Wat leverde duurzaam beleggen in 2020 op?

Het begin van het nieuwe jaar is een goed moment om de balans van je beleggingen bij ASN Bank op te maken. Zeker na het roerige jaar 2020, waarin de coronapandemie in de gehele wereld een ongekende invloed had op mensen, maatschappij en economie. Hoe hebben je beleggingen het in 2020 gedaan? En welk duurzaam rendement heb je behaald?

Kies je fonds

ASN Duurzame Aandelenfondsen
ASN Duurzaam Obligatiefonds
ASN Duurzame Mixfondsen
ASN Groenprojectenfonds
ASN-Novib Microkredietfonds

ASN Duurzame Aandelenfondsen

De aandelenfondsen behaalden in 2020 de volgende rendementen:

Fonds Nettorendement 2020 * Nettorendement laatste 3 jaar * Nettorendement laatste 5 jaar * Risico
ASN Duurzaam Aandelenfonds 9,77% 9,86% 7,66% Het risico op beleggen is 6 op schaal van 7.
ASN Milieu & Waterfonds 22,46% 11,19% 10,53% Het risico op beleggen is 6 op schaal van 7.
ASN Duurzaam Small & Midcapfonds 7,03% 6,54% 7,20% Het risico op beleggen is 6 op schaal van 7.
* De getoonde nettorendementen zijn de gemiddelde rendementen (na aftrek van de fondskosten) per jaar over de laatste 1, 3 en 5 jaar per 31 december 2020.

Hoe kwam dit rendement tot stand?

Aan het begin van het jaar werd de wereldeconomie vooral beïnvloed door bekende onderwerpen als de brexit en de handelsoorlog van de VS. Vanaf begin maart overheerste juist de coronapandemie. Grote delen van de wereldeconomie kwamen in de loop van maart tot stilstand. Getroffen landen werden geconfronteerd met een grote economische omslag. Hoe ingrijpend die was, hing af van de heftigheid van de virusuitbraak en de kracht van de lockdownmaatregelen.

Veel overheden reageerden snel met ondersteunend (fiscaal) beleid en centrale banken met een brede liquiditeitsverlening. Dat gaf beleggers het vertrouwen dat er op lange termijn geen al te grote financiële schade zou ontstaan, ondanks de heftigheid van de crisis. Dat was terug te zien op de beurs. De koersen daalden eerst stevig, maar liepen in de loop van het jaar op naar recordniveaus.

In deze tijd van grote economische onzekerheid focusten de portefeuillebeheerders van de fondsen zich met name op bedrijven met solide balansen, flexibele kostenstructuren, sterke concurrentieposities en goede kasposities en -stromen.

Je duurzame rendement

Regelmatig worden de bedrijven waarin de fondsen beleggen benaderd met een vraag of een verzoek. Het doel is dat bedrijven zich bewuster worden van hun duurzaamheidsprestaties en deze verbeteren. Door engagement wordt duurzame ontwikkeling op de agenda gezet. In de infographic ziet u hoe vaak er vanuit de verschillende fondsen contact is gezocht met de bedrijven.


Wat brengt 2021?

De vooruitzichten worden grotendeels bepaald door de ontwikkeling van de pandemie. Wij verwachten dat de economie zich aanvankelijk fors herstelt naarmate steeds meer mensen worden gevaccineerd. Daarna wordt de weg omhoog een stuk moeilijker. Ook in het gunstigste geval is het een lang traject, dat niet in een rechte lijn naar boven gaat. Maar dat hoort bij beleggen. Wij monitoren de fondsen ook in 2021 actief en spelen in op de ontwikkelingen in de economie, in de markt en bij bedrijven. Welke kant het ook opgaat, wij blijven ervan overtuigd dat duurzame aandelen een beter rendement kunnen behalen dan aandelen van niet-duurzame bedrijven.

Bekijk de actuele informatie over het ASN Duurzaam Aandelenfonds, ASN Milieu & Waterfonds en ASN Duurzaam Small & Midcapfonds.

Overstappen naar ASN Bank met je beleggingen

Lees meer over

De risico's van beleggen
De misvattingen bij beleggen
De voordelen van lange termijn beleggen

ASN Duurzaam Obligatiefonds

Het ASN Duurzaam Obligatiefonds behaalde in 2020 het volgende rendement:

Fonds Nettorendement 2020 * Nettorendement laatste 3 jaar * Nettorendement laatste 5 jaar * Risico
ASN Duurzaam Obligatiefonds 1,40% 1,25% 1,32% risico-beleggen-3-streepjes
* De getoonde nettorendementen zijn de gemiddelde rendementen (na aftrek van de fondskosten) per jaar over de laatste 1, 3 en 5 jaar per 31 december 2020.

