Het beheer van de fondsen

Op deze pagina vind je informatie over het beheer van de ASN Beleggingsfondsen. Wie verantwoordelijk is voor het beheer en hoe er toezicht wordt gehouden op het beheer. Ook tonen we belangrijke mededelingen van de beheerder.

Over de beheerder

Om de duurzame ASN Beleggingsfondsen te beheren, zijn diverse specialismen nodig. Bekijk de verantwoordelijke partijen.

Lees meer

Toezicht op het beheer

De beheerder beheert voor een grote groep beleggers het vermogen. In de gedragscode is onafhankelijk toezicht op het bestuur geregeld.

Lees meer

Mededelingen van de beheerder

Hier vind je de laatste mededelingen van ASN Beleggingsinstellingen Beheer B.V. over de ASN Beleggingsfondsen.

11-04-2018 Oproepadvertentie voor de jaarlijkse vergadering van aandeelhouders ASN Beleggingsfondsen 2018.

De oproepadvertentie voor de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering van ASN Beleggingsfondsen N.V. is op 11 april 2018 geplaatst in dagblad Trouw. Aandeelhouders met een ASN Beleggingsrekening kunnen zich vanaf vandaag via onze website aanmelden.


30-03-2018 Wijziging beleggingsbeleid ASN Beleggingsfondsen.

Per 1 mei wijzigt het beleggingsbeleid van het ASN Obligatiefonds. Tevens vinden er aanpassingen plaats in het beleid van het ASN Microkredietfonds, het ASN Duurzaam Mixfonds Offensief en het ASN Duurzaam Mixfonds Zeer Offensief. Lees meer hierover in de toelichting en het addendum.

31-01-2018 Groenprojectenfonds weer open voor aankopen

Met ingang van 31 januari 2018 om 16.00 uur is het ASN Groenprojectenfonds weer open voor aankoop van aandelen. Vanaf dit tijdstip kunnen aankooporders weer worden verwerkt. Lees meer in de toelichting.

23-11-2017 Tijdelijk geen aankoop mogelijk in het ASN Groenprojectenfonds

Met ingang van donderdag 23 november om 16.00 uur is het ASN Groenprojectenfonds tijdelijk gesloten voor aankoop van nieuwe participaties. Lees meer informatie in de toelichting.

31-10-2017 Wijziging Voorwaarden ASN Beleggingsfondsen

Met ingang van 1 december 2017 wijzigen de voorwaarden van ASN Beleggingsfondsen N.V. De wijzigingen betreffen aanpassing van het beleggingsbeleid van de ASN Milieupool en de ASN Microkredietpool, de pools waarin belegd wordt door respectievelijk het ASN Milieu & Waterfonds, het ASN-Novib Microkredietfonds, het ASN Duurzaam Mixfonds Defensief, het ASN Duurzaam Mixfonds Neutraal, het ASN Duurzaam Mixfonds Offensief en het ASN Duurzaam Mixfonds Zeer Offensief. Lees meer in de toelichting en addendum.

18-10-2017 Groenprojectenfonds weer open voor aankopen

Met ingang van 18 oktober om 16.00 uur is het ASN Groenprojectenfonds weer open voor aankoop van aandelen. Vanaf dit tijdstip kunnen aankooporders weer worden verwerkt. Lees meer in de toelichting.


1-09-2017 Wijzigingen op- en afslagen

Door de jaarlijkse actualisatie wijzigen per 1 oktober de op- en afslagen voor de meeste ASN Beleggingsfondsen. Lees meer in de toelichting en het addendum.

16-06-2017 Verstoring in handel ASN-Novib Microkredietfonds en ASN Groenprojectenfonds verholpen

De verstoring, die was ingetreden op 12 juni 2017, is verlopen. Vanaf heden, vrijdag 16 juni 2017, is het mogelijk om aandelen te aan- en/of verkopen in het ASN-Novib Microkredietfonds (NL0012314652) of om aandelen te verkopen in het ASN Groenprojectenfonds (NL0012314660).

Oudere berichten

13-06-2017 Verstoring handel in ASN-Novib Microkredietfonds en ASN Groenprojectenfonds

Open
In afwijking van hetgeen gepubliceerd in de toelichting van 12 mei 2017 over de herstructurering van de ASN Beleggingsfondsen, laat ACTIAM weten dat het tot nader order niet mogelijk is aandelen te aan- en/of verkopen in het ASN-Novib Microkredietfonds (NL0012314652) of om aandelen te verkopen in het ASN Groenprojectenfonds (NL0012314660). Deze situatie is op 12 juni 2017 ingetreden en via deze website houden we je op de hoogte van de ontwikkelingen.

