste 5 jaar * Risico
ASN Duurzaam Aandelenfonds 33,18% 10,54% 9,68% risico-beleggen-5-streepjes
ASN Milieu & Waterfonds 36,15% 7,28% 9,85% risico-beleggen-5-streepjes
ASN Duurzaam Small & Midcapfonds 36,85% 11,56% 9,43% risico-beleggen-5-streepjes
* De getoonde nettorendementen zijn de gemiddelde rendementen (na aftrek van de fondskosten) per jaar over de laatste 1, 3 en 5 jaar per 31 december 2019.

Hoe kwam dit rendement tot stand?

De aandelenfondsen beleggen in beursgenoteerde bedrijven. Zij profiteerden er dus van dat de aandelenkoersen in 2019 wereldwijd stegen. Die stijging had meerdere oorzaken:

  1. In de eerste helft van 2019 vertraagde de economische groei wereldwijd. Daarom besloten veel centrale banken de economie te stimuleren. De Amerikaanse centrale bank verlaagde de rente. De Europese Centrale Bank hervatte de aankoop van obligaties van banken. Daardoor daalde de rente, wat de investeringen en consumptie stimuleerde.

  2. In de loop van het jaar stabiliseerde de economie.

  3. De kans op een harde brexit nam af. En de kans op een goede uitkomst van de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China nam toe. Hierdoor verbeterde het politieke klimaat en groeide het vertrouwen van beleggers.

Wij volgen de economische ontwikkelingen op de voet. We kijken hoe de duurzame bedrijven waarin de fondsen beleggen, reageren. Waar nodig passen we de fondsportefeuille aan om een zo goed mogelijk rendement voor onze beleggers te behalen.

Voorbeeldbelegging: Signify verkoopt duurzame lichtbronnen

In mei 2016 bracht Koninklijke Philips zijn verlichtingsdivisie Philips Lighting naar de beurs. Twee jaar geleden werd de naam veranderd in Signify. Signify levert verlichting in de breedste zin van het woord. Ledverlichting vormt 70% van de omzet. Signify verkoopt licht via het circulaire bedrijfsconcept Circular Lighting. Daarbij blijft Signify eigenaar van alle onderdelen die bij de verlichting horen, zoals lampen en armaturen, terwijl de klant voor de verlichting betaalt. Als een lamp of armatuur stuk is, zorgt Signify voor hergebruik.

Jouw duurzame aandelenrendement

Wie belegt in een bedrijf, is medeverantwoordelijk voor de CO2-uitstoot van dat bedrijf. Wij willen de klimaatverandering zoveel mogelijk beperken. Ons doel is dan ook dat de beleggingen van de ASN Beleggingsfondsen in 2030 klimaatpositief zijn. Daarom beleggen we in bedrijven die hun CO2-uitstoot zoveel mogelijk beperken.

Wat leverde dat in 2019 op? We vergelijken de CO2-uitstoot waarvoor onze fondsen verantwoordelijk zijn (de groene balk), met de uitstoot van soortgelijke beleggingen die niet zijn geselecteerd op CO2-uitstoot (de grijze balk). Je ziet dat de ASN Aandelenfondsen voor veel minder CO2-uitstoot verantwoordelijk zijn dan soortgelijke fondsen.

tabel met rendementen van 3 van de aandelenfondsen van ASN Bank

Wat brengt 2020?

We denken dat de aandelenmarkten ook in 2020 balanceren tussen twee tegengestelde krachten. Enerzijds blijft de handelsoorlog voor onzekerheid zorgen. Anderzijds hebben de acties van centrale banken een positief effect, net als de begrotingsmaatregelen waarmee overheden de economische groei stimuleren. Wij monitoren de beleggingsportefeuilles ook in 2020 actief en spelen in op de ontwikkelingen in de economie, de markt en bij bedrijven. Welke kant het ook opgaat, wij blijven ervan overtuigd dat we met duurzame aandelen een beter rendement kunnen behalen dan met aandelen van niet-duurzame bedrijven.

Bekijk de actuele informatie over het ASN Duurzaam Aandelenfonds, ASN Milieu & Waterfonds en ASN Duurzaam Small & Midcapfonds.