Hoe kwam dit rendement tot stand?

Het positieve rendement van het ASN Duurzaam Obligatiefonds over 2020 bestond uit koersstijgingen en ontvangen rentebetalingen. De koersstijgingen waren het gevolg van de daling van de kapitaalmarktrente. Als deze daalt ten opzichte van de (vaste) couponrente van een obligatie, dan stijgt de waarde (koers) van de obligatie – en andersom. De rentedalingen veroorzaakten dus een stijging van de waarde van obligaties, en daarmee ook van het ASN Duurzaam Obligatiefonds.

Je duurzame rendement

Het ASN Duurzaam Obligatiefonds belegt in obligaties: merendeels in staatsobligaties, maar ook in groene en sociale obligaties.

Overheden hebben een essentiële rol bij het realiseren van een duurzame, rechtvaardige samenleving. Zij horen immers te zorgen voor de invulling van basisbehoeften als wonen, schoon water en gezondheidszorg. Daarom belegt het ASN Duurzaam Obligatiefonds in staatsobligaties van landen die onder meer werken aan een eerlijke verdeling van de welvaart, goed zorgen voor hun inwoners en de natuur, en de overgang naar duurzame energie stimuleren. In deze landen belegt het fonds alleen als zij ook beschikken over een gezonde relatie tussen de belastingopbrengsten en de rente-uitgaven op de overheidsschulden.

Groene en sociale obligaties zijn leningen aan (semi-)overheden, die daarmee klimaatvriendelijke en sociale projecten financieren. Een goed voorbeeld is de groene obligatie van NRW.Bank, de staatsbank van de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen. Met de opbrengst herfinanciert NRW.Bank projecten op het gebied van wind- en zonne-energie, schone vervoersmiddelen (zoals elektrische bussen en trams) en laadstations, en de vergroening van publieke gebouwen als scholen en ziekenhuizen. Al deze projecten moeten voldoen aan strenge criteria. De projecten die onder de obligatie vallen, hebben in het afgelopen jaar circa 580 ton CO2-uitstoot vermeden (bron: Trucost).

Wat brengt 2021?

De markt volgt met grote belangstelling de ontwikkeling, productie en distributie van de verschillende coronavaccins. Een effectief, betrouwbaar vaccin, dat in de loop van 2021 op grote schaal ingezet kan worden, zou steun bieden aan de economische groei- en inflatieverwachtingen. De netto-uitgifte van staatsobligaties is gering doordat de ECB obligaties blijft kopen. De tweede coronagolf heeft geleid tot lockdowns, waardoor het economische herstel opnieuw langer op zich laat wachten. Wij houden daarom vast aan onze verwachting dat de tienjarige Duitse marktrente voor de korte termijn binnen een bandbreedte van -0,50% tot 0,0% blijft.

Overstappen naar ASN Bank met je beleggingen

Lees meer over

De risico's van beleggen
De misvattingen bij beleggen
De voordelen van lange termijn beleggen

ASN Duurzame Mixfondsen

Via een ASN Beleggingsrekening kun je al sinds 1990 beleggen in het ASN Duurzaam Mixfonds. Dit fonds belegt meer dan de helft van de portefeuille, ongeveer 55%, in dezelfde obligaties als waarin het ASN Duurzaam Obligatiefonds belegt. De overige 45% belegt het in dezelfde aandelen als waarin het ASN Duurzaam Aandelenfonds belegt. Meer informatie vind je daarom bij deze twee fondsen.

Fonds Nettorendement 2020 * Nettorendement laatste 3 jaar * Nettorendement laatste 5 jaar * Risico
ASN Duurzaam Mixfonds 5,79% 5,30% 4,37% risico-beleggen-4-streepjes
* De getoonde nettorendementen zijn de gemiddelde rendementen (na aftrek van de fondskosten) per jaar over de laatste 1, 3 en 5 jaar per 31 december 2020.

Sinds 2017 kun je beleggen in de ASN Duurzame Mixfondsen Zeer Defensief, Defensief, Neutraal, Offensief en Zeer Offensief. Elk fonds heeft een andere verhouding tussen aandelen, obligaties en microkrediet. De resultaten over 2020 worden bepaald door de prestaties van deze beleggingscategorieën. Lees daarom verder bij de aandelenfondsen, het obligatiefonds en het microkredietfonds.