01-06-2017 Wijziging in uitbesteding en verlaging fondskosten

Open
Vanaf 1 juli 2017 wijzigen de voorwaarden van ASN Beleggingsfondsen N.V. De wijzigingen betreffen de uitbesteding van de administratie, rapportage en verslaglegging van de ASN Beleggingsfondsen N.V. en de onderliggende subfondsen aan BNP Paribas Securities Services SCA. Onder deze subfondsen vallen per 12 juni 2017 naast de bestaande ook het ASN Groenprojectenfonds en het ASN-Novib Microkredietfonds. Daarnaast worden per 1 juli 2017 de fondskosten verlaagd voor ASN Duurzaam Obligatiefonds, ASN Duurzaam Mixfonds, ASN Duurzaam Mixfonds Zeer Defensief, ASN Duurzaam Mixfonds Defensief en ASN Duurzaam Mixfonds Neutraal. Lees meer in de toelichting.

12-05-2017 Aankondiging herstructurering ASN Beleggingsfondsen N.V., ASN-Novib Microkredietfonds en ASN Groenprojectenfonds

Open

ASN Beleggingsinstellingen Beheer B.V. en ACTIAM N.V. (de "Beheerder") kondigen hierbij aan dat zij voornemens zijn een herstructurering uit te voeren. Het ASN-Novib Microkredietfonds en het ASN Groenprojectenfonds zullen per 15 juni 2017 worden ondergebracht in de paraplustructuur van ASN Beleggingsfondsen N.V., waarbij participanten die momenteel deelnemen in het ASN-Novib Microkredietfonds en het ASN Groenprojectenfonds aandelen zullen verkrijgen in een corresponderende serie aandelen in het kapitaal van ASN Beleggingsfondsen N.V. Lees meer in de uitgebreide toelichting (pdf) 258kb.

25-04-2017 Oproeping buitengewone algemene vergadering van ASN Beleggingsfondsen N.V.

Open

Deze oproeping betreft de tweede vergadering omtrent het voorstel tot wijziging van de statuten van de Vennootschap. Dit voorstel is reeds als agendapunt 10 ter stemming gebracht op de algemene vergadering van de Vennootschap gehouden op 20 april 2017. De Tweede Vergadering wordt gehouden op 6 juni 2017 om 09.30 uur te Den Haag, Bezuidenhoutseweg 153.

21-04-2017 Dividend van de ASN Beleggingsfondsen

Open

De dividendbedragen zijn vastgesteld tijdens de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders en vergadering van participanten op 20 april 2017. Bijgaande advertenties zijn op 21 april geplaatst in dagblad Trouw. Overzicht van de dividenden van alle ASN beleggingsfondsen:

Beleggingsfonds Dividend over 2016
ASN Duurzaam Aandelenfonds € 2,15*
ASN Duurzaam Obligatiefonds € 0,60*
ASN Duurzaam Mixfonds € 1,75*
ASN Milieu & Waterfonds € 0,25*
ASN Duurzaam Small & Midcapfonds € 0,70*
ASN Groenprojectenfonds € 0,30
ASN-Novib Microkredietfonds € 1,45*

* Voor deze fondsen geldt dat er 15% dividendbelasting wordt ingehouden.

09-03-2017 Oproep Algemene Vergadering van Aandeelhouders / Participanten

Open

De oproepadvertentie voor de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering van de ASN Beleggingsfondsen N.V. en de vergaderingen van participanten van het ASN-Novib Microkredietfonds en het ASN Groenprojectenfonds zijn op 9 maart 2017 geplaatst in dagblad Trouw. Bekijk de advertenties:

01-02-2017 Wijziging voorwaarden ASN Duurzaam Obligatiefonds

Open

Met ingang van 1 maart 2017 wijzigt ACTIAM N.V., de AIF-beheerder van ASN Beleggingsfondsen N.V. de voorwaarden van het subfonds ASN Duurzaam Obligatiefonds (‘het Fonds’). De aanpassing van de voorwaarden betreft een wijziging van het beleggingsbeleid van ASN Obligatiepool, waarin het Fonds belegt. Lees meer hierover in de toelichting.

14-11-2016 Tijdelijk geen aankoop mogelijk in ASN Groenprojectenfonds

Open

Met ingang van maandag 14 november om 16.00 uur is het ASN Groenprojectenfonds tijdelijk gesloten voor aankoop van nieuwe participaties. Aankooporders die u opgeeft na maandag 14 november om 16.00 uur worden niet meer verwerkt. Lees de toelichting.

1-9-2016 Wijziging op- en afslag van het ASN Milieu & Waterfonds

Open

Met ingang van 1 september wijzigt de op- en afslag van het ASN Milieu & Waterfonds. Lees de toelichting voor meer informatie.

Addendum bij het Prospectus per 1 september 2016

22-8-2016 Beleidswijzigingen ASN-Novib Microkredietfonds

Open

Met ingang van 22 augustus 2016 wijzigt ACTIAM N.V., de AIF-beheerder van het ASN-Novib Microkredietfonds het prospectus van het ASN-Novib Microkredietfonds. Het betreft wijzigingen in het beleggingsbeleid die in de toelichting nader worden uitgelegd.

Addendum bij het Prospectus per 22 augustus 2016

, waarmee kunnen we je helpen?