Toezicht op het beheer

Voor de ASN Beleggingsfondsen geldt dat de beheerder voor een grote groep beleggers het vermogen beheert. Om ervoor te zorgen dat alles gebeurt zoals in het Prospectus is vastgesteld, is een gedragscode opgesteld. Daarin is onafhankelijk toezicht op het bestuur en het beheer van de ASN Beleggingsfondsen geregeld.

De AIFM-bewaarder

Een van de belangrijkste veranderingen door de AIFM-Richtlijn is de verplichting een bewaarder aan te stellen. De bewaarder heeft een onafhankelijke, toezichthoudende functie. Hij is verplicht in het belang van de beleggingsinstelling en de beleggers te handelen.

ACTIAM heeft KAS Trust aangesteld als bewaarder van de ASN Beleggingsfondsen. De bewaarder controleert o.a. de geldstromen van en naar de ASN Beleggingsfondsen, en waarborgt dat het vermogen van een fonds correct wordt geboekt. Ook controleert de bewaarder dat investeringen worden gedaan volgens het beleggingsbeleid van het betreffende fonds.

Raad van commissarissen

De beleggingsfondsen staan onder toezicht van een raad van commissarissen. De leden van deze raden houden niet alleen toezicht. Zij beschikken ook over een ruime kennis en ervaring, ieder op zijn of haar vakgebied. Die zetten zij in om ABB te adviseren. Hieronder lees je wat de belangrijkste taken en bevoegdheden van de raad en wie de leden zijn.

, waarmee kunnen we je helpen?