Fonds Nettorendement 2020 * Nettorendement laatste 3 jaar * Nettorendement laatste 5 jaar * Risico
ASN Duurzaam Mixfonds Zeer Defensief 1,57% 1,89% 1,85% risico-beleggen-3-streepjes
ASN Duurzaam Mixfonds Defensief 3,19% 3,23% 3,00% risico-beleggen-3-streepjes
ASN Duurzaam Mixfonds Neutraal 5,55% 5,16% 4,44% risico-beleggen-4-streepjes
ASN Duurzaam Mixfonds Offensief 8,32% 7,20% 6,19% risico-beleggen-5-streepjes
ASN Duurzaam Mixfonds Zeer Offensief 11,75% 9,00% 7,59% risico-beleggen-5-streepjes
* Dit fonds is opgericht op 10 januari 2017. De beleggingspools waarin dit fonds belegt, bestaan al veel langer. De getoonde resultaten die behaald zijn vóór de introductie van het fonds op 10 januari 2017, zijn op basis van gesimuleerde resultaten van deze beleggingspools. Deze geven de gecumuleerde historische resultaten weer van de portefeuille van het fonds in de samenstelling op de introductiedatum. De getoonde nettorendementen zijn de gemiddelde rendementen (na aftrek van de fondskosten) per jaar over de laatste 1, 3 en 5 jaar per 31 december 2020.

Overstappen naar ASN Bank met je beleggingen

Lees meer over

De risico's van beleggen
De misvattingen bij beleggen
De voordelen van lange termijn beleggen

ASN Groenprojectenfonds

Het ASN Groenprojectenfonds behaalde in 2020 het volgende rendement:

Fonds Nettorendement 2020 * Nettorendement laatste 3 jaar * Nettorendement laatste 5 jaar * Risico
ASN Groenprojectenfonds 1,31% 0,38% 0,58% risico-beleggen-2-streepjes
* De getoonde nettorendementen zijn de gemiddelde rendementen (na aftrek van de fondskosten) per jaar over de laatste 1, 3 en 5 jaar per 31 december 2020.

Hoe kwam dit rendement tot stand?

Het ASN Groenprojectenfonds heeft in 2020 een rendement van 1,31% behaald. Het fondsresultaat bestond grotendeels uit rente-inkomsten. Ook de aanhoudende rentedaling was goed voor het resultaat. Het fonds belegt namelijk in vastrentende leningen. Die reageren hetzelfde als obligaties op rentestijgingen en -dalingen: als de kapitaalmarktrente daalt ten opzichte van de rente op een lening, dan stijgt de waarde van de lening – en andersom. De daling van de marktrente droeg dus bij aan de waardestijging van de leningen in het ASN Groenprojectenfonds.

Vooralsnog lijken de resultaten van het ASN Groenprojectenfonds nauwelijks door de coronacrisis te worden geraakt. Sinds het uitbreken van de crisis is de monitoring van de portefeuille verscherpt. De analyses hebben er tot op heden nog niet toe geleid dat het fonds voorzieningen moest treffen. Voor de projecten die het fonds al financiert, zijn nog geen verzoeken tot versoepelingen van rentebetalingen en aflossingen ingediend. Dit reflecteert het lage risicoprofiel van de portefeuille.

Sinds de start van de coronapandemie is de stroom van nieuwe transacties uit de opkomende landen via onze partner en investeringsadviseur FMO tot stilstand gekomen. De focus ligt noodgedwongen op het beheer van de lopende verplichtingen om de bestaande klanten zo goed mogelijk door de crisis te leiden.

In Nederland liep de stroom van nieuwe transacties wel goed door. Zo kwamen er in het derde kwartaal diverse transacties tot stand. In enkele gevallen duurt de bouwfase van projecten iets langer dan aanvankelijk ingeschat. Maar de factoren die op de lange termijn het rendement van het fonds bepalen, blijven grotendeels ongemoeid.

Je duurzame rendement

Het ASN Groenprojectenfonds belegt in erkende groenprojecten die bijdragen aan het behoud en de verbetering van het klimaat, het milieu en de natuur. Het fonds financiert projecten in onder andere duurzaam bouwen, duurzame energie en decentrale energievoorzieningen.