ASN Duurzaam Obligatiefonds

Het ASN Duurzaam Obligatiefonds behaalde in 2019 het volgende rendement:

Fonds Nettorendement 2019 * Nettorendement laatste 3 jaar * Nettorendement laatste 5 jaar * Risico
ASN Duurzaam Obligatiefonds 1,98% 0,62% 1,10% risico-beleggen-3-streepjes
* De getoonde nettorendementen zijn de gemiddelde rendementen (na aftrek van de fondskosten) per jaar over de laatste 1, 3 en 5 jaar per 31 december 2019.

Hoe kwam dit rendement tot stand?

In de eerste helft van 2019 daalde de kapitaalmarktrente flink. De Amerikaanse centrale bank verlaagde de rente om de economie te stimuleren. Om dezelfde reden kocht de Europese Centrale Bank obligaties bij banken op, zodat de rente daalde. Als de kapitaalmarktrente daalt ten opzichte van de (vaste) couponrente van een obligatie, dan stijgt de waarde (koers) van de obligatie. En andersom. De rentedalingen veroorzaakten dus een stijging van de waarde van obligaties, en daarmee ook van het ASN Duurzaam Obligatiefonds.

Sinds begin september is de rente op de kapitaalmarkt wereldwijd gestegen. Deze rentestijging liet de koers van obligaties dalen. Vanaf november is de kapitaalmarktrente weer gestabiliseerd.

Jouw duurzame obligatierendement

Het ASN Duurzaam Obligatiefonds belegt in obligaties: merendeels in staatsobligaties, maar ook in groene en sociale obligaties.

Overheden hebben een essentiële rol bij het realiseren van een duurzame, rechtvaardige samenleving. Zij zorgen immers voor basisbehoeften als wonen, schoon water en gezondheidszorg. Daarom belegt het ASN Duurzaam Obligatiefonds in staatsobligaties van landen die onder meer werken aan een eerlijke verdeling van de welvaart, goed zorgen voor en hun inwoners en de natuur, en de overgang naar duurzame energie stimuleren. De landen die dat combineren met een gezonde betalingsbalans, zijn de basis van het ASN Duurzaam Obligatiefonds.

Voorbeeldbelegging: de Nederlandse Waterschapsbank

Groene en sociale obligaties zijn leningen van (semi-)overheden om klimaatvriendelijke of sociale projecten te financieren. Bijvoorbeeld van de Nederlandse Waterschapsbank (NWB Bank). Met de opbrengst financiert NWB Bank projecten op het gebied van watermanagement. Veel van deze projecten vallen onder het Deltaprogramma van de Nederlandse regering. Dit moet ervoor zorgen dat de programma’s om overstromingen te voorkomen en het water te beheren, aansluiten op de klimaatverandering die voor de komende decennia wordt verwacht. Het plan houdt rekening met zowel hevigere neerslag als met langere periodes van droogte.

Wat brengt 2020?

Wij kunnen ons vinden in de algemene marktvisie dat de Europese kapitaalmarktrente lang laag blijft. Dat is vooral het gevolg van de verwachte lage economische groei en de uitzonderlijk hoge spaarquote (de verhouding tussen sparen en inkomen). Wij verwachten dat de Duitse 10-jaarsrente in de eerste maanden van 2020 tussen -0,50% en 0% schommelt. Mede vanwege de huidige economische en politieke onzekerheden doen wij geen uitspraak over een langere termijn.

ASN Duurzame Mixfondsen

Via een ASN Beleggingsrekening kun je al sinds 1990 beleggen in het ASN Duurzaam Mixfonds. Dit fonds belegt meer dan de helft van de portefeuille, ongeveer 55%, in dezelfde obligaties als waarin het ASN Duurzaam Obligatiefonds belegt. De overige 45% belegt het in dezelfde aandelen als waarin het ASN Duurzaam Aandelenfonds belegt. Meer informatie vind je daarom bij deze twee fondsen.

Fonds Nettorendement 2019 * Nettorendement laatste 3 jaar * Nettorendement laatste 5 jaar * Risico
ASN Duurzaam Mixfonds 15,28% 5,06% 5,13% risico-beleggen-4-streepjes
* De getoonde nettorendementen zijn de gemiddelde rendementen (na aftrek van de fondskosten) per jaar over de laatste 1, 3 en 5 jaar per 31 december 2019.

