Dividenden over 2019 van de ASN Beleggingsfondsen

Beleggingsfondsen keren dividend uit aan de deelnemers in het fonds. Dit dividend bestaat met name uit de netto-opbrengst van alle inkomsten die het fonds zelf heeft ontvangen. Het fonds is verplicht deze uit te keren. Het dividendrendement dat aan jou wordt uitgekeerd bepaalt – samen met het koersrendement – het totaalrendement van je fondsbelegging. Hieronder vind je informatie over de dividenden over 2019 van elk ASN Beleggingsfonds.

ASN Duurzaam Aandelenfonds

Het dividend over 2019 bedraagt € 2,85 per participatie (2018: € 2,95).

De hoogte van het dividend is mede afhankelijk van de dividenden die zijn uitgekeerd door de bedrijven waarin het fonds belegt. Die bedrijven bepalen zelf wat ze doen met hun winst: in kas houden, herinvesteren in het bedrijf, als dividend uitkeren aan de aandeelhouders, of een combinatie hiervan.

Wat een bedrijf met zijn winst doet, is overigens geen selectiecriterium voor de fondsmanager. Deze beoordeelt of een bedrijf waarde toevoegt en of het past in de portefeuille. De duurzaamheidsselectie gaat vooraf aan dat oordeel.

Lees meer over het dividend van de ASN Beleggingsfondsen

ASN Duurzaam Obligatiefonds

Het dividend over 2019 bedraagt € 1,00 per participatie (2018: € 0,60).

De hoogte van het dividend is mede afhankelijk van de couponrentes die het fonds heeft ontvangen van de obligaties waarin het belegt. Daarnaast wordt de waarde van het fonds bepaald door de hoogte van de marktrente en de richting die deze opgaat. Als de kapitaalmarktrente daalt ten opzichte van de (vaste) couponrente van een lening, dan stijgt de waarde (koers) van de lening, en andersom.

Lees meer over het dividend van de ASN Beleggingsfondsen

ASN Groenprojectenfonds

Het dividend over 2019 bedraagt € 1,00 per participatie (2018: € 0,10).

Het dividend is aanzienlijk hoger dan het dividend over 2018. De instroom van beleggingsgelden was hoog in 2019 en er komt ook geld terug in het fonds uit aflopende financieringen. Hierdoor is de kaspositie ruim. De beleggers in het fonds ontvangen daarom dit jaar een hogere dividenduitkering, terwijl dit geen beperking oplevert voor nieuwe investeringen.

Het geld in het fonds wordt nu geïnvesteerd in geschikte projecten. Dat kost om twee redenen wat meer tijd. Ten eerste is de concurrentie in de markt stevig. Hierdoor kunnen we niet alle projecten financieren waar we een aanbod voor doen . Ten tweede kennen veel projecten een bouwperiode van 1 à 2 jaar, waardoor het geld niet in één keer wordt geïnvesteerd, maar in delen.

Het ASN Groenprojectenfonds is gesloten voor aankopen. Het is niet mogelijk om het uitgekeerde dividend te herbeleggen. Het op 22 mei 2020 uitgekeerde dividend blijft daarom op het gelddeel van de beleggingsrekening staan.

Lees meer over het dividend van de ASN Beleggingsfondsen

ASN Milieu & Waterfonds

Het dividend over 2019 bedraagt € 0,60 per participatie (2018: € 0,35).

De hoogte van het dividend is mede afhankelijk van de dividenden die zijn uitgekeerd door de bedrijven waarin het fonds belegt. Die bedrijven bepalen zelf wat ze doen met hun winst: in kas houden, herinvesteren in het bedrijf, als dividend uitkeren aan de aandeelhouders, of een combinatie hiervan.

Het ASN Milieu & Waterfonds belegt vooral in bedrijven die volop bezig zijn met innovatie op het gebied van milieutechnologie. Veelal bevinden ze zich nog in de opbouwfase. Daarom kiezen ze er vaak voor om de winst van het bedrijf te herinvesteren om verdere groei en innovatie mogelijk te maken.