Voorbeeld: Zonnepark Bomhofplas

In juni verstrekte het fonds een financiering aan het zonnepark Bomhofsplas. Met 20 hectare en 72.000 zonnepanelen is dit de grootste drijvende zonne-energie-installatie in Europa. De verwachte jaarproductie is 25.000 megawattuur, voldoende energie voor 7.200 huishoudens. Voor Zwolle betekent dit project een grote stap in het behalen van de klimaat- en energiedoelstellingen. Het park is in juli 2020 aangesloten op het elektriciteitsnet.

Waarom past deze financiering bij het ASN Groenprojectenfonds?

  • Het zonnepark geeft vorm aan burgerparticipatie. In samenwerking met Greenchoice levert de lokale coöperatie BlauwvingerEnergie de stroom direct aan Zwolse huishoudens en bedrijven. Zwollenaren en andere geïnteresseerden kunnen zelf financieel in het park participeren via crowdfunding.
  • Het park ligt in een zandwinput ten noorden van Zwolle. Deze plas is niet geschikt voor recreatie. Zo vermijdt het park de inzet van bruikbare oppervlakte voor duurzame energie.
  • De plas is wel een geschikte locatie om de biodiversiteit te bevorderen, bijvoorbeeld via de installatie van biohutten onder het zonnepark. De panelen zijn verankerd in de bodem van de plas, zodat de flora en fauna van de oevers niet worden belast.

Wat brengt 2021?

De duurzame-energiesector heeft tot nu toe maar heel weinig last gehad van de coronapandemie. Sommige projecten lopen marginale vertraging op tijdens de bouw. De verwachting is dat de productie van nieuwe projecten ook in 2021 gestaag doorgaat. Het fonds blijft zich daarbij richten op financieringen van zonne-energieprojecten. Vanwege het concentratierisico in de portefeuille blijft het aantal nieuw te financieren windprojecten beperkt.

Verder worden er in 2021 concrete stappen gezet in de sectoren energiebesparing en decentrale energie, die verwant zijn aan de bekende segmenten van de zon- en windmarkt. Het wordt echter moeilijk de rentemarge te verhogen doordat de concurrentie van andere groene instellingen en ‘reguliere’ banken in deze markt blijft toenemen.

Overstappen naar ASN Bank met je beleggingen

Lees meer over

De risico's van beleggen
De misvattingen bij beleggen
De voordelen van lange termijn beleggen

ASN-Novib Microkredietfonds

Het ASN-Novib Microkredietfonds behaalde in 2020 het volgende rendement:

Fonds Nettorendement 2020* Nettorendement laatste 3 jaar * Nettorendement laatste 5 jaar * Risico
ASN-Novib Microkredietfonds -3,60% 0,01% 0,84% risico-beleggen-3-streepjes
* De getoonde nettorendementen zijn de gemiddelde rendementen (na aftrek van de fondskosten) per jaar over de laatste 1, 3 en 5 jaar per 31 december 2020.

Hoe kwam dit rendement tot stand?

Voor het eerst sinds de start van het fonds in 1996 was het jaarrendement negatief. De waardedaling van de leningenportefeuille was de belangrijkste oorzaak hiervan. Deze waardedaling ontstond doordat het fonds voorzieningen moest nemen op sommige leningen aan microfinancieringsinstellingen (MFI’s) als gevolg van de economische effecten van de coronapandemie. Daarnaast hadden valutaschommelingen en de daling van de aandelenportefeuille een negatieve impact op het rendement.

Het fonds werd vroeg in het jaar geconfronteerd met twee unieke en impactvolle gebeurtenissen: de coronacrisis en het uitstappen van een distributiepartner (een financiële dienstverlener die het fonds aan klanten aanbood). Deze beslissing was van tijdelijke aard en was door de distributiepartner al genomen voordat de coronacrisis uitbrak. Dit maakte het noodzakelijk om het fonds tijdelijk te sluiten voor verkopen. Vanaf begin oktober is het fonds weer open voor verkopen.

De impact van de pandemie op de portefeuille verschilt per land en per MFI. Het fonds heeft op basis van analyses in het tweede kwartaal voorzieningen genomen op meerdere leningen. De rente-inkomsten van het fonds bleven stabiel, waardoor het derde kwartaal en het vierde kwartaal een positief rendement liet zien.

Micro-ondernemers en de coronapandemie

Het ASN-Novib Microkredietfonds heeft gedurende zijn bestaan meerdere crisissen in verschillende landen doorstaan. De ervaring is dat lokale ondernemers na een crisis, zoals een natuurramp, hun activiteiten snel weer oppakken. Zij zijn over het algemeen erg innovatief en flexibel. Als de situatie daarom vraagt, stappen ze over op andere inkomsten genererende activiteiten. Hierdoor kunnen zij vaak al snel weer aan hun terugbetalingsverplichtingen voldoen. Het aantal terugbetalingen in het fonds is daardoor nog altijd heel erg hoog.

