ASN Bank - Voor de wereld van morgen

Een betere wereld morgen begint vandaag


Historie van ASN Bank

Maatschappelijk verantwoord bankieren. Maar dan wel zo dat klanten dezelfde service en expertise ervaren als bij andere banken. Met dat doel wordt in 1960 ASN Bank opgericht. Ruim 55 jaar later leven we in een andere wereld. Loketten en loonzakjes zijn er niet meer. Bankieren doen we online, met de laptop of een app.

Ook ASN Bank stond niet stil. Door de jaren heen hebben wij onze visie verbreed. Terwijl in 1965 de focus lag op de verbetering van de positie van Nederlandse arbeiders, gebruiken we tegenwoordig onze invloed wereldwijd. Door te investeren in projecten en organisaties die duurzame vooruitgang stimuleren. Voor mens, dier en natuur. Tegelijkertijd bieden wij onze klanten de service, veiligheid en expertise die ze van een moderne bank mogen verwachten. En met succes. Ruim 630.000 mensen vertrouwen hun geldzaken aan ASN Bank toe. Samen maken wij ons sterk voor een leefbare wereld voor iedereen, nu en in de toekomst.

Groei in cijfers

De eerste veertig jaar van haar bestaan telde ASN Bank niet het aantal klanten, maar het aantal rekeningen. Dit nam als volgt toe:


Eind 1960 5.312
Eind 1970 37.365
Eind 1980 55.608
Eind 1990 122.929
Eind 2000 157.145
In de jaren ’00 versnelde de groei: in 2010 opende de 500.000ste klant een rekening.

In 2011 overschreed het beheerde vermogen – het spaargeld plus de inleg in de ASN Beleggingsfondsen – de grens van € 10 miljard.

 


Historische mijlpalen

Hieronder vind je de mijlpalen uit onze geschiedenis. Wil je beginnen bij het begin in 1960, klik dan hier.

2015

 • We doen onze grootste financiering tot nu toe, 50 miljoen euro: een Belgisch windpark in de Noordzee dat in totaal 160 duizend huishoudens van (groene) stroom voorziet.
 • We behalen de 16e plek in de reputatie-top-100 van Incompany, op basis van onze aantrekkingskracht en reputatie bij consumenten.

2014

 • De klimaatambitie is voor 45% gerealiseerd.
 • We bespreken onze klimaatambitie breed, onder meer in VN-verband. De directeur van UNEP FI, Charles Anderson, noemt ASN Bank een belangrijk voorbeeld van hoe het anders kan en moet.
 • Het ASN Milieu & Waterfonds wint voor de zesde maal de Groene Stier voor het beste duurzame beleggingsfonds van Nederland.
 • Consumenten kiezen ASN Bank voor de vijfde keer tot klantvriendelijkste bank van Nederland.
 • Aan de vier duurzame thema’s die we in 2010 hebben geïntroduceerd, voegen we een vijfde thema toe: zorg & welzijn.

2013

Verhuizing ASN Bank 2012

V.l.n.r. het pand aan de Alexanderstraat in Den Haag waarin ASN Bank van 1990 tot 2012 huisde; een wagen in het kader van de speciale verhuiscampagne; het nieuwe pand aan de Bezuidenhoutseweg 153 in Den Haag waar de bank nu is gevestigd.

2012

 • ASN Bank is uit het kantoorpand gegroeid waar zij sinds 1990 is gevestigd. Zij betrekt een duurzaam verbouwd kantoor aan de Bezuidenhoutseweg 153 in Den Haag.
 • ASN Beleggingsinstellingen Beheer B.V. start een nieuwe activiteit: het beheer van Energiefonds Overijssel van € 250 miljoen.
 • Het ASN Duurzaam Mixfonds wint de Groene Stier voor het beste duurzame beleggingsfonds.

2011

2010

 • We vieren ons vijftigjarig jubileum met klanten, maatschappelijke partners en medewerkers.
 • Introductie van de ASN Creditcard met steun aan duurzame thema’s.
 • De 500.000ste klant opent een rekening bij ASN Bank.
 • ASN Bank start met ASN Vermogensbeheer, dat vermogens vanaf € 250.000 beheert op basis van haar duurzaamheidscriteria.
 • ASN Bank introduceert vier duurzame thema's: eerlijke handel, tegen kinderarbeid, duurzame energie en tegen wapenindustrie. Zij steunt deze thema's namens klanten met een rekening ASN Ideaalsparen en/of een ASN Creditcard.