Sinds 2017 kun je beleggen in de ASN Duurzame Mixfondsen Zeer Defensief, Defensief, Neutraal, Offensief en Zeer Offensief. Elk fonds heeft een andere verhouding tussen aandelen, obligaties en microkrediet. De resultaten over 2019 worden bepaald door de prestaties van deze beleggingscategorieën. Lees daarom verder bij de aandelenfondsen, het obligatiefonds en het microkredietfonds.

Fonds Nettorendement 2019 * Nettorendement laatste 3 jaar * Nettorendement laatste 5 jaar * Risico
ASN Duurzaam Mixfonds Zeer Defensief 4,48% 1,69% 1,98% risico-beleggen-3-streepjes
ASN Duurzaam Mixfonds Defensief 9,59% 3,09% 3,35% risico-beleggen-3-streepjes
ASN Duurzaam Mixfonds Neutraal 15,84% 4,92% 5,07% risico-beleggen-4-streepjes
ASN Duurzaam Mixfonds Offensief 23,85% 7,27% 7,18% risico-beleggen-5-streepjes
ASN Duurzaam Mixfonds Zeer Offensief 30,95% 9,18% 8,89% risico-beleggen-5-streepjes
* Dit fonds is opgericht op 10 januari 2017. De beleggingspools waarin dit fonds belegt, bestaan al veel langer. De getoonde resultaten die behaald zijn vóór de introductie van het fonds op 10 januari 2017, zijn op basis van gesimuleerde resultaten van deze beleggingspools. Deze geven de gecumuleerde historische resultaten weer van de portefeuille van het fonds in de samenstelling op de introductiedatum. De getoonde nettorendementen zijn de gemiddelde rendementen (na aftrek van de fondskosten) per jaar over de laatste 1, 3 en 5 jaar per 31 december 2019.

ASN Groenprojectenfonds

Het ASN Groenprojectenfonds behaalde in 2019 het volgende rendement:

Fonds Nettorendement 2019 * Nettorendement laatste 3 jaar * Nettorendement laatste 5 jaar * Risico
ASN Groenprojectenfonds 1,61% 0,16% 0,33% risico-beleggen-2-streepjes
* De getoonde nettorendementen zijn de gemiddelde rendementen (na aftrek van de fondskosten) per jaar over de laatste 1, 3 en 5 jaar per 31 december 2019.

Hoe kwam dit rendement tot stand?

Het fondsresultaat in 2019 bestond grotendeels uit rente-inkomsten. Ook de aanhoudende rentedaling in de eerste helft van 2019 was goed voor het resultaat. Het fonds belegt namelijk in vastrentende leningen. Die reageren hetzelfde als obligaties op rentestijgingen en -dalingen. Als de kapitaalmarktrente daalt ten opzichte van de rente op een lening, dan stijgt de waarde van de lening. En andersom. De rentedalingen veroorzaakten dus een stijging van de waarde van de leningen in het ASN Groenprojectenfonds.

Sinds begin september is de rente op de kapitaalmarkt wereldwijd licht gestegen. Deze rentestijging liet de koers van obligatiefondsen, en dus ook het ASN Groenprojectenfonds, dalen. Vanaf november is de kapitaalmarktrente weer gestabiliseerd.

Jouw duurzame groenrendement

Het ASN Groenprojectenfonds belegt in erkende groenprojecten voor het behoud en de verbetering van het klimaat, het milieu en de natuur. Het fonds financiert projecten in onder andere duurzaam bouwen, duurzame energie en decentrale energievoorzieningen.

Voorbeeldbelegging: Zonnepark Crayestein

Het ASN Groenprojectenfonds verstrekte in 2019 een lening van 2,9 miljoen euro aan zonnepark Crayestein. Het park is gebouwd op een voormalige stortplaats van niet-recyclebaar afval in Dordrecht. In 2019 zijn daar 11.700 zonnepanelen geïnstalleerd, die circa 1.100 Dordtse huishoudens voorzien van groene stroom. In augustus 2019 leverde zonnepark Crayestein zijn eerste stroom aan het net. Het zonnepark bespaart 2.000 ton CO2-uitstoot per jaar. Deze besparing staat gelijk aan de uitstoot van 16.000 retourtickets Amsterdam-Londen.

Wat brengt 2020?

