Dividend: veelgestelde vragen

Als belegger ontvang je dividend over je ASN Beleggingsfondsen. Op deze pagina lees je de antwoorden op veelgestelde vragen over dividend.

Wat is dividend?

Als je aandelen in een onderneming bezit, ben je mede-eigenaar van de onderneming. Wanneer deze winst maakt, ontvang je een stukje van die winst. Dat is het dividend. De opbrengst van je belegging bestaat uit het dividend dat je ontvangt, plus de eventuele koersstijging van je aandelen.

Keren beleggingsfondsen dividend uit?

Ja, beleggingsfondsen keren dividend uit aan de deelnemers in het fonds. Dit dividend bestaat met name uit de netto-opbrengst van alle inkomsten die het fonds zelf heeft ontvangen. Deze opbrengsten verschillen per fonds:

  • Bij een aandelenfonds bestaan ze uit dividend van de ondernemingen waarin het fonds belegt.
  • Bij een obligatiefonds bestaan ze uit de rente van de obligaties waarin het fonds belegt.
  • Bij het ASN Groenprojectenfonds bijvoorbeeld bestaan ze uit de rente die het fonds ontvangt op de onderhandse leningen aan groenprojecten.

De ASN Beleggingsfondsen zijn verplicht dividend uit te keren.

Hoe zit het met de dividendbelasting?

Het fonds moet 15% dividendbelasting inhouden op het uit te keren dividend. Als fondsbelegger kun je die ingehouden belasting in de meeste gevallen verrekenen met de inkomstenbelasting die je moet betalen. Een uitzondering is het ASN Groenprojectenfonds: dit fonds keert wel dividend uit, maar houdt geen dividendbelasting in. Alle informatie hierover die je nodig hebt voor je belastingaangifte, vind je in het Financieel Jaaroverzicht Beleggen.

Wat kan ik doen met het dividend dat ik ontvang?

Je hebt twee keuzes: herbelegging of uitkering. Als je kiest voor herbelegging van het dividend, wordt je uitgekeerde dividend automatisch herbelegd in het fonds. Je kunt er ook voor kiezen het dividend uit te laten keren, bijvoorbeeld als extraatje bovenop je inkomen. Dan ontvang je het op het gelddeel van je beleggingsrekening.

Je geeft je keuze eenvoudig aan via ASN Online Bankieren:

  • Onder Beleggen klik je op Portefeuille overzicht.
  • Onder Snel naar klik je op Dividend instellen.
  • Je vinkt je keuze aan: Dividend automatisch herbeleggen of Dividend uitkeren op de rekening. Als je niks wijzigt staat de keuze op Dividend automatisch herbeleggen.

Wat is het voordeel van herbeleggen?

Als je het dividend herbelegt, krijg je in de loop van de tijd steeds meer participaties in het beleggingsfonds. Je nieuw verkregen participaties keren ook weer dividend uit. Zo kunnen niet alleen je dividenduitkeringen steeds harder groeien, maar ook de waarde van je belegging in het fonds. Dit noemen we het dividend-op-dividend-effect.

Welke invloed heeft de ex-dividenddatum bij aan- of verkoop van het fonds?

Het uitkeren van dividend heeft invloed op de afgiftekoers van het fonds. Op de dag vóór de "ex-dividenddatum" wordt bepaald welke beleggers het fonds in bezit hebben. Zij hebben recht op het dividend. Op de volgende beursdag noteert het fonds ex dividend. Meestal daalt de afgiftekoers dan met een bedrag dat ongeveer gelijk is aan de hoogte van het dividend (de koerswijziging kan iets afwijken door de dagelijkse bijstelling van de intrinsieke waarde).

Dankzij deze methode maakt het voor het rendement van je fonds niet uit op welk moment je je fonds verkoopt of koopt. Je loopt geen rendement mis, ook als je je fonds verkoopt de dag vóór ex dividend gaan, of koopt op de dag van ex dividend gaan.

Het volgende voorbeeld laat zien hoe het werkt. We gaan er voor de duidelijkheid vanuit dat:

  • de afgiftekoers alleen wijzigt door de dividenduitkering en verder constant blijft;
  • je het dividend direct ontvangt op de ex-dividenddag (in de praktijk gebeurt dat een paar beursdagen later).

Stel: je bezit op 1 mei één participatie in fonds A. De afgiftekoers van fonds A is € 100. Op 2 mei gaat het fonds ex-dividend en keert € 2,50 uit. Je besluit het dividend in fonds A te herbeleggen. Dat betekent dat je na herbelegging niet 1 participatie hebt, maar 1,02564 participaties.

1 mei 2 mei (ex dividend) 3 mei (na herbeleggen)
Bezit in fonds A 1 x € 100,00 = € 100,00 1 x € 97,50 = € 97,50 1,02564 x € 97,50 = € 100,00
Geldsaldo € 0,00 € 2,50 € 0,00
Totale waarde € 100,00 € 100,00 € 100,00

Je ziet dat de totale waarde voor, op en na ex-dividenddatum gelijk blijft. Het aantal participaties in het fonds is toegenomen en de waarde van een participatie is afgenomen. Als je je participatie op 1 mei verkoopt, dan ondervind je daarvan geen nadeel. Koop je het fonds na 2 mei, dan ontvang je geen dividend van € 2,50, maar betaal je voor 1 participatie € 2,50 minder. Ook dan ondervind je geen nadeel.

Wat is mijn dividendrendement?

Elk ASN Beleggingsfonds keert een ander dividend uit en heeft een andere afgiftekoers. Om de dividenden te kunnen vergelijken, rekenen we het dividendrendement uit. Dit is het uitgekeerde dividend, uitgedrukt in procenten van de koers van de participatie. Als een fonds bijvoorbeeld € 2,50 dividend uitkeert bij een afgiftekoers van € 100, is het dividendrendement 2,5%.

Hoe beïnvloedt het dividendrendement mijn fondsrendement?

Het dividendrendement en het koersrendement vormen samen het totale rendement van je fondsbelegging. Op onze website zie je op de fondspagina’s de totale nettorendementen (netto = na aftrek van de kosten van het fonds) van alle ASN Beleggingsfondsen. Hierbij nemen we het dividend dus mee. We gaan ervan uit dat het uitgekeerde dividend wordt herbelegd. Het dividendrendement kan per fonds en per jaar verschillen. Uiteindelijk gaat het om het totale nettorendement van een fonds. Dat bedrag geeft aan wat jij als belegger aan het fonds verdient.