2009

 • Grootste absolute stijging van het aantal klanten in de geschiedenis van ASN Bank: dankzij 61.004 nieuwe klanten bereiken we een totaal aantal van 480.796
 • Introductie van de ASN Bankrekening, de duurzame betaalrekening van ASN Bank.

2008

 • Per 2 juni 2008 wijzigt de statutaire naam van ASN Bank van “Algemene Spaarbank voor Nederland ASN N.V.” in “ASN Bank N.V.”

2007

 • ASN Bank behaalt de grootste groei ooit van het vermogen onder beheer (spaargeld en beleggingsfondsen). Dit cijfer is in de vijf jaar van 2003 t/m 2007 verdubbeld tot bijna 4,8 miljard euro. Het aantal klanten is in deze periode eveneens verdubbeld tot circa 363.000.
 • Het duurzaamheidsbeleid wordt ondergebracht bij een nieuwe afdeling, Duurzaamheidsbeleid. Deze groeit uit tot Duurzaamheidsbeleid & -Onderzoek, verantwoordelijk voor de formulering en uitvoering van het beleid voor de duurzaamheidspijlers mensenrechten, klimaat en biodiversiteit.

2006

2005

 • 1 maart: de naam van het ASN Milieufonds wordt gewijzigd in ASN Milieu & Waterfonds. Ook het portefeuillebeleid verandert. Het fonds belegt voortaan de helft van zijn portefeuille in watertechnologie.
 • In december richten ASN Bank, Novib en NOTS de organisatie Triple Jump op. Triple Jump is een maatschappelijke onderneming met het doel om meer beschikbaar westers kapitaal sneller uit te kunnen zetten in ontwikkelingslanden en zo de armoedebestrijding te versnellen.

2003

 • 20 april: fusie tussen Het Andere Beleggingsfonds (ABF) en ASN Mixfonds tot het ASN Mixfonds.

2002

 • Het totale spaartegoed dat klanten aan ASN Bank hebben toevertrouwd, overschrijdt de één miljard euro.
 • De VBDO start de actie “behoud de Groenregeling” tegen de plannen van de regering om de Groenregeling af te schaffen. En met succes. De fiscale regelingen om het beleggen in milieuvriendelijke projecten te stimuleren, blijven onveranderd.

2001

 • 15 januari: introductie van het ASN Obligatiefonds. Dit fonds belegt in staats- obligaties van overheden. Omdat de bijzondere beleggingscriteria van de ASN niet van toepassing zijn op landen, ontwikkelt de bank een speciaal systeem om landen te beoordelen en selecteren. Dit wordt doorgevoerd in 2003.
 • 15 januari: oprichting ASN Beleggingsfondsen N.V.. Dit is een paraplufonds waar de beursgenoteerde fondsen worden ondergebracht.
 • 2 juli: introductie ASN Milieufonds, dat belegt in milieutechnologie

2000

 • 21 november: de website www.asnbank.nl gaat online.

1999

ASN Bank in de jaren '90

1998

 • Steeds meer particulieren gaan beleggen. Aandelen en beleggingsfondsen komen meer in de belangstelling. Het aantal uitstaande participaties van bijvoorbeeld het ASN Aandelenfonds zet een snelle groei in, die pas in 2003 wat begint af te vlakken.
 • Vanaf april werkt ASN Bank samen met Het Andere Beleggingsfonds (ABF), een ethisch mixfonds.

1997

 • REAAL Groep fuseert met SNS Groep tot SNS REAAL. ASN Bank wordt een dochtervennootschap van SNS Bank. Zij krijgt in de nieuwe groep alle ruimte om zich verder te ontwikkelen als duurzame bank.

1996

 • 14 juni: introductie van het ASN-Novib Fonds. Dit fonds investeert in kleine leningen (microkredieten) aan mensen in ontwikkelingslanden, die daarmee een nieuw bestaan kunnen opbouwen.
 • De ASN verandert haar naam in “ASN Bank”.

1995

 • Introductie ASN Groenprojectenfonds. Dit fonds is gebaseerd op de fiscale groenregeling die dit jaar van kracht wordt.
 • 8 september: oprichting VBDO (Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling), met steun van ASN Bank, Rabobank, SNS, Triodos Bank, VROM en ABF. De VBDO komt op voor de belangen van duurzame beleggers en stimuleert beursgenoteerde ondernemingen tot een duurzamere bedrijfsvoering.

