Dividenden over 2020 van de ASN Beleggingsfondsen

Beleggingsfondsen keren dividend uit aan de deelnemers in het fonds. Dit dividend bestaat met name uit de netto-opbrengst van alle inkomsten die het fonds zelf heeft ontvangen. Het fonds is verplicht deze uit te keren. Het dividendrendement dat aan jou wordt uitgekeerd bepaalt – samen met het koersrendement – het totaalrendement van je fondsbelegging.

Hieronder vind je informatie over de dividenden over 2020 van elk ASN Beleggingsfonds.

ASN Duurzaam Aandelenfonds

Het dividend over 2020 bedraagt € 1,80 per participatie (2019: € 2,85).

Het begin van de coronacrisis in 2020 leidde bij veel bedrijven tot grote onzekerheid over hun toekomstige omzet en winst. Om hun balans en liquiditeitspositie te beschermen schrapten zij hun dividenduitkeringen of stelden die uit. Dat heeft ertoe geleid dat het ASN Duurzaam Aandelenfonds minder dividenden ontving over 2020.

De hoogte van het dividend is mede afhankelijk van de dividenden die zijn uitgekeerd door de bedrijven waarin het fonds belegt. Die bedrijven bepalen zelf wat ze doen met hun winst: in kas houden, herinvesteren in het bedrijf, als dividend uitkeren aan de aandeelhouders, of een combinatie hiervan.

Wat een bedrijf met zijn winst doet, is overigens geen selectiecriterium voor de fondsmanager. Deze beoordeelt of een bedrijf waarde toevoegt en of het past in de portefeuille. De duurzaamheidsselectie gaat vooraf aan dat oordeel.

Lees meer over het dividend van de ASN Beleggingsfondsen

ASN Duurzaam Obligatiefonds

Het dividend over 2020 bedraagt € 0,30 per participatie (2019: € 1,00).

De hoogte van het dividend is mede afhankelijk van de couponrentes die het fonds heeft ontvangen van de obligaties waarin het belegt. Daarnaast wordt de waarde van het fonds bepaald door de hoogte van de marktrente en de richting die deze opgaat. Als de kapitaalmarktrente daalt ten opzichte van de (vaste) couponrente van een lening, dan stijgt de waarde (koers) van de lening, en andersom.

Lees meer over het dividend van de ASN Beleggingsfondsen

ASN Groenprojectenfonds

Het dividend over 2020 bedraagt € 0,40 per participatie (2019: € 1,00).

Het totaalrendement wordt bepaald door twee zaken: het dividend en de waardestijging of -daling van het fonds. De hoogte van het dividend is mede afhankelijk van de rentes die het fonds heeft ontvangen van de leningen waarin het belegt. De waarde van het fonds wordt bepaald door de hoogte van de marktrente en de richting die deze opgaat. Als de kapitaalmarktrente daalt ten opzichte van de (vaste) couponrente van een lening, dan stijgt de waarde (koers) van de lening, en andersom.

Het ASN Groenprojectenfonds is gesloten voor aankopen. Het is hierdoor niet mogelijk om het uitgekeerde dividend te herbeleggen. Het uitgekeerde dividend blijft daarom op het gelddeel van de beleggingsrekening staan.

Lees meer over het dividend van de ASN Beleggingsfondsen

ASN Milieu & Waterfonds

Het dividend over 2020 bedraagt € 0,35 per participatie (2019: € 0,60).

Het begin van de coronacrisis in 2020 leidde bij veel bedrijven tot grote onzekerheid over hun toekomstige omzet en winst. Om hun balans en liquiditeitspositie te beschermen schrapten zij hun dividenduitkeringen of stelden die uit. Dat heeft ertoe geleid dat het ASN Milieu & Waterfonds minder dividenden ontving over 2020.

De hoogte van het dividend is mede afhankelijk van de dividenden die zijn uitgekeerd door de bedrijven waarin het fonds belegt. Die bedrijven bepalen zelf wat ze doen met hun winst: in kas houden, herinvesteren in het bedrijf, als dividend uitkeren aan de aandeelhouders, of een combinatie hiervan.

Het ASN Milieu & Waterfonds belegt vooral in bedrijven die volop bezig zijn met innovatie op het gebied van milieutechnologie. Veelal bevinden ze zich nog in de opbouwfase. Daarom kiezen ze er vaak voor om de winst van het bedrijf te herinvesteren om verdere groei en innovatie mogelijk te maken.

Wat een bedrijf met zijn winst doet, is overigens geen selectiecriterium voor de fondsmanager. Deze beoordeelt of een bedrijf waarde toevoegt en of het past in de portefeuille. De duurzaamheidsselectie gaat vooraf aan dat oordeel.

Lees meer over het dividend van de ASN Beleggingsfondsen

ASN Duurzaam Small & Midcapfonds

Het dividend over 2020 bedraagt € 0,40 per participatie (2019: € 0,80).

Het begin van de coronacrisis in 2020 leidde bij veel bedrijven tot grote onzekerheid over hun toekomstige omzet en winst. Om hun balans en liquiditeitspositie te beschermen schrapten zij hun dividenduitkeringen of stelden die uit. Dat heeft ertoe geleid dat het ASN Duurzaam Small & Midcapfonds minder dividenden ontving over 2020.