Het fonds en andere geldverstrekkers hebben aan sommige MFI’s uitstel verleend op terugbetaling van hun leningen. Dit geeft de MFI’s ruimte om op hun beurt de micro-ondernemers meer tijd te gunnen om hun lening terug te betalen. Die tijd kunnen zij gebruiken om zo nodig een andere inkomsten generende activiteit te ontwikkelen.

Deze versoepeling in betalingsregelingen is in het belang van zowel de micro-ondernemers als de beleggers in het ASN-Novib Microkredietfonds. De micro-ondernemers en de MFI’s kunnen hun leningen hierdoor immers makkelijker terugbetalen, terwijl de leningen rente-inkomsten voor het fonds blijven genereren.

Kortom: het aantal wanbetalingen is gering, de MFI’s blijven hun rente aan het fonds betalen en er vinden ook veel terugbetalingen plaats.

Je duurzame rendement in 2020

Veel mensen in lage-inkomenslanden – vooral boeren en vrouwen – hebben beperkt toegang tot financiële diensten. Het ASN-Novib Microkredietfonds geeft deze micro-ondernemers die toegang wel. Ondanks de impact van de coronapandemie op het fonds, de MFI’s en de micro-ondernemers, belegt het fonds nog steeds in ruim tachtig MFI’s. Zij hebben samen leningen verstrekt aan zo’n 22 miljoen micro-ondernemers. Van deze microkredieten werd 70% verstrekt in agrarische gebieden, en 80% aan vrouwen.

Een van deze vrouwen is Anielka Lucia Méndez. Zij is 31 jaar en woont samen met haar man en vier kinderen in Chinandega, Nicaragua. Anielka Lucia heeft meerdere inkomstenbronnen: ze verhuurt driewielers, verkoopt ijs en is kleermaker. Door de coronacrisis liepen haar inkomsten drastisch terug. Ze realiseerde zich echter dat haar naaimachine haar de kans bood om mondkapjes te maken. Onlangs kreeg ze van de MFI Pro Mujer een lening voor een tweede naaimachine. Nu maakt ze samen met een vriend mondkapjes op bestelling en kan ze haar gezin blijven onderhouden.

Veel MFI’s, waaronder Pro Mujer, spelen een belangrijke rol in de voorlichting over corona. Ze lichten klanten voor over handen wassen en afstand houden. Ook bespreken ze hoe ondernemers hun werk veilig kunnen blijven doen. Onder de slogan ‘Nos cuidamos todos’ (we zorgen allemaal voor ons) deelt Pro Mujer bijvoorbeeld tips met medewerkers, klanten, gezinnen en gemeenschappen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Wat brengt 2021?

Doordat het aantal wanbetalingen gering is, de MFI’s hun rente blijven betalen aan het fonds en er veel terugbetalingen plaatsvinden kon het fonds onlangs een nieuwe lening verstrekken aan een MFI. In 2021 kan het naar verwachting een nieuwe lening verstrekken aan veel meer MFI’s in de portefeuille. Dat geeft micro-ondernemers de mogelijkheid weer een microkrediet te ontvangen.

Het fonds blijft in 2021 de MFI’s ondersteunen. Zo zorgt het ervoor dat zij hun werk kunnen doen en steun kunnen blijven bieden aan ondernemers in lage-inkomenslanden. Onze inschatting is dat dit de beste kansen geeft op goede resultaten voor de micro-ondernemers en voor de beleggers in het fonds.

Overstappen naar ASN Bank met je beleggingen

Lees meer over

De risico's van beleggen
De misvattingen bij beleggen
De voordelen van lange termijn beleggen

De ASN Beleggingsfondsen zijn bij de AFM geregistreerde subfondsen van ASN Beleggingsfondsen AIF N.V. en ASN Beleggingsfondsen UCITS N.V. ASN Impact Investors beschikt als AIF- en UCITS-beheerder over een vergunning van de AFM. Voor de ASN Beleggingsfondsen zijn een prospectus en de Essentiële Beleggersinformatie (EBi) beschikbaar via asnbank.nl.

De waarde van je beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Loop geen onnodig risico. Lees de EBi voordat je besluit een beleggingsfonds te kopen. Deze uiting mag niet worden aangemerkt als beleggingsadvies.