De CO2-voetafdruk van je eigen beleggingen

Een gemiddeld huishouden heeft een CO2-voetafdruk van 20.000 kg per jaar. Of je nu kleren koopt, met de auto of trein naar je werk gaat of de verwarming hoger zet; met bijna alles wat je doet laat je een CO2-voetafdruk achter.

Meer inzicht in je eigen CO2-voetafdruk vind je op de website van Milieucentraal.

Ook het geld dat je belegt heeft een CO2-voetafdruk

Als je belegt gaat je geld naar bedrijven, overheden en andere organisaties die je geld gebruiken ter financiering van activiteiten. Deze activiteiten genereren in meer of mindere mate CO2-uitstoot. Of kunnen er op gericht zijn om voor de toekomst de CO2-uitstoot te laten toe- of afnemen.

Dankzij een speciale rekenmethode (PCAF) kunnen we bepalen wat de CO2-voetafdruk van je belegde vermogen bij ons is. Wist je dat deze ‘rekenmeetmethode’ er dankzij ons is gekomen en dat er wereldwijd al meer dan 180 financiële dienstverleners zijn die er gebruik van maken?

ASN Bank aan de basis van het Partnership Carbon Accounting Financials (PCAF)

In 2009 was ASN Bank een van de eerste ter wereld om een CO2 -voetafdruk van een fonds te berekenen. Om dit te meten hadden we destijds een eigen meetmethodiek ontwikkeld en openbaar gemaakt. Onze eigen invloedsfeer is echter maar beperkt en we willen graag dat de hele financiële sector meer verantwoordelijkheid neemt in het transparant maken van hun klimaatimpact. Daartoe hebben we in 2015 PCAF opgericht, het Partnership Carbon Accounting Financials.

Het doel: gezamenlijk een uniforme en transparante meetmethodiek voor gefinancierde CO2-uitstoot ontwikkelen. Deze meetmethodiek is inmiddels uitgegroeid tot een wereldwijde standaard waar we zeer trots op zijn.

ASN Beleggingsfondsen verlagen de CO2-voetafdruk van je geld

Door te beleggen in de ASN Beleggingsfondsen verlaag je de CO2-voetafdruk van je geld en draagt je geld bij aan het afremmen van klimaatopwarming. Bij de actieve selectie van de beleggingen in de ASN-fondsen kijken we kritisch naar de huidige CO2-uitstoot én de activiteiten van bedrijven om deze uitstoot in de toekomst te verlagen. Zo beleg je bijvoorbeeld niet in olie- en gasbedrijven en wel in een fabrikant van zonnepanelen.

Het duurzame rendement van je beleggingen in ASN Beleggingsfondsen

Je kijkt vast wel eens naar het financiële rendement van je ASN Beleggingsfonds. Naast een rendement in euro’s heeft je belegging ook een duurzaam rendement. Dit getal drukt het duurzame verschil uit dat je met je ASN Beleggingsfonds maakt.

We beginnen met het vermelden van duurzame rendementen van de aandelenfondsen op basis van CO2-uitstoot. De komende periode gaan we dit ook doen voor de andere ASN Beleggingsfondsen. In de iets verdere toekomst gaan we je informeren over het duurzame rendement dat je maakt voor de biodiversiteit.

Goed om te weten: als we je informeren over het duurzaam rendement vergelijken we altijd appels met appels. Beleg je bijvoorbeeld in een aandelenfonds dan vergelijken we de CO2-uitstoot van jouw fonds met een mandje aandelen van vergelijkbare bedrijven waarbij niet actief door onze duurzaamheidsexperts wordt geselecteerd op een lage- en voor de toekomst afnemende CO2-uitstoot.

Het duurzame rendement van de ASN Aandelenfondsen in 2021

Op de webpagina met de resultaten van de ASN Beleggingsfondsen over 2021 vind je naast het financiële rendement bij de ASN Aandelenfondsen en het ASN Duurzaam Obligatiefonds ook een tabel met de CO2-uitstoot in kilo’s (per € 1000 belegd vermogen). In de tabel vind je:

  • De CO2-uitstoot van het ASN Beleggingsfonds.
  • De CO2-uitstoot van een gemiddeld belegging waarbij niet actief wordt geselecteerd op een lage- en voor de toekomst afnemende CO2-uitstoot.
  • Het duurzame rendement: het verschil dat je maakt door te kiezen voor een ASN Beleggingsfonds.

Beleg je zelf bijvoorbeeld € 5.000 in het fonds dan vermenigvuldig je de CO2-uitstoot in kilo’s met een factor 5 om je eigen CO2-voetafdruk en het duurzaam rendement te bepalen. De cijfers zijn op jaarbasis, belegde je bijvoorbeeld een halfjaar in het ASN Beleggingsfonds dan deel je de uitkomst door twee.

,
waarmee kunnen we je helpen?