1994

 • 25 april: eerste aandeelhoudersvergadering van het ASN Aandelenfonds vond plaats

1993

 • 20 april 1993: introductie van het ASN Aandelenfonds. Hiermee worden ook de bijzondere beleggingscriteria geïntroduceerd. Deze criteria op gebied van mensenrechten en milieu werden het uitgangspunt bij de selectie van zowel de beleggingen van de fondsen als de uitzettingen van de spaargelden van ASN Bank. Zij vormden ook de basis van ons huidige, uitgebreide duurzaamheidsbeleid.

1990

 • ASN Bank introduceert de renteschenking: de mogelijkheid om rente te schenken aan een maatschappelijke organisatie. Inmiddels hebben deze organisaties miljoenen ontvangen van ASN-spaarders.
 • De financiële instellingen die zijn verbonden aan de vakbeweging, gaan nauwer samenwerken. Zo ontstaat de REAAL Groep. De ASN krijgt daarin een zelfstandige plek.

ASN Bank in de jaren '80

V.l.n.r.: medewerkers ASN Bank in de jaren '80, wijlen oud-directeur Piet Boef bij reclamestand van de ASN, Servicebalie ASN Bank.

Jaren '80

 • Nederland ontdekt de ene gifbelt na de andere. Het ontbreken van een milieubeleid in de jaren ’60 en ’70 heeft meer nasleep dan verwacht. De ASN maakt duidelijk dat het anders kan. In haar advertenties brengt zij het milieu onder de aandacht.
 • Zuid-Afrika heeft zich ontwikkeld tot een land van verdrukking en ongelijkheid. De wereld roept op niet langer in dit land te investeren. De ASN geeft in haar advertenties aan niet te beleggen in Zuid-Afrika. Hiermee vertolkt zij de boycot tegen de Krugerrand.

Demonstratie van de FNV. Uit de stoet steken twee spandoeken van de ASN omhoog.

Jaren '70

De bank investeert vanaf het begin het spaargeld zoveel mogelijk volgens vakbondsprincipes, bijvoorbeeld in de publieke sector en op sociaal-cultureel terrein. Toch wordt zij niet de "bank voor de vakbeweging" die de oprichters voor ogen had gestaan.

Daarom verlegt de ASN vanaf de jaren zeventig haar focus naar een nieuwe doelgroep: mensen die betrokken zijn bij kwesties als oorlog en vrede, mensenrechten en discriminatie, internationale economische verhoudingen en het milieu.

Bij hen slaat de visie van de ASN aan. Zij vinden het belangrijk te weten waarin hun spaargeld wordt belegd. De ASN maakt duidelijk wat zij doet. Geen beleggingen in het Chili van Pinochet, wel in sociale woningbouw.

ASN Bank in de jaren '70

Foto's uit de jaren '70 met v.l.n.r.: NVV plein, informatiekraampje op een beurs, kantoor in de Rijnstraat.

1960

Op 21 januari 1960 richten het Nederlands Verbond van Vakverenigingen (NVV, nu FNV) en de verzekeringsmaatschappij de Centrale (nu REAAL) de Algemene Spaarbank voor Nederland (ASN) op, als bank van de socialistische arbeidersbeweging. Leidraad voor ASN Bank is haar visie:

 • Net zoveel rente betalen als andere banken.
 • Het ingelegde geld maatschappelijk verantwoord uitlenen.

 

ASN Bank in de jaren '60

Foto's uit de jaren '60 met vlnr de eerste telmachine, de balie van de ASN bij het NVV-gebouw in Amsterdam aan het Plein '40-'45 en de administratieafdeling bij de Centrale Arbeiders Verzekeringsbank N.V. Bron: archief ASN Bank.

Het voornaamste doel van de ASN is werknemersspaarregelingen op maatschappelijk verantwoorde manier uit te voeren. Maar vanaf het begin overtreft de toestroom van particulier spaargeld die van spaarregelingen. Om die toestroom op te vangen, introduceert de ASN in 1960 als eerste Nederlandse spaarbank het giraal sparen.

Allereerste kantoor ASN Bank

 


© 2017 ASN Bank    |    Disclaimer    |    Privacy    |    Voorwaarden    |    Dienstenwijzer    |    Sitemap