Wat een bedrijf met zijn winst doet, is overigens geen selectiecriterium voor de fondsmanager. Deze beoordeelt of een bedrijf waarde toevoegt en of het past in de portefeuille. De duurzaamheidsselectie gaat vooraf aan dat oordeel.

Lees meer over het dividend van de ASN Beleggingsfondsen

ASN Duurzaam Small & Midcapfonds

Het dividend over 2019 bedraagt € 0,80 per participatie (2018: € 0,45). De hoogte van het dividend is mede afhankelijk van de dividenden die zijn uitgekeerd door de bedrijven waarin het fonds belegt. Die bedrijven bepalen zelf wat ze doen met hun winst: in kas houden, herinvesteren in het bedrijf, als dividend uitkeren aan de aandeelhouders, of een combinatie hiervan. Wat een bedrijf met zijn winst doet, is overigens geen selectiecriterium voor de fondsmanager. Deze beoordeelt of een bedrijf waarde toevoegt en of het past in de portefeuille. De duurzaamheidsselectie gaat vooraf aan dat oordeel.

Lees meer over het dividend van de ASN Beleggingsfondsen

ASN-Novib Microkredietfonds

Het dividend over 2019 bedraagt € 1,40 (2018: € 1,00).

Beleggers kunnen hun participaties ASN-Novib Microkredietfonds tijdelijk niet verkopen. Dat besluit heeft de beheerder van het fonds genomen. Als je kiest voor herbelegging van het dividend, dan kun je ook deze aangekochte participaties tijdelijk niet verkopen. Je kunt de instelling voor herbeleggen tot 22 mei om 15:00 wijzigen in ASN Online Bankieren. Lees ook het uitgebreide bericht.

Lees meer over het dividend van de ASN Beleggingsfondsen

ASN Duurzaam Mixfonds

Het dividend over 2019 van het ASN Duurzaam Mixfonds bedraagt € 1,90 (2018: € 2,00).

Via een ASN Beleggingsrekening kun je al sinds 1990 beleggen in het ASN Duurzaam Mixfonds. Dit fonds belegt meer dan de helft van de portefeuille, ongeveer 55%, in dezelfde obligaties als waarin het ASN Duurzaam Obligatiefonds belegt. De overige 45% belegt het in dezelfde aandelen als waarin het ASN Duurzaam Aandelenfonds belegt. Meer informatie over het uitgekeerde dividend vind je daarom bij deze twee fondsen.

Lees meer over het dividend van de ASN Beleggingsfondsen

ASN Duurzame Mixfondsen Zeer Defensief, Defensief, Neutraal, Offensief en Zeer Offensief

De dividenden over 2019 van deze fondsen bedragen:

  • ASN Duurzaam Mixfonds Zeer Defensief € 1,05 (2018: € 0,65)
  • ASN Duurzaam Mixfonds Defensief € 1,10 (2018: € 0,60)
  • ASN Duurzaam Mixfonds Neutraal € 1,35 (2018: € 0,60)
  • ASN Duurzaam Mixfonds Offensief € 1,25 (2018: € 0,55)
  • ASN Duurzaam Mixfonds Zeer Offensief € 1,30 (2018: € 0,70)

Sinds 2017 kun je beleggen in de ASN Duurzame Mixfondsen Zeer Defensief, Defensief, Neutraal, Offensief en Zeer Offensief. Elk fonds heeft een andere verhouding tussen aandelen, obligaties en microkrediet. De dividenden over 2019 worden bepaald door de dividenden van deze beleggingscategorieën. Lees daarom verder bij de aandelenfondsen, het ASN Duurzaam Obligatiefonds en het ASN-Novib Microkredietfonds.

Lees meer over het dividend van de ASN Beleggingsfondsen