De hoogte van het dividend is mede afhankelijk van de dividenden die zijn uitgekeerd door de bedrijven waarin het fonds belegt. Die bedrijven bepalen zelf wat ze doen met hun winst: in kas houden, herinvesteren in het bedrijf, als dividend uitkeren aan de aandeelhouders, of een combinatie hiervan. Wat een bedrijf met zijn winst doet, is overigens geen selectiecriterium voor de fondsmanager. Deze beoordeelt of een bedrijf waarde toevoegt en of het past in de portefeuille. De duurzaamheidsselectie gaat vooraf aan dat oordeel.

Lees meer over het dividend van de ASN Beleggingsfondsen

ASN-Novib Microkredietfonds

Het dividend over 2020 bedraagt € 0,50 (2019: € 1,40).

Voor het eerst in de geschiedenis van het ASN-Novib Microkredietfonds realiseerde het fonds in 2020 een negatief totaalrendement. Dat had twee belangrijke oorzaken. Ten eerste daalde de waarde van de leningenportefeuille. Ten tweede moest de fondsbeheerder instrumenten inzetten om de risico’s van de wereldwijde coronaepidemie en de instabiliteit op de financiële markten af te dekken; dit kostte het fonds geld.

Desondanks heeft de fondsbeheerder besloten om een dividend uit te keren van € 0,50. De reden hiervoor is dat de inkomsten uit de leningen aan de microfinancieringsinstellingen in het fonds in 2020 stabiel bleven.

Lees meer over het dividend van de ASN Beleggingsfondsen

ASN Duurzaam Mixfonds

Het dividend over 2020 van het ASN Duurzaam Mixfonds bedraagt € 0,00 (2019: € 1,90).

De opbrengsten uit dividend en rentes die het ASN Duurzaam Mixfonds in 2020 heeft ontvangen, blijven in het fonds. U ontvangt daarom geen dividend. Dit wordt gecompenseerd door een hoger koersresultaat. Het heeft dus geen consequenties voor uw totaalrendement.

Om duurzaam beleggen breder mogelijk te maken, gaat ASN Beleggingsfondsen een deel van fondsen aanbieden buiten Nederland. Daarvoor was een herstructurering van de beleggingsfondsen nodig. Hierdoor ontstond voor één keer de mogelijkheid om de baten uit dividenden en rentes in het fonds te houden, in plaats van deze verplicht als dividend uit te keren.

Het wel of niet uitkeren van de opbrengsten uit dividend en rentes van het fonds heeft geen invloed op uw rendement. Telkens als het fonds opbrengsten ontvangt, stijgt de dagelijkse afgiftekoers. Zodra het fonds dividend uitkeert, daalt de afgiftekoers per participatie op de ex-dividenddag. Daarom maakt het ook geen verschil als u het mixfonds een dag voor de ex-dividenddatum zou verkopen en geen dividend ontvangt. Dit geeft u de vrijheid om het fonds te kopen of verkopen op het moment dat u dat wilt.

Naar verwachting zal het ASN Duurzaam Mixfonds volgend jaar weer dividend uitkeren.

Lees meer over het dividend van de ASN Beleggingsfondsen

ASN Duurzame Mixfondsen Zeer Defensief, Defensief, Neutraal, Offensief en Zeer Offensief

De dividenden over 2020 van deze fondsen bedragen:

  • ASN Duurzaam Mixfonds Zeer Defensief € 0,00 (2019: € 1,05)
  • ASN Duurzaam Mixfonds Defensief € 0,00 (2019: € 1,10)
  • ASN Duurzaam Mixfonds Neutraal € 0,00 (2019: € 1,35)
  • ASN Duurzaam Mixfonds Offensief € 0,00 (2019: € 1,25)
  • ASN Duurzaam Mixfonds Zeer Offensief € 0,00 (2019: € 1,30)

De opbrengsten uit dividend en rentes die het ASN Duurzaam Mixfonds in 2020 heeft ontvangen, blijven in het fonds. U ontvangt daarom geen dividend. Dit wordt gecompenseerd door een hoger koersresultaat. Het heeft dus geen consequenties voor uw totaalrendement.

Om duurzaam beleggen breder mogelijk te maken, gaat ASN Beleggingsfondsen een deel van fondsen aanbieden buiten Nederland. Daarvoor was een herstructurering van de beleggingsfondsen nodig. Hierdoor ontstond voor één keer de mogelijkheid om de baten uit dividenden en rentes in het fonds te houden, in plaats van deze verplicht als dividend uit te keren.

Het wel of niet uitkeren van de opbrengsten uit dividend en rentes van het fonds heeft geen invloed op uw rendement. Telkens als het fonds opbrengsten ontvangt, stijgt de dagelijkse afgiftekoers. Zodra het fonds dividend uitkeert, daalt de afgiftekoers per participatie op de ex-dividenddag. Daarom maakt het ook geen verschil als u het mixfonds een dag voor de ex-dividenddatum zou verkopen en geen dividend ontvangt. Dit geeft u de vrijheid om het fonds te kopen of verkopen op het moment dat u dat wilt.

Naar verwachting zal het ASN Duurzaam Mixfonds volgend jaar weer dividend uitkeren.

Lees meer over het dividend van de ASN Beleggingsfondsen