Wij kunnen ons vinden in de algemene marktvisie dat de Europese kapitaalmarktrente lang laag blijft. Dat is vooral het gevolg van de verwachte lage economische groei en de uitzonderlijk hoge spaarquote (de verhouding tussen sparen en inkomen). Wij verwachten dat de Duitse 10-jaarsrente in de eerste maanden van 2020 tussen -0,50% en 0% schommelt. Mede vanwege de huidige economische en politieke onzekerheden doen wij geen uitspraak over een langere termijn.

ASN-Novib Microkredietfonds

Het ASN-Novib Microkredietfonds behaalde in 2019 het volgende rendement:

Fonds Nettorendement 2019 * Nettorendement laatste 3 jaar * Nettorendement laatste 5 jaar * Risico
ASN-Novib Microkredietfonds 1,31 1,96% 1,85% risico-beleggen-2-streepjes
* De getoonde nettorendementen zijn de gemiddelde rendementen (na aftrek van de fondskosten) per jaar over de laatste 1, 3 en 5 jaar per 31 december 2019.

Hoe kwam dit rendement tot stand?

Het financiële rendement van het ASN-Novib Microkredietfonds bestaat voornamelijk uit rente-inkomsten en (positieve) waardeveranderingen van de participaties van de microfinancieringsinstellingen (MFI’s) waarin het fonds belegt. Beide droegen in 2019 bij aan het fondsrendement.

De resultaten van het fonds en de waardering van de portefeuille worden niet sterk beïnvloed door de wereldwijde marktrente. Dat komt doordat de looptijd van de leningen kort is. Bovendien gaat het meestal om onderhandse leningen, die niet verhandeld worden op een beurs. Wel van invloed zijn de kosten om de valutaverschillen af te dekken; veel leningen luiden immers in andere valuta’s dan de euro. Deze kosten liepen op en drukten het rendement in 2019.

Jouw duurzame rendement op microkrediet

Veel mensen in lage-inkomenslanden – vooral boeren en vrouwen – hebben weinig toegang tot financiële diensten. Met je belegging in het ASN-Novib Microkredietfonds geef je hen die toegang wel. Van de microkredieten in het fonds wordt 70% verstrekt in agrarische gebieden. Vrouwen ontvangen 80% van alle microkredieten. Onderzoek wijst uit dat leningen aan vrouwen een grotere impact hebben op het welzijn van het hele gezin.

Voorbeeldbelegging: BRAC Uganda

Van de 45 miljoen mensen in Oeganda heeft 85% geen toegang tot financiële diensten. Sinds 2019 belegt het ASN-Novib Microkredietfonds in BRAC Uganda. Deze MFI verstrekt via 163 kantoortjes op een verantwoorde manier leningen aan 200.000 klanten. BRAC Uganda is erg actief in agrarische gebieden, vooral voor gemeenschappen met lage inkomens. De meeste klanten hebben een groepslening van ongeveer 200 euro. Door onze belegging kan BRAC Uganda zijn klanten ook spaarproducten aanbieden.

Rachel Kyesubira is klant van BRAC Uganda. Met haar microkrediet zette zij een kinderopvang op. Moeders brengen daar veilig hun kleine kinderen onder, zodat ze zelf kunnen gaan werken. Met haar tweede lening kon Rachel de opvang uitbreiden met een kleuterschool, waar nu al 35 kinderen op zitten. Rachel heeft al 10 mensen in dienst die lesgeven of op de kinderen passen.

vrouw met kinderen in een speeltuin in Uganda

Wat brengt 2020?

Wij verwachten dat de wereldwijde markt van microkrediet blijft groeien. De portefeuille van het ASN-Novib Microkredietfonds is goed gespreid. Daardoor heeft een tegenslag in één sector of in één land of regio maar een kleine invloed op het totaalrendement van het fonds. We verwachten dat het fonds de komende jaren flink door kan groeien doordat de vraag naar financiële producten in ontwikkelingslanden nog steeds toeneemt.

De ASN Beleggingsfondsen zijn bij de AFM geregistreerde subfondsen van ASN Beleggingsfondsen N.V. ASN Beleggingsfondsen N.V. is als Wft-beheerder opgenomen in het register van de AFM. Voor de ASN Beleggingsfondsen zijn een prospectus en de Essentiële Beleggersinformatie (EBi) beschikbaar via asnbank.nl.

De waarde van je beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Loop geen onnodig risico. Lees de EBi voordat je besluit een beleggingsfonds te kopen. Deze uiting mag niet worden aangemerkt als beleggingsadvies.